ทำไมบริษัทเอกชนจึงร่วมเป็นพันธมิตรกับคีนัน

บริษัทเอกชนได้รับความคุ้มค่าสูงสุดจากการเป็นพันธมิตรการลงทุนด้านสังคมกับคีนัน ซึ่งสามารถยกระดับกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ให้มีมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่จะทวีความซับซ้อนและท้าทายยิ่งขึ้นในวันข้างหน้า การให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดของคีนันทำให้พันธมิตรของเรามั่นใจได้ว่า กลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร จะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจได้อย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ ประสบการณ์ที่คร่ำหวอดด้านการพัฒนาของคีนัน ย่อมรับรองได้ถึงการสร้างผลกระทบด้านบวกอย่างชัดเจนของโครงการ

CSR project partnership

คีนันยังสามารถสร้างความร่วมมือกับรัฐบาลในภูมิภาค อันจะส่งเสริมให้งานพัฒนาของพันธมิตรของเราอยู่ในความสนใจของผู้นำภาครัฐที่สำคัญ อีกทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาของประเทศ

นอกจากนี้ การสนับสนุนด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ของคีนันผ่านสื่อต่างๆ และเวทีอภิปรายด้านการพัฒนาในระดับสากล ยังช่วยสร้างการรับรู้ในแบรนด์

โดยสรุป การเป็นพันธมิตรกับคีนันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนด้านสังคม เพิ่มความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย และเพิ่มพลังให้กับภาพลักษณ์องค์กร

Contact Us

โครงการต่างๆ ของคีนัน