พลิกโฉมการเกษตรดิจิทัล สนับสนุนเกษตรกรไทยพัฒนาการขายออนไลน์

 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลาดรับซื้อสินค้าเกษตรหลายแห่งในประเทศต้องปิดจำหน่ายสินค้าชั่วคราว นอกจากนี้ยังมีการล็อคดาวน์และจำกัดการเดินทาง ส่งผลกระทบต่อการขายสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรไทยกว่า 8 ล้านคนทั่วประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการซื้อสินค้าเกษตรก็มีแนวโน้มเปลี่ยนไป ดังที่เราเรียกว่าการดำเนินชีวิตแนววิถีใหม่ หรือ “New Normal” อย่างไรก็ตามการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและสื่อออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งในวงการเกษตร เทคโนโลยีก็เข้ามาพลิกโฉมวิธีการทำเกษตรและการจัดการฟาร์ม ตั้งแต่กระบวนการดูแลดินไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเพื่อทำการซื้อขายออนไลน์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ร่วมมือกันช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้พร้อมก้าวสู่โลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ ‘Digital Marketing for Smart Farmers’ เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการตลาดออนไลน์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีด้านการตลาดออนไลน์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของมูลนิธิคีนันฯ คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปท่ามกลางช่วงวิกฤตการณ์ได้ จุดเด่นของโครงการฯ คือ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram จากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในช่วงนโยบายล็อกดาวน์รอบแรก (มีนาคม 2563) ปรากฏว่ากลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ หรือ Smart Farmer ที่ขายสินค้าเกษตรออนไลน์มียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 26

อ่านเพิ่มเติม

แรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้นำเยาวชน : การเดินทางของคนรุ่นใหม่บนเส้นทางแห่งผู้ประกอบการ

เหงียน ไท แอง (Nguyen Thai Anh) ฟรีแลนซ์วัย 22 ปี ช่วยดูแลกิจการรับซ่อมจักรยานยนต์ของครอบครัวในอำเภอเล็ก ๆ ชื่อเอียนฟ็อง ตั้งอยู่ในจังหวัดบั๊กนิญ ประเทศเวียดนาม ด้วยความรักที่คุณแองมีต่อครอบครัว ผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะขยายกิจการของที่บ้าน ประจวบกับที่คุณแองได้มาเจอกับโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายเยาวชนอย่างโครงการผู้นำเยาวชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Young Southeast Asian Leader Initiative: YSEALI)” ในตอนนั้นคุณแองรู้สึกตื่นเต้นมาก เขายื่นใบสมัครทันทีโดยไม่ลังเล เพราะตรงกับปณิธานของเขาที่อยากจะพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยแรงผลักดันผนวกกับความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ คุณแองจึงได้เข้ามาเป็นหนึ่งในตัวแทนเยาวชนของโครงการ YSEALI ในที่สุด
หนึ่งในหัวใจหลักของโครงการฯ คือ เสริมทักษะความเป็นผู้นำในเยาวชน และทักษะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนับว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณแองเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะเขาเองก็ตระหนักถึงความซับซ้อนของยุคโลกาภิวัตน์และความสำคัญของทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) วันแรกของการฝึกอบรมเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) โดยตัวแทนเยาวชนได้ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์และอภิปรายถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมในมิติต่าง ๆ จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการได้ให้คำแนะนำแก่ตัวแทนเยาวชนในการพัฒนาโปรเจคตน โดยแต่ละโปรเจคต่อยอดจาก 4 ประเด็นสำคัญในยุคโลกาภิวัตน์ ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม

อาม่า ติ่มซำ การปรับตัวของร้านอาหารขนาดเล็กเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

หนึ่งในสิ่งที่โครงการ Boost with Facebook ให้ความสำคัญอย่างมากคือการเปิดโอกาสให้ผู้คนทุกกลุ่มได้เข้าถึงการอบรมเสริมสร้างทักษะการตลาดดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มคนที่มีรายได้น้อย และกลุ่มคนชายขอบ และคุณยศณัฏฐ์นับเป็นหนึ่งในผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินประกอบธุรกิจร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก
คุณยศณัฏฐ์ ผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจครอบครัว “อาม่า ติ่มซำ” ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก คุณยศณัฏฐ์ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ Boost with Facebook ที่ปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้พิการทางการได้ยินโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นครั้งแรกของโครงการที่จัดการอบรมให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินในประเทศไทย คุณยศณัฏฐ์ได้ใช้ Facebook ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และสมาชิกกลุ่มคนหูหนวก และนี่คือบทสัมภาษณ์ที่จะทำให้คุณได้ทราบถึงความพยายามและความสำเร็จของคุณยศณัฏฐ์และอาม่าติ่มซำ ร้านอาหารที่ ณ วันนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ไม่เพียงเฉพาะในหาดใหญ่เท่านั้น
แรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณคืออะไร?
ผมได้แรงบันดาลใจมาจากสูตรอาหารจีนของอาม่าครับ เมื่อก่อนผมเคยเปิดร้านอาหารตามสั่ง แต่กิจการไม่ค่อยดีเท่าไร ภรรยาของผมเลยเริ่มมองหาธุรกิจรูปแบบอื่น จนนึกถึงสูตรลับของอาม่าขึ้นมา ตั้งแต่ตอนนั้นพวกเราก็ลองปรับสูตรมาเรื่อย ๆ เพื่อให้ได้เมนูที่ถูกปากลูกค้าที่สุด
คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในการเป็นเจ้าของธุรกิจ?
ผมเป็นคนรักอิสระครับ ในฐานะเจ้าของกิจการ ผมสามารถริเริ่มหรือปรับกระบวนการต่าง ๆ ได้เอง ผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับผมทั้งหมด
คุณคิดว่าเรื่องท้าทายที่สุดของการดำเนินธุรกิจคืออะไร?
เรื่องท้าทายที่สุดคงเป็นการทำอย่างไรให้ธุรกิจยั่งยืนและทำกำไรได้ในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม

ถึงเวลาต้องผลักดันเกษตรกรไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลก่อนจะสายเกินแก้

การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 ไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน แต่ยังก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก หลายคนต้องต่อสู้กับวิกฤตทางการเงินและถูกบังคับให้ขายหรือปิดกิจการ พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร ผู้คนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านและไม่สามารถออกไปซื้อของหรือท่องเที่ยวพักผ่อนได้ตามปกติ เมื่อมีการประกาศเคอร์ฟิวจากรัฐบาล ระบบโลจิสติกส์ก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย แม้ว่าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนสูง จะยังมีเงินหมุนเวียนเพียงพอที่จะรับมือกับปัญหาและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ได้ แต่อย่างไรก็ดี สังคมไทยก็ยังถือเป็นสังคมเกษตรกรรม โดยร้อยละ 40 ของจำนวนประชากร ทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ดังนั้นแล้วประชากรกลุ่มนี้จะสามารถปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับ “ความปกติใหม่” (New Normal) และจะกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างไร สิ่งนี้จึงถือเป็นความท้าทายที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างของผลผลิตทางการเกษตรและวิถีชีวิตที่ยากลำบาก
การปิดเมืองส่งผลให้เกิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสถานที่ต่าง ๆ ถูกปิดเพื่อให้ผู้คนใช้เวลาอยู่ที่บ้าน มีแนวโน้มว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะกินระยะเวลานาน ดังนั้นแล้วหากธุรกิจขนาดเล็กมองเห็นโอกาสในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ก็ย่อมสร้างช่องทางการขายให้กับธุรกิจของตัวเอง
หากกล่าวถึงตัวอย่างสินค้าเกษตร เช่น การซื้อมังคุด ซึ่งถือเป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมสำหรับคนไทยหลายๆคน เพราะมีรสชาติอร่อยและหาซื้อได้ง่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดสด แต่ในช่วงระหว่างมาตรการล็อกดาวน์ พ่อค้ามังคุดจะทำอย่างไร ถ้าไม่มีช่องทางซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดสดเช่นเดิม  คำตอบก็คือการขายผ่านสื่อโซเชียล ซึ่งจะกลายเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ประกอบการจะสามารถพลิกวิกฤติให้กลายเป็นโอกาสได้อีกทางหนึ่ง
ประเทศไทยมีเกษตรกรประมาณ 10 ล้านคนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในโครงการเยียวยาจากสถานการณ์โควิด 19 เกษตรกรเหล่านี้ไม่สามารถขายสินค้าของตนเอง ได้เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ และก็ไม่ทราบถึงวิธีการขายผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ทำให้เกษตรกรหลายคนๆจำเป็นต้องตัดสินใจทิ้งสินค้าตกค้าง และเสียโอกาสสร้างรายได้ให้กับตนเองเป็นจำนวนมาก
ในระหว่างมาตรการล็อกดาวน์ หลายองค์กรจำเป็นต้องสร้างเพจเพื่อการตลาดผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก

อ่านเพิ่มเติม

แบบสำรวจผลกระทบจากสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs/MSMEs) โดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

หลาย ๆ ท่านคงทราบกันดีว่าวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้สร้างความเสียหายอย่างมากมายทั่วโลก
ไม่ใช่แค่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ร่วมถึงธุรกิจ SMEs ไทยอีกด้วย
วันนี้คีนันจึงมีภาพแสดงผลสำรวจผลกระทบจากสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs/MSMEs)
ในโครงการ Boost with Facebook มาฝากทุกท่านค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

โมเดลธุรกิจ เครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการ

วันนี้คีนันมีบทความเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) มาฝากผู้อ่านกันนะครับ การพัฒนา SMEs ส่วนใหญ่ก็จะมีการให้เขียนแผนธุรกิจ ซึ่งพอพูดถึงแผนธุรกิจก็กลายเป็นยาขม สำหรับ SMEs เพราะแผนธุรกิจที่ดี ต้องใช้เวลาในการทำค่อนข้างนาน ต้องหาข้อมูลมารอบด้าน มีการวิเคราะห์ SWOT ทำแผนการตลาด แผนการเงิน แผนพัฒนาบุคลากร   แต่มีเครื่องมือหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถสรุปหลักธุรกิจสำคัญใน 1 หน้ากระดาษ A4 ทำให้เราไม่หลงประเด็นหรือคิดหลุดกรอบจากหลักที่ควรจะเป็น ซึ่งเครื่องมือนี้ก็มีชื่อว่า Business Model Canvas (BMC)  ซึ่งมีลักษณะเป็นเทมเพลตสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งหัวข้อหลักออกเป็น 9 ช่อง แต่ละช่องจะช่วยให้เรามองเห็นรายละเอียดในธุรกิจของตัวเอง คราวนี้เรามาลองดูว่า เราจะประยุกต์ใช้ BMC ได้อย่างไร

คุณค่าของสินค้าหรือบริการ (Value Propositions) ส่วนนี้สำคัญที่สุด เราต้องตอบให้ได้ว่าอะไรคือคุณค่าที่จะทำให้ลูกค้าต้องซื้อสินค้าหรือบริการของเรา
กิจกรรมหลัก (Key Activities) ธุรกิจนี้ทำอะไร สิ่งที่ต้องทำเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจนี้ พูดง่ายๆคือเราต้องทำอะไรบ้าง
พันธมิตรหลัก

อ่านเพิ่มเติม

แรงบันดาลใจในการริเริ่มธุรกิจของคุณคืออะไร

ธุรกิจนี้เกิดจากความคิดเล็กๆ ที่อยากสร้าง Land mark สักอย่างขึ้นมาที่บ้าน เพราะทำเลที่ตั้งที่บ้านเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นจุดที่สามารถเดินทางไปสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้สะดวก ผสมกับความคิดที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความอบอุ่นของการบริการแบบครอบครัวคนไทยในราคาที่สมเหตุสมผล จึงเกิดเป็นโรงแรมนิทราลานนา โรงแรมขนาดเล็ก ที่มีจำนวนห้องเพียง 10 ห้องลูกค้าเปรียบเสมือนได้มาอยู่กับครอบครัวชาวไทย ที่มีบริการที่แสนอบอุ่น และสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้แทบจะทุกเรื่อง ตัวอาคารได้ออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัย ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมล้านนา เป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตที่ใครผ่านไปมาจะต้องเหลียวมามอง
การเป็นเจ้าของธุรกิจดีอย่างไร
รู้สึกเป็นอิสระ อิสระที่จะคิด อิสระที่จะทำ เมื่อคิดเสร็จก็สามารถลงมือทำได้เลย อีกทั้งยังทำให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะต้องรับผิดชอบต่อตัวเรา ต่อธุรกิจ และต่อคนอื่น ๆ การตัดสินใจแต่ละครั้ง จะมีผลกับทั้งตัวเราและคนในองค์กร เพราะฉะนั้นก่อนจะลงมือทำอะไรเราจะต้องคิดอย่างรอบคอบมากที่สุด ซึ่งนั่นทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ทางด้านความคิดมากยิ่งขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการดำเนินธุรกิจของตัวเอง
ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน คือการทำธุรกิจให้สามารถอยู่รอดได้ขณะที่การแข่งขันเพิ่มสูงมากขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจในหลายประเทศกำลังแย่ลง การเดินทางของนักท่องเที่ยวลดลงคนเริ่มเก็บเงินมากขึ้น การรักษาให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดจึงเป็นสิ่งที่ยากสำหรับปัจจุบัน แต่เป้าหมายของการทำธุรกิจจะต้องมีมากกว่าการทำให้ธุรกิจอยู่รอด นั่นคือการที่ต้องทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นไปอีก จะต้องมีการวางแผนที่รอบคอบและรัดกุมมากขึ้น เพื่อธุรกิจของเราจะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไป
โครงการ Boost with Facebook ช่วยธุรกิจของคุณอย่างไร
การได้เข้าร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

จากธุรกิจเล็กๆ เพื่อสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ให้คนอื่นๆในสังคม

พลังจากผู้ชายหนึ่งคน ผู้มีใจรักงานเพื่อสังคมและอยากเห็นการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย

เมื่อพนักงานคนหนึ่งของคุณ พงศ์สุริเยร ชูแช่ม หยุดงานไปอย่างกระทันหัน คุณพงศ์สุริเยร หรือคุณพงศ์ จึงเกิดความสงสัยและตัดสินใจไปเยี่ยมพนักงานถึงบ้านพัก หากแต่สิ่งที่พบเจอก็คือ การได้รับรู้ว่าพนักงานคนนี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากมากเกินกว่าที่คิดไว้ เพราะพนักงานคนนี้มีสุขภาพแย่ลงอย่างน่าใจหาย และไม่สามารถประกอบอาชีพได้อีกต่อไป
ย้อนกลับไปประมาณสองปีก่อน คุณพงศ์สุริเยร เริ่มธุรกิจสิชลมัดย้อมของตนเอง ซึ่งเป็นธุรกิจด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีการมัดย้อม คุณพงศ์มีความตั้งใจว่าธุรกิจนี้จะช่วยให้กลุ่มผู้มีความบกพร่องด้านร่างกาย ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถหางานที่ดีทำได้และมีรายได้เลี้ยงชีพอย่างมั่นคง เมื่อใดก็ตามที่คุณพงศ์พบกับพนักงานที่รู้สึกท้อแท้ หมดหวัง คุณพงศ์ก็จะนึกย้อนกลับไปถึงความตั้งใจของตนเอง และคิดว่านี่คือความรับผิดชอบที่ต้องทำให้พนักงานทุกคน เช่นเดียวกันกับอีกหลายคนในประเทศไทยที่ต้องการที่พึ่งพิง
คุณพงศ์ทราบดีถึงการมีชีวิตที่ยากลำบากของคนกลุ่มนี้ เพราะคุณพงศ์ก็ต้องไปไหนมาไหนอยู่บนรถเข็นมาตั้งแต่อายุ 7 ขวบ จากโรคโปลิโอ และในอีกสี่สิบปีให้หลัง เมื่อผู้เป็นทั้งเพื่อนและพนักงานของคุณพงศ์ต้องเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน คุณพงศ์ก็มีความตั้งใจจริงที่จะให้เงินช่วยเหลือ เพื่อให้ทุกๆคนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปได้
สำหรับคุณพงศ์แล้ว ธุรกิจสิชลมัดย้อมนี้คือสิ่งที่ได้ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนในประเทศไทยอย่างแท้จริง สิชลมัดย้อมเป็นธุรกิจที่มีรูปแบบการจัดการเรียบง่าย โดยใช้พนักงานดำเนินงานประมาณ 27 คน ทุกคนมีรายได้จากยอดขายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ถึงแม้ว่าธุรกิจนี้เกิดขึ้นในจังหวัดที่มีประชากรน้อยและไม่ใช่หัวเมืองหลักด้านเศรษฐกิจของของประเทศไทย
ในฐานะผู้นำและผู้ก่อตั้งธุรกิจ คุณพงศ์ย่อมมีความรู้สึกกดดันในการผลักดันให้ธุรกิจสิชลมัดย้อมให้สามารถสร้างผลประกอบการที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของพนักงานครบทุกคน ถึงแม้ว่าคุณพงศ์จะมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ แต่ทุกธุรกิจก็ย่อมมีความท้าทายและไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จ ครั้งหนึ่งคุณพงศ์ก็เคยริเริ่มธุรกิจคล้ายๆกันกับในปัจจุบันมาก่อน แต่ก็ต้องเลิกกิจการไปจากปัญหาด้านกลยุทธ์การตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม

รับชมบทสัมภาษณ์ของคุณ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่จะมาพูดถึงแนวโน้มการเติบโตของ SME ในประเทศไทย

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยและก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มตามมาอีกจำนวนมาก โดย ณ ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรามี SME กว่า 3 ล้านราย ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานได้มากถึง 10 ล้านคน ผู้ประกอบการธุรกิจSME จึงจำเป็นต้องตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง เพราะตลาดมีการแข่งขันสูง และทุกธุรกิจต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ได้
ถึงแม้ว่าประเทศไทยนั้นจะมีผู้ประกอบการ SME อยู่เป็นจำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการไทยหลายราย ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยรูปแบบเดิม ๆ และยังไม่ค่อยมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเข้ามาช่วยหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ดีกว่าเดิม ซึ่งก็ทำให้ธุรกิจ SME เหล่านี้ขาดศักยภาพในการแข่งขันและเผชิญกับภาวะแรงงานไร้ฝีมือล้นตลาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตธุรกิจ และก่อให้เกิดปัญหาด้านแรงงานตามมาในระยะยาว
มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียจึงต้องทำงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาของธุรกิจ SME ในประเทศไทย มาเป็นระยะเวลานานกว่า18 ปี และในปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาคีนันก็ได้จับมือกับ สสว. และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและผู้บริหารจากภาคธุรกิจ กว่า 1,270  คน พร้อมชี้แนะแนวทางด้านการบริการจัดการธุรกิจให้มีความทันสมัย และรู้จักสร้างวิสัยทัศน์เพื่อการเติบโตขององค์กร
ในบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ คีนันได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณ สุวรรณชัย

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิซิตี้จับมือคีนันและพอช. เดินหน้าต่อยอด“ชุมชนสมาร์ทมันนี่” จัดประกวดการนำเสนอโครงการทางด้านการเงินชุมชน มุ่งเน้นให้สมาชิกชุมชนมีเงินออม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

 
มูลนิธิซิตี้ ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จัดกิจกรรม “การนำเสนอโครงการทางด้านการเงินชุมชน” ภายใต้ “โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ปีที่ 3” โดยมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรมโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคลให้แก่สมาชิกชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 20 โครงการฯ ที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ด้านการเงินต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบโดยผู้นำและสมาชิกชุมชนให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละชุมชน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินของแต่ละชุมชนได้อย่างแท้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนในระยะยาว
นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ตัวแทนมูลนิธิซิตี้ เปิดเผยว่า มูลนิธิซิตี้ยังคงเดินหน้าสานต่อ “โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ปีที่ 3” ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และพอช. อย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวคิดโมเดล “ชุมชนสมาร์ทมันนี่” เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนลึกถึงระดับครอบครัว และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ ในปีนี้ คือ การมุ่งเน้นสร้างทักษะให้ผู้นำชุมชนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่สมาชิกในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม