ธุรกิจออนไลน์จากสินค้าการเกษตร

“พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยพัฒนาธุรกิจ เมื่อสินค้ามีราคาต่ำลง ผู้ประกอบการจึงต้องมองหาวิธีที่จะขายสินค้าให้ได้ราคาดีขึ้น โดยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายสินค้า เช่นเดียวกับ “คุณอำมร บรรจง” ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการจัดรายการวิทยุ ที่ครอบครัวประสบกับภาวะที่ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ เธอจึงตัดสินใจแปรรูปเป็นข้าวหอมมะลิในชื่อแบรนด์ “ข้าวนาย่าสี” ที่เริ่มธุรกิจผ่านตลาดออนไลน์ทาง Facebook ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ด้วยแนวคิดที่ว่า “ข้าวหอมมะลิมีคุณภาพ ผลิตแบบวิถีชาวบ้านจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง” และเชื่อว่า “การบอกปากต่อปาก” คือ การขยายกลุ่มลูกค้าที่ดีวิธีหนึ่ง
เมื่อไม่ต้องทำงานประจำ คุณอำมรจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตและขายสินค้าข้าวหอมมะลิโดยเฉพาะ แต่ความตั้งใจนี้ยังอยู่ในขั้นตอนนำเสนอผู้สนใจร่วมกลุ่มทำธุรกิจ เพื่อเฟ้นหาสมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสุขและประโยชน์ของการทำงานร่วมกัน
การเข้าร่วมโครงการ “GHB Seniors Got Talent” ที่ดำเนินการจัดการอบรมโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ช่วยให้คุณอำมรได้พบเพื่อนใหม่ ซึ่งได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอ พร้อมทั้งยังมีโอกาสได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ Facebook Business Page รู้จักการจัดการระบบบัญชีการเงินในธุรกิจออนไลน์ของตนเอง การคิดจุดคุ้มทุนเพื่อกำหนดราคาขายที่เหมาะสมและได้กำไร สิ่งที่ได้จากการอบรมครั้งนี้มีส่วนช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณอำมรให้ประสบความสำเร็จตามแผนโมเดลธุรกิจที่กำหนดไว้ได้
หัวใจหลัก 3 ประการ ที่คุณอำมรให้ความสำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจ หรือกำลังทำธุรกิจออนไลน์อยู่

อ่านเพิ่มเติม

สุขภาพดี มีรายได้ เริ่มที่ตัวเรา

“ถ้าเราชอบที่จะทำอะไร ขอให้ลงมือทำ หมั่นเรียนรู้ให้มาก หากไม่เรียนรู้ เราจะทำอะไรไม่ทันโลกใบนี้แล้ว”

มุมมองความคิดดี ๆ ที่มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียได้รับฟังจากการพูดคุยกับ “คุณอุ้ย สุจิรา เจริญจิตร์” ผู้เข้าร่วมโครงการ “GHB Seniors Got Talent” อดีตพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ปัจจุบันได้เกษียณอายุงาน และหันมาทุ่มเทเวลาอย่างเต็มที่ในการดูแล ผลิต และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารเคมี หรือชื่อสั้น ๆ ที่เราคุ้นหูว่า สินค้าออร์แกนิค
จุดเริ่มต้นของความสนใจในสินค้าออร์แกนิคของคุณอุ้ยเริ่มจากความเจ็บป่วยในอดีตของตัวเองเมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้คุณอุ้ยหันมาดูแลสุขภาพและใส่ใจการใช้ชีวิต เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและปลอดโรคภัย คุณอุ้ยจึงได้เริ่มต้นเรียนรู้การใช้สินค้าออร์แกนิคผ่านการศึกษาด้วยตัวเองและการใช้ชีวิตร่วมกับชาวไร่ชาวสวน
ทว่าชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ… แม้ว่าคุณอุ้ยจะวางแผนก่อนเกษียณอายุงานมาเป็นอย่างดี แต่เมื่อถึงเวลาลงทุนเพื่อเข้าสู่โลกธุรกิจ คนในครอบครัวและคนใกล้ชิดต่างไม่เห็นด้วย หากคุณอุ้ยต้องมาทำธุรกิจสินค้าออร์แกนิคอย่างเต็มตัว เพราะทำงานสายการเงินมาตลอด จึงไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจจริง ๆ จัง ๆ ทำให้คุณอุ้ยต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ ทั้งลองผิดลองถูก หมั่นศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับปรึกษาผู้มีประสบการณ์ในหลาย ๆ ขั้นตอน
ในปี พ.ศ. 2556

อ่านเพิ่มเติม

รวมพลังสร้างความเท่าเทียมและเปิดรับความหลากหลายในภาคธุรกิจไทย เนื่องในวันสตรีสากล

วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีถือเป็น “วันสตรีสากล” ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คนได้รำลึกและร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้หญิง พร้อมกับสนับสนุนคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำทางเพศและเรียกร้องความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion)
เนื่องในวันสุดพิเศษนี้ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอร่วมแบ่งปัน 6 ประเด็นสำคัญจากรายงานการประเมินความต้องการจำเป็นภายใต้โครงการ ‘Promoting Economic Empowerment of Women at Work in Asia ‐ WeEmpowerAsia in Thailand’  ที่คีนันฯได้ร่วมดำเนินงานร่วมกับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ดังนี้

ทัศนคติและบรรทัดฐานทางเพศอาจกระทบต่อความสำเร็จและความก้าวหน้าในสายอาชีพ

หลายคนอาจมองว่าคุณสมบัติ ลักษณะนิสัย หรือบทบาทในการทำงานบางอย่างมีความเชื่อมโยงกับเพศใดเพศหนึ่ง ซึ่งความเชื่อมโยงเหล่านี้มักให้ผลประโยชน์กับเพศชายมากกว่าเพศหญิง ตัวอย่างเช่น ผู้ชายมักถูกมองว่ามีภาวะผู้นำมากกว่าผู้หญิง และทัศนคติเช่นนี้อาจนำไปสู่ความเอนเอียงโดยไม่รู้ตัวซึ่งทำให้ผู้ชายได้รับตำแหน่งหัวหน้าหรือผู้บริหารมากกว่าผู้หญิง นอกจากนี้สังคมโดยรวมยังกดดันให้ผู้หญิงแบกรับความรับผิดชอบในครัวเรือน อย่างการเลี้ยงดูบุตรและงานบ้านสารพัด ซึ่งอาจทำให้ผู้ชายได้เปรียบผู้หญิงในการสมัครงานและการเลื่อนตำแหน่ง เนื่องจากคนมักมองว่าผู้ชายสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานได้มากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น อาชีพบางประเภทมักมีภาพลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับเพศใดเพศหนึ่งเป็นพิเศษ ทำให้เกิดความคาดหวังหรือความเข้าใจผิด ๆ ว่าอาชีพใดเป็นอาชีพของผู้ชายและอาชีพใดเป็นอาชีพของผู้หญิง อีกทั้งมีไม่กี่คนที่จะเลือกเรียนและทำงานในสายอาชีพที่มีภาพลักษณ์เชื่อมโยงกับอีกเพศ

อ่านเพิ่มเติม

ความท้าทายของการเพิ่มประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันโควิด-19

การที่วัคซีน COVID-19 ได้รับการพัฒนาทั่วโลกในระยะเวลาอันสั้น จึงเป็นสิ่งที่ทั่วโลกจับจ้องถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน ซึ่งคนไทยจำนวนหนึ่งเองก็ยังวิตกกังวลกับเรื่องนี้ จากผลสำรวจความคิดเห็นโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า 83% ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทย (ทั้งหมด 1,570 คน) กังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีน COVID-19 ในขณะที่คนไทย 66% ต้องการรับวัคซีนและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่มักพบบ่อยหลังรับวัคซีนแล้ว ในขณะที่ 14% ไม่ต้องการรับวัคซีนเลยและไม่สนใจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความเชื่อมั่นเช่นนี้มีผลต่อการฉีดวัคซีนทั้งในระดับบุคคลและภาพรวมงานสาธารณสุข
เมื่อไวรัสโคโรนาที่เป็นสาเหตุของ COVID-19 เริ่มแพร่กระจายช่วงแรก แทบไม่มีใครมีภูมิคุ้มกันเลย แต่เวลานี้วัคซีนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการต่อสู้กับโรคระบาดหากมีการฉีดวัคซีนอย่างกว้างขวางเพียงพอ ทั้งนี้ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการเปิดตัววัคซีนจาก 7 แหล่งผลิตที่แตกต่างกันและเริ่มทดลองใช้ในประเทศต่างๆ อีกทั้งยังทดสอบติดตามกับผู้สมัครใจรับวัคซีนมากกว่า 200 ราย
การเปิดตัววัคซีนของประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุขของไทยอนุมัติการฉีดวัคซีนครั้งแรกที่จะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และแบ่งออกเป็นแผนสามระยะ โดยเริ่มจากการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ระยะแรกจะให้ยาสองล้านโดสครอบคลุมประชากรหนึ่งล้านคน คนละสองโดสเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของวัคซีน ระยะที่สองจัดอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนโดยมีการวางแผน 26 ล้านโดสสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม

แรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้นำเยาวชน : การเดินทางของคนรุ่นใหม่บนเส้นทางแห่งผู้ประกอบการ

เหงียน ไท แอง (Nguyen Thai Anh) ฟรีแลนซ์วัย 22 ปี ช่วยดูแลกิจการรับซ่อมจักรยานยนต์ของครอบครัวในอำเภอเล็ก ๆ ชื่อเอียนฟ็อง ตั้งอยู่ในจังหวัดบั๊กนิญ ประเทศเวียดนาม ด้วยความรักที่คุณแองมีต่อครอบครัว ผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะขยายกิจการของที่บ้าน ประจวบกับที่คุณแองได้มาเจอกับโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายเยาวชนอย่างโครงการผู้นำเยาวชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Young Southeast Asian Leader Initiative: YSEALI)” ในตอนนั้นคุณแองรู้สึกตื่นเต้นมาก เขายื่นใบสมัครทันทีโดยไม่ลังเล เพราะตรงกับปณิธานของเขาที่อยากจะพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยแรงผลักดันผนวกกับความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ คุณแองจึงได้เข้ามาเป็นหนึ่งในตัวแทนเยาวชนของโครงการ YSEALI ในที่สุด
หนึ่งในหัวใจหลักของโครงการฯ คือ เสริมทักษะความเป็นผู้นำในเยาวชน และทักษะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนับว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณแองเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะเขาเองก็ตระหนักถึงความซับซ้อนของยุคโลกาภิวัตน์และความสำคัญของทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) วันแรกของการฝึกอบรมเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) โดยตัวแทนเยาวชนได้ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์และอภิปรายถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมในมิติต่าง ๆ จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการได้ให้คำแนะนำแก่ตัวแทนเยาวชนในการพัฒนาโปรเจคตน โดยแต่ละโปรเจคต่อยอดจาก 4 ประเด็นสำคัญในยุคโลกาภิวัตน์ ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม

ต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อภาคธุรกิจโรงแรมเติบโตอย่างมั่นคง

“โรงแรมก็เริ่มเตรียมพร้อมปรับตัวหากทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติในอนาคต พนักงานในปัจจุบันต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็น เมื่อเจอสถานการณ์ที่ต่างจากที่เคยทำมาก่อน ก็ต้องคิดวิเคราะห์ให้ออกว่าจะร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างไร รวมถึงเมื่อคิดเป็นแล้วก็ต้องสื่อสารให้ได้อย่างเข้าใจ การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรด้านธุรกิจโรงแรมถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก”
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและการเรียนรู้โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ คุณพิมพ์ณฎา รัฐกรเกียรติกุล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของบุคลากรของโรงแรมเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งคุณพิมพ์ณฎาได้กล่าวว่า “บุคลากรหลาย ๆ คนยังมีอุปสรรคที่ต้องพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 หลาย ๆ คนเข้าใจการทำงานในภาคบริการจะเป็นงาน Routine ที่ทำวนไปมา หากแต่ถ้าได้ฝึกคิดวิเคราะห์กับเนื้องานจริง ๆ พนักงานจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองได้ ไม่ใช่รอเรียกหัวหน้างานมาคอยแก้ไขปัญหาอย่างเดียว จะสามารถนำสิ่งที่คิดและสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงเลย และก็จะช่วยให้การบริการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้”
คุณพิมพ์ณฎา ถือเป็นหนึ่งในตัวแทนจากภาคธุรกิจโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ “เตรียมทักษะด้านบริการแก่เยาวชนไทยสู่การโรงแรม” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิซิตี้ และดำเนินงานโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้เรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้แก่เยาวชน เพื่อช่วยให้เยาวชนได้รับการจ้างงานที่มีคุณภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวได้ ในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการฯ คุณพิมพ์ณฎา ก็ยังได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของโครงการฯ เช่น หลักสูตรทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เรื่องความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ซี่งสามารถนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงแรมได้ และเป็นเหมือนการมาเติมเต็มในการพัฒนาทักษะการด้านการทำงานของพนักงานโรงแรมให้ดียิ่งขึ้น และพนักงานที่เข้าฝึกอบรมก็สามารถนำความรู้ไปปรับใช้สำหรับการทำงานจริงได้
นอกจากเรื่องทักษะในศตวรรษที่

