ผู้สูงอายุสามารถจุดประกายความคิดด้านนวัตกรรม เพื่อการเติบโตในประเทศไทยได้อย่างไร

ประเทศไทยกำลังแก่ขึ้นทุกวันๆ คำพูดนี้เป็นข้อเท็จจริงที่หลายๆคนรู้ดี เราต่างก็มองแนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศ เป็นเหมือนดัชนีชี้วัดสำคัญที่ฉุดรั้งการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ และยังก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงให้กับประชากรกลุ่มนี้ ในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ประเทศไทยเราจึงต้องสร้างความมั่นใจในด้านนโยบายการพัฒนาสังคม เพื่อก่อให้เกิดเสถียรภาพต่อระบบธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศ
งานวิจัยจากพันธมิตรของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย โดยมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลน่า ณ แชเปิลฮิลล์ค้นพบว่า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องที่เราต้องหวาดกลัว หากแต่ทุกฝ่ายต้องมองให้เห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาธุรกิจอันซึ่งผู้ประกอบการสามารถปรับกลยุทธ์ในการนำเสนอสินค้าและบริการ ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั้งประชากรกลุ่มก่อนสูงวัยและกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งถือว่าเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม หรือ (Niche Market) นอกจากนี้งานวิจัยฯยังพบอีกว่า ตลาดสินค้าและบริการสำหรับกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ทั่วโลก (บุคคลที่เกิดระหว่างปี 1946-1964) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นสูงถึง 15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าใกล้เคียงกับขนาดเศรษฐกิจประเทศจีนและเยอรมนีรวมกันเลยทีเดียว

สำหรับรายงานเรื่อง “Aging as an Engine of Innovation, Business Development, and Employment Growth,” โดย Jim Johnson  Allan Parnell และ Huan Lian  ได้อธิบายถึงโอกาสสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม