แรงบันดาลใจในการริเริ่มธุรกิจของคุณคืออะไร

ธุรกิจนี้เกิดจากความคิดเล็กๆ ที่อยากสร้าง Land mark สักอย่างขึ้นมาที่บ้าน เพราะทำเลที่ตั้งที่บ้านเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นจุดที่สามารถเดินทางไปสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้สะดวก ผสมกับความคิดที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความอบอุ่นของการบริการแบบครอบครัวคนไทยในราคาที่สมเหตุสมผล จึงเกิดเป็นโรงแรมนิทราลานนา โรงแรมขนาดเล็ก ที่มีจำนวนห้องเพียง 10 ห้องลูกค้าเปรียบเสมือนได้มาอยู่กับครอบครัวชาวไทย ที่มีบริการที่แสนอบอุ่น และสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้แทบจะทุกเรื่อง ตัวอาคารได้ออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัย ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมล้านนา เป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตที่ใครผ่านไปมาจะต้องเหลียวมามอง
การเป็นเจ้าของธุรกิจดีอย่างไร
รู้สึกเป็นอิสระ อิสระที่จะคิด อิสระที่จะทำ เมื่อคิดเสร็จก็สามารถลงมือทำได้เลย อีกทั้งยังทำให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะต้องรับผิดชอบต่อตัวเรา ต่อธุรกิจ และต่อคนอื่น ๆ การตัดสินใจแต่ละครั้ง จะมีผลกับทั้งตัวเราและคนในองค์กร เพราะฉะนั้นก่อนจะลงมือทำอะไรเราจะต้องคิดอย่างรอบคอบมากที่สุด ซึ่งนั่นทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ทางด้านความคิดมากยิ่งขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการดำเนินธุรกิจของตัวเอง
ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน คือการทำธุรกิจให้สามารถอยู่รอดได้ขณะที่การแข่งขันเพิ่มสูงมากขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจในหลายประเทศกำลังแย่ลง การเดินทางของนักท่องเที่ยวลดลงคนเริ่มเก็บเงินมากขึ้น การรักษาให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดจึงเป็นสิ่งที่ยากสำหรับปัจจุบัน แต่เป้าหมายของการทำธุรกิจจะต้องมีมากกว่าการทำให้ธุรกิจอยู่รอด นั่นคือการที่ต้องทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นไปอีก จะต้องมีการวางแผนที่รอบคอบและรัดกุมมากขึ้น เพื่อธุรกิจของเราจะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไป
โครงการ Boost with Facebook ช่วยธุรกิจของคุณอย่างไร
การได้เข้าร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

จากธุรกิจเล็กๆ เพื่อสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ให้คนอื่นๆในสังคม

พลังจากผู้ชายหนึ่งคน ผู้มีใจรักงานเพื่อสังคมและอยากเห็นการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย

เมื่อพนักงานคนหนึ่งของคุณ พงศ์สุริเยร ชูแช่ม หยุดงานไปอย่างกระทันหัน คุณพงศ์สุริเยร หรือคุณพงศ์ จึงเกิดความสงสัยและตัดสินใจไปเยี่ยมพนักงานถึงบ้านพัก หากแต่สิ่งที่พบเจอก็คือ การได้รับรู้ว่าพนักงานคนนี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากมากเกินกว่าที่คิดไว้ เพราะพนักงานคนนี้มีสุขภาพแย่ลงอย่างน่าใจหาย และไม่สามารถประกอบอาชีพได้อีกต่อไป
ย้อนกลับไปประมาณสองปีก่อน คุณพงศ์สุริเยร เริ่มธุรกิจสิชลมัดย้อมของตนเอง ซึ่งเป็นธุรกิจด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีการมัดย้อม คุณพงศ์มีความตั้งใจว่าธุรกิจนี้จะช่วยให้กลุ่มผู้มีความบกพร่องด้านร่างกาย ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถหางานที่ดีทำได้และมีรายได้เลี้ยงชีพอย่างมั่นคง เมื่อใดก็ตามที่คุณพงศ์พบกับพนักงานที่รู้สึกท้อแท้ หมดหวัง คุณพงศ์ก็จะนึกย้อนกลับไปถึงความตั้งใจของตนเอง และคิดว่านี่คือความรับผิดชอบที่ต้องทำให้พนักงานทุกคน เช่นเดียวกันกับอีกหลายคนในประเทศไทยที่ต้องการที่พึ่งพิง
คุณพงศ์ทราบดีถึงการมีชีวิตที่ยากลำบากของคนกลุ่มนี้ เพราะคุณพงศ์ก็ต้องไปไหนมาไหนอยู่บนรถเข็นมาตั้งแต่อายุ 7 ขวบ จากโรคโปลิโอ และในอีกสี่สิบปีให้หลัง เมื่อผู้เป็นทั้งเพื่อนและพนักงานของคุณพงศ์ต้องเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน คุณพงศ์ก็มีความตั้งใจจริงที่จะให้เงินช่วยเหลือ เพื่อให้ทุกๆคนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปได้
สำหรับคุณพงศ์แล้ว ธุรกิจสิชลมัดย้อมนี้คือสิ่งที่ได้ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนในประเทศไทยอย่างแท้จริง สิชลมัดย้อมเป็นธุรกิจที่มีรูปแบบการจัดการเรียบง่าย โดยใช้พนักงานดำเนินงานประมาณ 27 คน ทุกคนมีรายได้จากยอดขายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ถึงแม้ว่าธุรกิจนี้เกิดขึ้นในจังหวัดที่มีประชากรน้อยและไม่ใช่หัวเมืองหลักด้านเศรษฐกิจของของประเทศไทย
ในฐานะผู้นำและผู้ก่อตั้งธุรกิจ คุณพงศ์ย่อมมีความรู้สึกกดดันในการผลักดันให้ธุรกิจสิชลมัดย้อมให้สามารถสร้างผลประกอบการที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของพนักงานครบทุกคน ถึงแม้ว่าคุณพงศ์จะมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ แต่ทุกธุรกิจก็ย่อมมีความท้าทายและไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จ ครั้งหนึ่งคุณพงศ์ก็เคยริเริ่มธุรกิจคล้ายๆกันกับในปัจจุบันมาก่อน แต่ก็ต้องเลิกกิจการไปจากปัญหาด้านกลยุทธ์การตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม

รับชมบทสัมภาษณ์ของคุณ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่จะมาพูดถึงแนวโน้มการเติบโตของ SME ในประเทศไทย

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยและก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มตามมาอีกจำนวนมาก โดย ณ ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรามี SME กว่า 3 ล้านราย ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานได้มากถึง 10 ล้านคน ผู้ประกอบการธุรกิจSME จึงจำเป็นต้องตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง เพราะตลาดมีการแข่งขันสูง และทุกธุรกิจต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ได้
ถึงแม้ว่าประเทศไทยนั้นจะมีผู้ประกอบการ SME อยู่เป็นจำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการไทยหลายราย ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยรูปแบบเดิม ๆ และยังไม่ค่อยมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเข้ามาช่วยหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ดีกว่าเดิม ซึ่งก็ทำให้ธุรกิจ SME เหล่านี้ขาดศักยภาพในการแข่งขันและเผชิญกับภาวะแรงงานไร้ฝีมือล้นตลาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตธุรกิจ และก่อให้เกิดปัญหาด้านแรงงานตามมาในระยะยาว
มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียจึงต้องทำงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาของธุรกิจ SME ในประเทศไทย มาเป็นระยะเวลานานกว่า18 ปี และในปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาคีนันก็ได้จับมือกับ สสว. และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและผู้บริหารจากภาคธุรกิจ กว่า 1,270  คน พร้อมชี้แนะแนวทางด้านการบริการจัดการธุรกิจให้มีความทันสมัย และรู้จักสร้างวิสัยทัศน์เพื่อการเติบโตขององค์กร
ในบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ คีนันได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณ สุวรรณชัย

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิซิตี้จับมือคีนันและพอช. เดินหน้าต่อยอด“ชุมชนสมาร์ทมันนี่” จัดประกวดการนำเสนอโครงการทางด้านการเงินชุมชน มุ่งเน้นให้สมาชิกชุมชนมีเงินออม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

 
มูลนิธิซิตี้ ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จัดกิจกรรม “การนำเสนอโครงการทางด้านการเงินชุมชน” ภายใต้ “โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ปีที่ 3” โดยมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรมโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคลให้แก่สมาชิกชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 20 โครงการฯ ที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ด้านการเงินต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบโดยผู้นำและสมาชิกชุมชนให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละชุมชน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินของแต่ละชุมชนได้อย่างแท้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนในระยะยาว
นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ตัวแทนมูลนิธิซิตี้ เปิดเผยว่า มูลนิธิซิตี้ยังคงเดินหน้าสานต่อ “โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ปีที่ 3” ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และพอช. อย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวคิดโมเดล “ชุมชนสมาร์ทมันนี่” เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนลึกถึงระดับครอบครัว และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ ในปีนี้ คือ การมุ่งเน้นสร้างทักษะให้ผู้นำชุมชนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่สมาชิกในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

“คีนัน” มุ่งเป้ายกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการด้าน Medical and Health Tourism ในอาเซียน ให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ

ท่านทราบหรือไม่ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (Medical and Health Tourism) ในประเทศไทยเรากำลังเติบโตเป็นอย่างมาก ทุกปีๆ จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในประเทศของเรา เพื่อรับบริการด้านสุขภาพ และการแพทย์ ซึ่งอุตสาหกรรมฯนี้ คิดเป็นมูลค่าถึง 21.2 % ของ GDP ทั้งประเทศ นับว่าเป็นมูลค่าที่สูงมาก
และเมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ สสว.จัดงานสัมนาภายใต้โครงการ Enhancing Competitiveness of ASEAN SMEs through Cluster Development and International Standard Adherence ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ ในอาเซียนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ  ซึ่งงานสัมนาครั้งนี้จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย และจะหมุนเวียนจัดในหลายๆประเทศในภูมิภาคอาเซียน

และวันนี้ “คีนัน” ก็ได้รวบรวมข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์จากงานสัมนาฯ มาฝากผู้ประกอบการฯทุกๆท่านนะคะ
ท่านจะได้รับทราบข้อมูล

ความหมาย และ

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางธุรกิจของสุภาพสตรีนักสู้ ผู้เปรียบเสมือนพลังใจอันยิ่งใหญ่

คุณกัญญารัตน์ เนาวรัตน์โสภณ ทราบดีว่าความทุกข์ทรมานเป็นอย่างไร จากเหตุการณ์เมื่อสิบปีก่อน ที่เธอต้องนั่งเผ้าดูคุณแม่นอนหลับอยู่บนเตียงโรงพยาบาลทุกวัน ในขณะที่แม่ของเธอเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและการฉายรังสีจากโรคมะเร็งลำไส้ได้ แต่คุณกัญญารัตน์ ก็ทำได้เพียงแค่ต้องยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมองไปข้างหน้าอย่างไม่ยอมแพ้
เมื่อเห็นว่าโรคร้ายครั้งนี้สร้างความเจ็บปวดให้กับคุณแม่ ซึ่งแม้กระทั่งคุณหมอเองก็ไม่สามารถพยากรณ์โรคได้อย่างชัดเจน จนท้ายที่สุดคุณแม่ของคุณกัญญารัตน์ ก็ได้จากไปอย่างสงบและนั่นจึงเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญให้ คุณกัญญารัตน์ ได้คิดค้นหาความรู้หรือสรรพคุณของสิ่งที่มีประโยชน์ที่คุณนิศาสามารถนำมามอบให้ตัวเองและคนอื่นรอบตัวๆ ให้มีชีวิตที่ยืนยาวมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีขึ้น คุณกัญญารัตน์ ได้ค้นพบคุณประโยชน์ ของธรรมชาติบำบัด เช่นการฝึกสมาธิ และการรับประทานอาหารออร์แกนิก รวมทั้งเริ่มบริโภคเห็ดซึ่งถือเป็นพืชที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

เห็ดหลินจือ (Ganoderma Lucidum) เป็นพืชที่เติบโตขึ้นตามธรรมชาติ ในแถบพื้นที่เอเชียตะวันออก และถูกนำมาใช้เป็นยาแผนโบราณ มานานหลายศตวรรษ เมื่อ คุณกัญญารัตน์ เริ่มบริโภคเห็ดหลินจือ สิ่งที่สังเกตุเห็นได้ชัดก็คือ สุขภาพของเธอดีขึ้นและอาการภูมิแพ้ที่เธอต้องทรมานมาหลายปี ก็ค่อยๆหายไป คุณกัญญารัตน์ จึงมีความเชื่อมั่นในคุณประโยชน์ของเห็ดหลินจือ อย่างไรก็ดีเรื่องรสชาติและการบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม ก็ยังเป็นปัญหาที่หลายๆคนยังไม่สามารถเปิดใจบริโภคเห็ดหลินจืออย่างจริงจัง
เมื่อได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของเห็ดหลินจือแล้ว คุณกัญญารัตน์ จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าประเภทนี้ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้น จึงได้พบกับ คุณ นิศา ผลพานิชย์ เพื่อร่วมกันผลิต ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแคปซูลที่ปลอดภัย บริโภคได้ง่าย และต้องอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารและโภชนาการจากธรรมชาติ 

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อเห็นตนเองออมเงินได้ ความสุขก็ไม่มีวันสิ้นสุด

เรื่องราวของบุรุษผู้เปลี่ยนแปลงชุมชนด้วยการให้ความรู้ด้านการเงิน

ทุกๆคืนก่อนนอนแม้จะเหนื่อยล้าเพียงใด คุณ ธรรมศักดิ์ในวัย 43 ปีผู้นี้ ก็ไม่เคยหยุดทบทวนงานในแต่ละวันและจดบันทึกรายการต่างๆลงบนสมุดทึกเสมอ“ตอนแรกเลย ผมตอบตามตรงว่ารู้สึกขี้เกียจ” คุณธรรมศักดิ์เล่าไปพร้อมเปิดสมุดแต่ละหน้าให้กับทีมงานของคีนันได้ดู ถึงรายการจดบันทึกต่างๆในสมุดงานเล่มนี้ ซึ่งมีทั้งรายการรายรับ รายจ่าย รวมถึงแผนธุรกิจที่เขียนร่างไว้ “ตอนนี้ทุกๆอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆ”จากนั้น คุณธรรมศักดิ์ก็หยิบเอาสมุดและเอกสารอื่นๆใส่แฟ้มและเดินเข้าไปยังชุมชน พร้อมส่งรอยยิ้มทักทายให้กับสมาชิกคนอื่นๆ อย่างเป็นกันเองณ ชุมชนคลองลัดภาชี กรุงเทพฯ มีสมาชิกอยู่กว่า 320 คน จาก 70 ครัวเรือน ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ให้การสนับสนุนชุมชนในการสร้างที่อยู่อาศัยสมาชิกชุมชนคลองลัดภาชี หลายๆคนเป็นแรงงานรายวัน ขายสินค้าตามริมถนนต่างๆ รวมถึงรับจ้างและเป็นพนักงานอัตราจ้าง ที่ได้รับค่าตอบแทนค่อนข้างน้อย และมีรายได้ที่ไม่แน่นอน และเหลือเงินสำหรับการออมและเผื่อใช้ยามฉุกเฉินเพียงเล็กน้อย ซึ่งอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันก็อาจส่งผลให้แต่ละครอบครัวประสบปัญหาเป็นหนี้เป็นสินก้อนโต
บางคนได้ย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

รอยยิ้มแห่งความปลื้มปิติของเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อย ด้วยโครงการธุรกิจยั่งยืนจาก “โคคา-โคลา”

เป็นวันที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น ที่ทีมงานมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียได้นั่งสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรสตรีชาวไร่อ้อย ทีมชนะเลิศอันดับหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารการเงินในครัวเรือน ภายใต้โครงการนำร่อง “ธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลา เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อย” ภายใต้ความร่วมมือของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย คุณบังอร แท่นเครือ (ซ้ายสุด) คุณลั่นทม ใจชื่น (ที่ 2 จากซ้าย) คุณสุวรรณี ทองดอนน้อย (ขวาสุด)  ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรสตรีชาวไร่อ้อยในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคุณอดิศักดิ์ โลหะวัฒนกิจ (กลาง) พนักงานจาก บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL GROUP รับหน้าที่เป็นผู้นำทีมในการให้คำปรึกษาทางการเงิน และนำพาสมาชิกทั้งสามท่านชนะเลิศการประกวดครั้งนี้
โครงการนำร่อง “ธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลา เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อย” ดำเนินการโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย นับเป็นพันธกิจสำคัญที่กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย อันประกอบด้วยบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย)

อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงความชอบในปลากัด สู่ความสำเร็จในการสร้างธุรกิจ

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมาของการเป็นพนักงานบริษัท คุณณภัทร ตาลธนพนธ์ ในวัย 40 ปี ได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงความชอบในปลากัดไทย ให้เป็นธุรกิจประกอบการของตนเอง ด้วยความตระหนักถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจออนไลน์และความสามารถในการเพาะพันธุ์ปลากัดได้จำนวนมากในจังหวัดนครปฐมที่เขาอาศัยอยู่ คุณณภัทรจึงเกิดประกายทางความคิดที่จะซื้อปลากัดที่สวยที่สุดจากผู้เพาะพันธุ์ปลามาเพื่อขายให้กับตลาดต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ทั้งผู้เพาะพันธุ์ปลาและผู้ขายต่างก็สงสัยในความคิดของเขา และเห็นตรงกันว่า คุณณภัทรไม่มีช่องทางที่จะสามารถเข้าสู่ตลาดได้ และยิ่งไปกว่านั้น คุณณภัทรยังไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อีกด้วย เพราะแม้ว่าจะลูกค้าสามารถติดต่อได้ แต่คุณณภัทรก็พูดภาษาอังกฤษได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
แม้ว่าผู้ขายคนอื่น ๆ จะสงสัยในแนวความคิดของเขา แต่คุณณภัทรเชื่อว่า การตั้งเป้ากลุ่มลูกค้าไว้เพียงแต่กลุ่มลูกค้าไทยนั้น จะไม่สามารถทำให้ธุรกิจของเขาเติบโตอย่างยั่งยืนและจะทำให้เขาไม่สามารถทำในสิ่งที่ตนเองรักได้ด้วย เพราะปลากัดไทยนั้นเป็นสิ่งที่ดูธรรมดาในสายตาลูกค้าในประเทศไทย ดังนั้น จึงมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่มีปริมาณความต้องการซื้อเป็นจำนวนมาก และในตลาดที่อิ่มตัวอยู่แล้วนี้ ผู้ขายจำเป็นจะต้องลดราคาลงเพื่อให้สามารถดึงดูดลูกค้าได้
เดิมทีปลากัดนั้นมาจากลุ่มแม่น้ำโขง แต่ด้วยสีสันอันสวยงามและความสว่างสดใส ทำให้ปลากัดสามารถดึงดูดผู้ที่สนใจปลาได้จากทั่วทุกมุมโลก ด้วยความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ของปลากัด บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple เองก็เคยใช้รูปปลากัดเป็นภาพพื้นหลังเมื่อเริ่มปล่อยสินค้า iPhone6 ออกสู่ตลาด ทั้งนี้ แม้ปลากัดจะเป็นปลาที่สวยงาม แต่ปลากัดตัวผู้นั้นก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามีพฤติกรรมที่ค่อนข้างเกรี้ยวกราด ด้วยเหตุนี้ จึงต้องจับแยกปลากัดตัวผู้เพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะกัน และนี่จึงเป็นที่มาของชื่อ ปลากัดไทย
สำหรับการก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม