ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชน

“จรินทร์ เฉยเชยชม” นอกจากจะทำอาชีพประมงอยู่ที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว เขายังอาสาทำหน้าที่ประธานกลุ่มดูแลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียง ซึ่งริเริ่มกิจกรรมอนุรักษ์สัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่งของอ่าวพุมเรียงมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ในช่วงแรกนั้น กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียงพบปัญหาจากการขาดทักษะและประสบการณ์ในการระดมความร่วมมือจากสมาชิกชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ

ธัญพัฒน์ ตั้งธัญญะวงศ์ ในวันนี้ สามารถประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจส่วนตัวจากความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หากมองย้อนหลังไป ธัญพัฒน์ ก็มีเส้นทางการทำงานเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ นั่นคือ หลังจากเรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ เขาได้เข้าทำงานประจำในสายค้าปลีกผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและของชำ จนมีประสบการณ์นาน 10 ปี ก่อนจะค้นพบว่าตนเองมีความสนใจที่จะทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งตอบรับกับไลฟ์สไตล์รักสุขภาพของคนยุคใหม่ ทำให้กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษมาแรงขึ้นเรื่อยๆ ธัญพัฒน์ จึงริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งธรรมชาติในเมืองไทย และตอนนั้นเองที่เขาได้พบว่า ยังขาดประสบการณ์และความมั่นใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐกิจยั่งยืนด้วยพลังของ “เกษตรกรสตรี”

8 เดือนที่แล้ว “รจนา บุญเพชร” หรือ “จี๊ด” เคยประสบปัญหาเช่นเดียวกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายอื่นๆ ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นั่นคือ มีหนี้สินและมองไม่เห็นทางออกจากวังวนนี้ แต่หลังจากที่เธอมีโอกาสได้เรียนรู้หลักการบริหารการเงินส่วนบุคคล ทำให้เธอตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนและมุ่งมั่นลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ทำให้วันนี้เธอไม่เพียงเริ่มปลดหนี้ได้ แต่ยังสามารถเพิ่มรายรับจากการบริหารธุรกิจไร่อ้อยของเธอได้ดีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของเธอในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

พูดถึงเรื่อง CSR…เรื่อง CSR ที่มีการพัฒนา

CSR ที่มีพัฒนาการ พีรานันต์ ปัญญาวรานันท์ ผู้จัดการโปรแกรมความรับผิดชอบต่อสังคม มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ไม่บ่อยนักที่เราได้เห็นพัฒนาการของการดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ที่สามารถก้าวจากขั้นการบริจาคไปสู่การสร้างนวัตกรรมในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน หากย้อนกลับไปสู่วัตถุประสงค์ของการมี CSR นั้นก็เพื่อเป็นหลักคิดและแนวปฏิบัติให้กับองค์กรและบริษัทห้างร้านต่างๆ…

อ่านเพิ่มเติม

ว่าด้วยเรื่องของเอสเอ็มอี….ผู้ประกอบการสร้างสรรค์

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ โดย คุณวิชัย ลิมปิติกรานนท์ ผู้จัดการโครงการศึกษาวิจัยเชิงสังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ในมิติรูปแบบและกระบวนการดำเนินธุรกิจของธุรกิจสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลไทยสร้างสรรค์ และผู้จัดการโปรแกรมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ สภาพทางการเมืองที่รุนแรงทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในปัจจุบันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ ตรงข้ามกับในปีนี้ที่อากาศบ้านเราค่อนข้างเย็นสบาย จากสภาพการเมืองดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราไม่มากก็น้อย เข้าใจว่าบางท่านเริ่มจะมีเวลาว่างมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่เราจะทบทวนรูปแบบธุรกิจ(Business Model)…

อ่านเพิ่มเติม