เรื่องราวความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านเยาวชน

ณพบดี กุลมงคล หรือ ภูเก็ต ก้าวขึ้นบนเวทีของสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ พร้อมความคาดหวังอันแรงกล้า ไมโครโฟนถูกเตรียมไว้พร้อมสำหรับเขาแล้ว และเบื้องหน้าของภูเก็ตก็คือกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เขาจะต้องเป็นผู้นำในงานครั้งนี้ กิจกรรมนี้เป็นการทดสอบภาวะผู้นำของเขาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขาเข้าร่วมโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ท่ามกลางเสียงกรอบแกรบของกล่องอาหารเช้าและเสียงคุยเล่นที่ดังก้องไปทั่ว เหล่านักเรียนที่กระตือรือร้นกลุ่มนี้กำลังรอคอยให้วันอันน่าตื่นเต้นเริ่มขึ้นเสียที

แม้จะเป็นนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ฉลาดเฉลียว ภูเก็ตกลับมุ่งหวังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่โลก และค้นหาช่องทางที่จะได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสนใจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเขา ถึงจะมีความปรารถนาอันแรงกล้า ภูเก็ตยังขาดหนทางและโอกาสที่จะศึกษาเรื่องที่สนใจเพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายของเขา เมื่อเขาได้ยินเรื่องโครงการ YSEALI เขาไม่รีรอที่จะสมัครเข้าร่วมทันที คณะกรรมการคัดเลือกเห็นศักยภาพความเป็นผู้นำของภูเก็ตอย่างรวดเร็ว และภูเก็ตก็ได้เป็นหนึ่งในผู้ได้รับคัดเลือก 80 คน จากผู้สมัครกว่า 1,300 คน ให้เข้าร่วมเวิร์คช้อป YSEALI Workshop on Economic Engagement in ASEAN (YSEALI Generation: ECommunity!) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และ Center for Sustainable

อ่านเพิ่มเติม

10 เคล็ดลับทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 จากผู้นำเยาวชน YSEALI

มูฮัมมัด อาซาลัน หรือ อลัน มาจากเปอกาโลงัน เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ในจังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย ที่นี่เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองแห่งผ้าบาติก หรือผ้าที่ใช้เทคนิคการตกแต่งผ้าที่ซับซ้อนด้วยขี้ผึ้งร้อนและสีย้อม และเมืองนี้ยังเป็นหนึ่งในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO (The UNESCO Creative Cities Network) อลันเพิ่งจะเรียนจบทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงไม่ใช่หน้าใหม่สำหรับกิจกรรมผู้นำเยาวชนในระดับภูมิภาค แต่เขายังไม่เคยมีประสบการณ์จริงกับกิจกรรมที่ส่งผลกระทบในระดับท้องถิ่น และยังไม่เคยเรียนรู้ว่ากิจกรรมบางอย่างสามารถสร้างผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นได้

อลันเชื่อมั่นในศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีสีสัน หรือธรรมชาติอันตระการตา “ผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวคือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย เรามีตั้งแต่ทรัพยากรธรรมชาติ ไปจนถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ยังมีศักยภาพที่จะเติบโตอีกมาก” อลันรอคอยที่จะได้สำรวจศักยภาพการท่องเที่ยวและได้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับเหล่าผู้นำในอนาคตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ร่วมมือ ประสานงาน และได้เรียนรู้ในที่สุดว่าจะเพิ่มศักยภาพของภูมิภาคเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร
อลันรู้ว่าเขาจำเป็นต้องก้าวข้ามทฤษฎีทางวิชาการและนำเอาสิ่งที่เขาได้เรียนจากมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติจริง และนี่คือปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้เขาสมัครเข้าร่วมโครงการ YSEALI Workshop on Economic Engagement in ASEAN (YSEALI Generation: ECommunity!) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และ Center for Sustainable

อ่านเพิ่มเติม

สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

คุณสมพงษ์ พรายแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้านของชุมชนหมู่ที่ 12 ซึ่งในอดีตเคยถูกกล่าวขานว่า เป็นพื้นที่ทุรกันดารที่สุดของตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี หากย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ปี พื้นที่บริเวณนี้ไม่มีสาธารณูปโภคใดๆ เข้าถึง ทั้งถนน ไฟฟ้า และน้ำประปา แม้ว่าจะตั้งอยู่ห่างจากทางด่วนสู่ใจกลางกรุงเพียงสิบกิโลเมตรเศษเท่านั้น ชุมชนเข้มแข็ง
ในวันนี้ ชุมชนหมู่ที่ 12 ของตำบลบางคูวัด มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทั้งในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการเข้าถึงของกลุ่มธุรกิจต่างๆ การเคลื่อนย้ายประชากรจากภายในเข้าสู่ในพื้นที่เนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ส่งผลด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนและท้าทายการเป็นวิถีชีวิตการเกษตรนาข้าวดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ชุมชนหมู่ 12 ยังคงปรับตัวรับการพัฒนา ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนและยืดหยุ่นตามบริบทที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกครั้งที่มีกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น
ผู้ใหญ่สมพงษ์ นับเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชุมชนเข้มแข็งแก่ชุมชนหมู่ที่ 12 ของตำบลบางคูวัด นับตั้งแต่รุ่นปู่ ยา ตา ยาย ด้วยความที่เขาเป็นผู้ใส่ใจสารทุกข์สุกดิบของสมาชิกในชุมชน เอื้อเฟื้อและชอบแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาแก้ปัญหาที่พบในชุมชนอยู่เสมอ ในปี 2557 เมื่อมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเริ่มดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด

อ่านเพิ่มเติม

“เชฟรอน-คีนัน” ผนึกกำลังจังหวัดสุราษฏร์ เปิดโครงการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชนชายฝั่ง

เชฟรอน-คีนันร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เสริมศักยภาพชุมชนชายฝั่ง ชูโครงการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างสมดุลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในชุมชนนำร่อง 10 แห่ง มุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้น บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือภายใต้ โครงการ “พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนชายฝั่งสุราษฎร์ธานี” ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิซิตี้จับมือคีนันฯ ส่งโปรเจ็กต์ “คนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน” เปิดเวทีระดมสมองแก้โจทย์คนไทย “หนี้ท่วมหัว”

มูลนิธิซิตี้ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ส่งโปรเจ็กต์ “คนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน” แก้โจทย์คนไทยขาดความรู้และทักษะด้านการเงิน เผย 3 กลุ่มที่มีปัญหาเข้าขั้นวิกฤติ “เกษตรกร- นักเรียนนักศึกษา-รับจ้างรายได้ต่ำ” เปิดเวทีระดมสมอง จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ เพื่อร่วมค้นหาทางออก นายดาเรน บัคลีย์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ในฐานะผู้แทนจากมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงกับภาระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุสำคัญเป็นเพราะประชาชนมีการบริโภค ใช้จ่ายเกินตัว จนทำให้การเติบโตของรายได้

อ่านเพิ่มเติม

ซิตี้ร่วมกับคีนันขยายหลักสูตรอบรม “ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้” ไปสู่ผู้ต้องขังหญิงในจังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-13 มกราคม 2558: ในปัจจุบัน ปัญหาการไม่ยอมรับผู้ต้องขังกลับเข้าสู่แรงงานและสังคม ภายหลังพวกเขาเหล่านั้นพ้นโทษ ถือเป็นปัญหาสำคัญซึ่งนำไปสู่ปัญหาการว่างงาน การกระทำผิดซ้ำ และส่งผลไปสู่ปัญหาทางสังคมอื่นๆ จากปัญหาดังกล่าว ทางมูลนิธิซิตี้ ซิตี้ (ประเทศไทย) และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จึงจัดทำโครงการ ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้ เพื่ออบรมความรู้ทางด้านการเงินและการประกอบอาชีพขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มผู้ต้องขังหญิง

อ่านเพิ่มเติม

สืบสานพระราชปณิธาน “เศรษฐกิจพอเพียง”

แม้ “ดวงฤดี วงค์ธนู” หรือ “เอม” จะยังเป็นเพียงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่เธอก็สามารถ “เข้าใจ” และ “เข้าถึง” คุณค่าของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อีกทั้งสามารถน้อมนำมาปฏิบัติในการทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนของเธอร่วมกับเพื่อนๆ ในอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จนคว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการ…

อ่านเพิ่มเติม

สตรีเวียดนาม กับบทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ก่อนที่ Huyen ประธานสหภาพสตรีแห่งชุมชน Thong Nhat จังหวัดฮหว่าบิ่ญ ประเทศเวียดนาม จะเข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นผู้นำแก่สตรีในประเทศเวียดนาม” เมื่อสองปีก่อน เธอไม่สามารถหาทางออกได้ว่า ทำไมสมาชิกในชุมชนถึงไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุม แต่ในที่สุด Huyen ก็พบเทคนิคการสื่อสารใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้เธอได้หลังจากร่วมพัฒนาศักยภาพตนเองกับโครงการฯ

อ่านเพิ่มเติม

5 ชุมชนน่าเที่ยว ไม่ไปไม่ได้แล้ว!

วันนี้บ้านเรามีชุมชนน่ารักมากมายที่เปิดบ้านต้อนรับผู้รักการเดินทางให้มาเรียนรู้เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism: CBT) แบบนี้นอกจากจะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตที่แท้จริงแล้ว ยังช่วยสนับสนุนให้ชุมชนสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวของตนเองให้ยั่งยืนได้อีกด้วย วันหยุดครั้งหน้าลองหาเวลาไปเยือน 5 ชุมชนเด็ดเหล่านี้กันบ้างนะคะ

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางแห่งการเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวชุมชน

ธนกันต์ แก้วปาน เป็นหนึ่งในสมาชิกชุมชนลีเล็ดใน จ.สุราษฎร์ธานี ผู้ร่วมพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวชุมชนลีเล็ดมานานกว่า 13 ปีแล้ว กลุ่มท่องเที่ยวแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยกำนันประเสริฐ ชัญจุกรณ์ โดยมีสมาชิกชุมชนจำนวนหนึ่งเข้าร่วม ปัจจุบันธนกันต์รับหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและช่วยงานต่างๆ เช่นเดียวกับเพื่อนๆ ของเขาที่เต็มใจทำงานให้กลุ่มท่องเที่ยวโดยไม่รับค่าจ้าง ธนกันต์มีความฝันอยากทำงานด้านท่องเที่ยวและอยากมีรายได้มากขึ้น แต่ไม่ได้เรียนด้านนี้มาโดยตรง ก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยกล้าพูดและยังไม่มีความรู้เรื่องการท่องเที่ยวชุมชนมากนัก เขาเคยช่วยครอบครัวทำฟาร์มเลี้ยงวัวมาก่อน

อ่านเพิ่มเติม