ถึงเวลาต้องผลักดันเกษตรกรไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลก่อนจะสายเกินแก้

การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 ไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน แต่ยังก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก หลายคนต้องต่อสู้กับวิกฤตทางการเงินและถูกบังคับให้ขายหรือปิดกิจการ พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร ผู้คนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านและไม่สามารถออกไปซื้อของหรือท่องเที่ยวพักผ่อนได้ตามปกติ เมื่อมีการประกาศเคอร์ฟิวจากรัฐบาล ระบบโลจิสติกส์ก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย แม้ว่าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนสูง จะยังมีเงินหมุนเวียนเพียงพอที่จะรับมือกับปัญหาและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ได้ แต่อย่างไรก็ดี สังคมไทยก็ยังถือเป็นสังคมเกษตรกรรม โดยร้อยละ 40 ของจำนวนประชากร ทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ดังนั้นแล้วประชากรกลุ่มนี้จะสามารถปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับ “ความปกติใหม่” (New Normal) และจะกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างไร สิ่งนี้จึงถือเป็นความท้าทายที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างของผลผลิตทางการเกษตรและวิถีชีวิตที่ยากลำบาก
การปิดเมืองส่งผลให้เกิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสถานที่ต่าง ๆ ถูกปิดเพื่อให้ผู้คนใช้เวลาอยู่ที่บ้าน มีแนวโน้มว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะกินระยะเวลานาน ดังนั้นแล้วหากธุรกิจขนาดเล็กมองเห็นโอกาสในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ก็ย่อมสร้างช่องทางการขายให้กับธุรกิจของตัวเอง
หากกล่าวถึงตัวอย่างสินค้าเกษตร เช่น การซื้อมังคุด ซึ่งถือเป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมสำหรับคนไทยหลายๆคน เพราะมีรสชาติอร่อยและหาซื้อได้ง่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดสด แต่ในช่วงระหว่างมาตรการล็อกดาวน์ พ่อค้ามังคุดจะทำอย่างไร ถ้าไม่มีช่องทางซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดสดเช่นเดิม  คำตอบก็คือการขายผ่านสื่อโซเชียล ซึ่งจะกลายเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ประกอบการจะสามารถพลิกวิกฤติให้กลายเป็นโอกาสได้อีกทางหนึ่ง
ประเทศไทยมีเกษตรกรประมาณ 10 ล้านคนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในโครงการเยียวยาจากสถานการณ์โควิด 19 เกษตรกรเหล่านี้ไม่สามารถขายสินค้าของตนเอง ได้เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ และก็ไม่ทราบถึงวิธีการขายผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ทำให้เกษตรกรหลายคนๆจำเป็นต้องตัดสินใจทิ้งสินค้าตกค้าง และเสียโอกาสสร้างรายได้ให้กับตนเองเป็นจำนวนมาก
ในระหว่างมาตรการล็อกดาวน์ หลายองค์กรจำเป็นต้องสร้างเพจเพื่อการตลาดผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก

อ่านเพิ่มเติม

แบบสำรวจผลกระทบจากสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs/MSMEs) โดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

หลาย ๆ ท่านคงทราบกันดีว่าวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้สร้างความเสียหายอย่างมากมายทั่วโลก
ไม่ใช่แค่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ร่วมถึงธุรกิจ SMEs ไทยอีกด้วย
วันนี้คีนันจึงมีภาพแสดงผลสำรวจผลกระทบจากสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs/MSMEs)
ในโครงการ Boost with Facebook มาฝากทุกท่านค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

โมเดลธุรกิจ เครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการ

วันนี้คีนันมีบทความเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) มาฝากผู้อ่านกันนะครับ การพัฒนา SMEs ส่วนใหญ่ก็จะมีการให้เขียนแผนธุรกิจ ซึ่งพอพูดถึงแผนธุรกิจก็กลายเป็นยาขม สำหรับ SMEs เพราะแผนธุรกิจที่ดี ต้องใช้เวลาในการทำค่อนข้างนาน ต้องหาข้อมูลมารอบด้าน มีการวิเคราะห์ SWOT ทำแผนการตลาด แผนการเงิน แผนพัฒนาบุคลากร   แต่มีเครื่องมือหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถสรุปหลักธุรกิจสำคัญใน 1 หน้ากระดาษ A4 ทำให้เราไม่หลงประเด็นหรือคิดหลุดกรอบจากหลักที่ควรจะเป็น ซึ่งเครื่องมือนี้ก็มีชื่อว่า Business Model Canvas (BMC)  ซึ่งมีลักษณะเป็นเทมเพลตสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งหัวข้อหลักออกเป็น 9 ช่อง แต่ละช่องจะช่วยให้เรามองเห็นรายละเอียดในธุรกิจของตัวเอง คราวนี้เรามาลองดูว่า เราจะประยุกต์ใช้ BMC ได้อย่างไร

คุณค่าของสินค้าหรือบริการ (Value Propositions) ส่วนนี้สำคัญที่สุด เราต้องตอบให้ได้ว่าอะไรคือคุณค่าที่จะทำให้ลูกค้าต้องซื้อสินค้าหรือบริการของเรา
กิจกรรมหลัก (Key Activities) ธุรกิจนี้ทำอะไร สิ่งที่ต้องทำเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจนี้ พูดง่ายๆคือเราต้องทำอะไรบ้าง
พันธมิตรหลัก

อ่านเพิ่มเติม

แรงบันดาลใจในการริเริ่มธุรกิจของคุณคืออะไร

ธุรกิจนี้เกิดจากความคิดเล็กๆ ที่อยากสร้าง Land mark สักอย่างขึ้นมาที่บ้าน เพราะทำเลที่ตั้งที่บ้านเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นจุดที่สามารถเดินทางไปสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้สะดวก ผสมกับความคิดที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความอบอุ่นของการบริการแบบครอบครัวคนไทยในราคาที่สมเหตุสมผล จึงเกิดเป็นโรงแรมนิทราลานนา โรงแรมขนาดเล็ก ที่มีจำนวนห้องเพียง 10 ห้องลูกค้าเปรียบเสมือนได้มาอยู่กับครอบครัวชาวไทย ที่มีบริการที่แสนอบอุ่น และสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้แทบจะทุกเรื่อง ตัวอาคารได้ออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัย ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมล้านนา เป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตที่ใครผ่านไปมาจะต้องเหลียวมามอง
การเป็นเจ้าของธุรกิจดีอย่างไร
รู้สึกเป็นอิสระ อิสระที่จะคิด อิสระที่จะทำ เมื่อคิดเสร็จก็สามารถลงมือทำได้เลย อีกทั้งยังทำให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะต้องรับผิดชอบต่อตัวเรา ต่อธุรกิจ และต่อคนอื่น ๆ การตัดสินใจแต่ละครั้ง จะมีผลกับทั้งตัวเราและคนในองค์กร เพราะฉะนั้นก่อนจะลงมือทำอะไรเราจะต้องคิดอย่างรอบคอบมากที่สุด ซึ่งนั่นทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ทางด้านความคิดมากยิ่งขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการดำเนินธุรกิจของตัวเอง
ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน คือการทำธุรกิจให้สามารถอยู่รอดได้ขณะที่การแข่งขันเพิ่มสูงมากขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจในหลายประเทศกำลังแย่ลง การเดินทางของนักท่องเที่ยวลดลงคนเริ่มเก็บเงินมากขึ้น การรักษาให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดจึงเป็นสิ่งที่ยากสำหรับปัจจุบัน แต่เป้าหมายของการทำธุรกิจจะต้องมีมากกว่าการทำให้ธุรกิจอยู่รอด นั่นคือการที่ต้องทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นไปอีก จะต้องมีการวางแผนที่รอบคอบและรัดกุมมากขึ้น เพื่อธุรกิจของเราจะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไป
โครงการ Boost with Facebook ช่วยธุรกิจของคุณอย่างไร
การได้เข้าร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

จากธุรกิจเล็กๆ เพื่อสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ให้คนอื่นๆในสังคม

พลังจากผู้ชายหนึ่งคน ผู้มีใจรักงานเพื่อสังคมและอยากเห็นการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย

เมื่อพนักงานคนหนึ่งของคุณ พงศ์สุริเยร ชูแช่ม หยุดงานไปอย่างกระทันหัน คุณพงศ์สุริเยร หรือคุณพงศ์ จึงเกิดความสงสัยและตัดสินใจไปเยี่ยมพนักงานถึงบ้านพัก หากแต่สิ่งที่พบเจอก็คือ การได้รับรู้ว่าพนักงานคนนี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากมากเกินกว่าที่คิดไว้ เพราะพนักงานคนนี้มีสุขภาพแย่ลงอย่างน่าใจหาย และไม่สามารถประกอบอาชีพได้อีกต่อไป
ย้อนกลับไปประมาณสองปีก่อน คุณพงศ์สุริเยร เริ่มธุรกิจสิชลมัดย้อมของตนเอง ซึ่งเป็นธุรกิจด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีการมัดย้อม คุณพงศ์มีความตั้งใจว่าธุรกิจนี้จะช่วยให้กลุ่มผู้มีความบกพร่องด้านร่างกาย ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถหางานที่ดีทำได้และมีรายได้เลี้ยงชีพอย่างมั่นคง เมื่อใดก็ตามที่คุณพงศ์พบกับพนักงานที่รู้สึกท้อแท้ หมดหวัง คุณพงศ์ก็จะนึกย้อนกลับไปถึงความตั้งใจของตนเอง และคิดว่านี่คือความรับผิดชอบที่ต้องทำให้พนักงานทุกคน เช่นเดียวกันกับอีกหลายคนในประเทศไทยที่ต้องการที่พึ่งพิง
คุณพงศ์ทราบดีถึงการมีชีวิตที่ยากลำบากของคนกลุ่มนี้ เพราะคุณพงศ์ก็ต้องไปไหนมาไหนอยู่บนรถเข็นมาตั้งแต่อายุ 7 ขวบ จากโรคโปลิโอ และในอีกสี่สิบปีให้หลัง เมื่อผู้เป็นทั้งเพื่อนและพนักงานของคุณพงศ์ต้องเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน คุณพงศ์ก็มีความตั้งใจจริงที่จะให้เงินช่วยเหลือ เพื่อให้ทุกๆคนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปได้
สำหรับคุณพงศ์แล้ว ธุรกิจสิชลมัดย้อมนี้คือสิ่งที่ได้ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนในประเทศไทยอย่างแท้จริง สิชลมัดย้อมเป็นธุรกิจที่มีรูปแบบการจัดการเรียบง่าย โดยใช้พนักงานดำเนินงานประมาณ 27 คน ทุกคนมีรายได้จากยอดขายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ถึงแม้ว่าธุรกิจนี้เกิดขึ้นในจังหวัดที่มีประชากรน้อยและไม่ใช่หัวเมืองหลักด้านเศรษฐกิจของของประเทศไทย
ในฐานะผู้นำและผู้ก่อตั้งธุรกิจ คุณพงศ์ย่อมมีความรู้สึกกดดันในการผลักดันให้ธุรกิจสิชลมัดย้อมให้สามารถสร้างผลประกอบการที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของพนักงานครบทุกคน ถึงแม้ว่าคุณพงศ์จะมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ แต่ทุกธุรกิจก็ย่อมมีความท้าทายและไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จ ครั้งหนึ่งคุณพงศ์ก็เคยริเริ่มธุรกิจคล้ายๆกันกับในปัจจุบันมาก่อน แต่ก็ต้องเลิกกิจการไปจากปัญหาด้านกลยุทธ์การตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม

รับชมบทสัมภาษณ์ของคุณ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่จะมาพูดถึงแนวโน้มการเติบโตของ SME ในประเทศไทย

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยและก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มตามมาอีกจำนวนมาก โดย ณ ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรามี SME กว่า 3 ล้านราย ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานได้มากถึง 10 ล้านคน ผู้ประกอบการธุรกิจSME จึงจำเป็นต้องตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง เพราะตลาดมีการแข่งขันสูง และทุกธุรกิจต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ได้
ถึงแม้ว่าประเทศไทยนั้นจะมีผู้ประกอบการ SME อยู่เป็นจำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการไทยหลายราย ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยรูปแบบเดิม ๆ และยังไม่ค่อยมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเข้ามาช่วยหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ดีกว่าเดิม ซึ่งก็ทำให้ธุรกิจ SME เหล่านี้ขาดศักยภาพในการแข่งขันและเผชิญกับภาวะแรงงานไร้ฝีมือล้นตลาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตธุรกิจ และก่อให้เกิดปัญหาด้านแรงงานตามมาในระยะยาว
มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียจึงต้องทำงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาของธุรกิจ SME ในประเทศไทย มาเป็นระยะเวลานานกว่า18 ปี และในปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาคีนันก็ได้จับมือกับ สสว. และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและผู้บริหารจากภาคธุรกิจ กว่า 1,270  คน พร้อมชี้แนะแนวทางด้านการบริการจัดการธุรกิจให้มีความทันสมัย และรู้จักสร้างวิสัยทัศน์เพื่อการเติบโตขององค์กร
ในบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ คีนันได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณ สุวรรณชัย

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิซิตี้จับมือคีนันและพอช. เดินหน้าต่อยอด“ชุมชนสมาร์ทมันนี่” จัดประกวดการนำเสนอโครงการทางด้านการเงินชุมชน มุ่งเน้นให้สมาชิกชุมชนมีเงินออม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

 
มูลนิธิซิตี้ ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จัดกิจกรรม “การนำเสนอโครงการทางด้านการเงินชุมชน” ภายใต้ “โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ปีที่ 3” โดยมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรมโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคลให้แก่สมาชิกชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 20 โครงการฯ ที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ด้านการเงินต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบโดยผู้นำและสมาชิกชุมชนให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละชุมชน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินของแต่ละชุมชนได้อย่างแท้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนในระยะยาว
นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ตัวแทนมูลนิธิซิตี้ เปิดเผยว่า มูลนิธิซิตี้ยังคงเดินหน้าสานต่อ “โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ปีที่ 3” ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และพอช. อย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวคิดโมเดล “ชุมชนสมาร์ทมันนี่” เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนลึกถึงระดับครอบครัว และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ ในปีนี้ คือ การมุ่งเน้นสร้างทักษะให้ผู้นำชุมชนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่สมาชิกในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

“คีนัน” มุ่งเป้ายกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการด้าน Medical and Health Tourism ในอาเซียน ให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ

ท่านทราบหรือไม่ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (Medical and Health Tourism) ในประเทศไทยเรากำลังเติบโตเป็นอย่างมาก ทุกปีๆ จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในประเทศของเรา เพื่อรับบริการด้านสุขภาพ และการแพทย์ ซึ่งอุตสาหกรรมฯนี้ คิดเป็นมูลค่าถึง 21.2 % ของ GDP ทั้งประเทศ นับว่าเป็นมูลค่าที่สูงมาก
และเมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ สสว.จัดงานสัมนาภายใต้โครงการ Enhancing Competitiveness of ASEAN SMEs through Cluster Development and International Standard Adherence ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ ในอาเซียนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ  ซึ่งงานสัมนาครั้งนี้จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย และจะหมุนเวียนจัดในหลายๆประเทศในภูมิภาคอาเซียน

และวันนี้ “คีนัน” ก็ได้รวบรวมข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์จากงานสัมนาฯ มาฝากผู้ประกอบการฯทุกๆท่านนะคะ
ท่านจะได้รับทราบข้อมูล

ความหมาย และ

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางธุรกิจของสุภาพสตรีนักสู้ ผู้เปรียบเสมือนพลังใจอันยิ่งใหญ่

คุณกัญญารัตน์ เนาวรัตน์โสภณ ทราบดีว่าความทุกข์ทรมานเป็นอย่างไร จากเหตุการณ์เมื่อสิบปีก่อน ที่เธอต้องนั่งเผ้าดูคุณแม่นอนหลับอยู่บนเตียงโรงพยาบาลทุกวัน ในขณะที่แม่ของเธอเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและการฉายรังสีจากโรคมะเร็งลำไส้ได้ แต่คุณกัญญารัตน์ ก็ทำได้เพียงแค่ต้องยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมองไปข้างหน้าอย่างไม่ยอมแพ้
เมื่อเห็นว่าโรคร้ายครั้งนี้สร้างความเจ็บปวดให้กับคุณแม่ ซึ่งแม้กระทั่งคุณหมอเองก็ไม่สามารถพยากรณ์โรคได้อย่างชัดเจน จนท้ายที่สุดคุณแม่ของคุณกัญญารัตน์ ก็ได้จากไปอย่างสงบและนั่นจึงเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญให้ คุณกัญญารัตน์ ได้คิดค้นหาความรู้หรือสรรพคุณของสิ่งที่มีประโยชน์ที่คุณนิศาสามารถนำมามอบให้ตัวเองและคนอื่นรอบตัวๆ ให้มีชีวิตที่ยืนยาวมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีขึ้น คุณกัญญารัตน์ ได้ค้นพบคุณประโยชน์ ของธรรมชาติบำบัด เช่นการฝึกสมาธิ และการรับประทานอาหารออร์แกนิก รวมทั้งเริ่มบริโภคเห็ดซึ่งถือเป็นพืชที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

เห็ดหลินจือ (Ganoderma Lucidum) เป็นพืชที่เติบโตขึ้นตามธรรมชาติ ในแถบพื้นที่เอเชียตะวันออก และถูกนำมาใช้เป็นยาแผนโบราณ มานานหลายศตวรรษ เมื่อ คุณกัญญารัตน์ เริ่มบริโภคเห็ดหลินจือ สิ่งที่สังเกตุเห็นได้ชัดก็คือ สุขภาพของเธอดีขึ้นและอาการภูมิแพ้ที่เธอต้องทรมานมาหลายปี ก็ค่อยๆหายไป คุณกัญญารัตน์ จึงมีความเชื่อมั่นในคุณประโยชน์ของเห็ดหลินจือ อย่างไรก็ดีเรื่องรสชาติและการบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม ก็ยังเป็นปัญหาที่หลายๆคนยังไม่สามารถเปิดใจบริโภคเห็ดหลินจืออย่างจริงจัง
เมื่อได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของเห็ดหลินจือแล้ว คุณกัญญารัตน์ จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าประเภทนี้ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้น จึงได้พบกับ คุณ นิศา ผลพานิชย์ เพื่อร่วมกันผลิต ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแคปซูลที่ปลอดภัย บริโภคได้ง่าย และต้องอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารและโภชนาการจากธรรมชาติ 

อ่านเพิ่มเติม