ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ OSMEP

“คีนัน” และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

จับมือ ร่วมเป็นพันธมิตรแห่ง ส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อมก้าวสู่ระดับโลก
ไม่ว่าจะเป็นร้านส้มตำข้างทาง หรือร้านค้าที่ตกแต่งสวยงาม ภายในอาคารสูง 3 ชั้น ใจกลางกรุงเทพฯ หรือแม้แต่ร้านตัดเย็บผ้าขนาดย่อม ธุรกิจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ถือเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศไทย ถึงกระนั้นในช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่ ทุกอุตสาหกรรมต้องต่อสู้และปรับตัว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการหยุดชะงักทางเทคโนโลยี ทำให้เกิดคำถามมากมายว่าธุรกิจขนาดเล็กของไทย กว่าสามล้านรายนั้น จะสามารถอยู่รอดได้อย่างไร ในสถานการณ์เช่นนี้
ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แม้จะไม่ได้เป็นหนึ่งในจำนวนผู้ประกอบการเหล่านั้น แต่ดร.วิมลกานต์ ก็ได้เล็งเห็นข้อดีและความได้เปรียบของธุรกิจขนาดย่อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ในอดีตความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญต่างๆ เช่น เครื่องยนต์ไอน้ำ ก็จะมีแต่บริษัทขนาดใหญ่และมีเงินทุนมหาศาลเท่านั้นที่จะสามารถมีได้ อย่างไรก็ตามในยุคดิจิทัล ที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟน ก็จะทำให้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซต่างๆ รวมถึงระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และการชำระเงินออนไลน์ได้เพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้น ซึ่ง ดร.วิมลกานต์ ได้แนะนำวิธีเหล่านี้ ให้กับพ่อค้าขายหม่ำ (ไส้กรอกอีสาน) ในจังหวัดขอนแก่น ให้เริ่มขายสินค้าทางออนไลน์ ซึ่งได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมากจากเดิมอีกด้วย
สำหรับมุมมอง

อ่านเพิ่มเติม

ดร. อ้อมใจ ไทรเมฆ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ในช่วงแรกที่ ดร. อ้อมใจ ไทรเมฆ ได้เริ่มต้นทำงานกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ในการปรับปรุงแผนการศึกษาในประเทศไทย เมื่อปี พ. ศ. 2555 ซึ่ง ณ เวลานั้นคีนันได้ทำงานให้กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สะเต็มศึกษา) ใน 10 จังหวัดของประเทศไทย ถึงแม้ว่า ดร. อ้อมใจ จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ แต่ดร.อ้อมใจก็รู้สึกประทับใจในเป้าหมาย และผลลัพธ์การดำเนินงานของคีนัน ดังนั้นเมื่อคีนัน เรียนเชิญ ดร. อ้อมใจ เข้าร่วมโครงการ Chevron Enjoy Science ซึ่งเป็นโครงการที่ประสานความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาระบบสะเต็มศึกษาในประเทศไทย ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสะเต็มศึกษา ที่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ   ดร. อ้อมใจ ก็ไม่ที่จะลังเลที่จะตอบรับโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ นี้ในทันที
ดร. อ้อมใจ กล่าวว่า การทำงานด้านการพัฒนาการศึกษากับคีนัน

อ่านเพิ่มเติม

Ms. Nisagon Khongphaitoon: IBM

Since February 2015, Dear has served as the Corporate Citizenship & Corporate Affairs Professional at IBM Thailand, and is responsible for ensuring IBM’s values and business needs are met by developing partnerships that leverage IBM’s technology and expertise to solve community problems and improve lives. Working with her colleagues

อ่านเพิ่มเติม

Ms. Thikumporn Wichienchur: Director, Women’s Correctional Institution for Drug Addicts

The Correctional Institution is grateful to the Citi Foundation and Kenan Foundation Asia for providing financial literacy training to detainees. This aligns with our goal of providing corrections opportunities and developing new positive habits in the detention center. We believe the ‘At-Risk Women Financial Literacy’ program, provides positive encouragement

อ่านเพิ่มเติม