อ่านเพิ่มเติม

เพราะแรงงานยุคใหม่ต้องมีทักษะให้ตรงจุด

“พนักงานระดับปฎิบัติการในภาพรวมยังขาดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ทำให้เวลาเจอสถานการณ์ที่ต่างจากที่เคยทำมาก่อนจะทำงานไม่ได้ ต้องรอถามหัวหน้าอย่างเดียว ทำให้แรงงานคนไทยเสียเปรียบแรงงานต่างชาติที่เข้ามาหางานในเมืองไทยค่อนข้างมาก หากเรายกระดับทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ภาวะผู้นำ รวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้ดีได้ เราจะสามารถมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเราได้อย่างเห็นได้ชัด” มุมมองจาก คุณพรรณิดา เพ็งพิกุล เกี่ยวกับทักษะสำคัญที่แรงงานยุคปัจจุบันต้องเร่งพัฒนาตนเอง
คุณพรรณิดา เพ็งพิกุล หรือคุณหญิง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Talent & Culture Manager โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (NOVOTEL BANGKOK SUKHUMVIT 20) และเป็นหนึ่งในตัวแทนจากภาคธุรกิจโรงแรมเข้าร่วมโครงการ “เตรียมทักษะด้านบริการแก่เยาวชนไทยสู่การโรงแรม” ดำเนินการโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิซิตี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้เรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้แก่เยาวชนที่มีรายได้น้อย เพื่อช่วยให้เยาวชนได้รับการจ้างงานที่มีคุณภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวได้ โดยคุณหญิงเป็นหนึ่งในทีมงานที่ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของโครงการฯ กับคีนัน โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะด้านต่าง ๆ ที่เยาวชนต้องเร่งพัฒนา โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือทักษะ 4C
คุณหญิง เล่าเพิ่มเติมว่า พนักงานระดับปฎิบัติการในภาพรวมยังขาดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา

อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนแห่งนี้ยังคงแน่นแฟ้นเสมอ

น้องเล็ก ศมนธร * เป็นนักเรียนจากจังหวัดนราธิวาส  ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการชุมชนฮาราปัน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโครงการจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ในปี พ.ศ.2562 โดยโครงการชุมชนฮาราปันจัดตั้งขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์และการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นพหุวัฒนธรรม และน้องเล็กก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำเยาวชนเพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่มีภูมิหลังทางศาสนาที่แตกต่างกัน ทั้งชาวพุทธและมุสลิม ให้มีส่วนร่วมเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดเป็นความสามัคคีร่วมกัน และสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจซึ่งกันและกัน กิจกรรมตัวอย่างภายใต้โครงการชุมชนฮาราปัน ได้แก่ โครงการพัฒนาชุมชนศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) โดยน้องเล็ก ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานร่วมกับครู ผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนา เพื่อชวนให้คนในชุมชนมาร่วมกิจกรรม
อย่างไรก็ตามเมื่อโรคโควิด-19 เกิดการแพร่ระบาดทั่วโลก ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเข้าสู่มาตรการล็อคดาวน์ กิจกรรมของโครงการชุมชนฮาราปันจำเป็นต้องหยุดชะงักลง เพราะโครงการชุมชนฮาราปันเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างบุคคล ที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ดังนั้น เมื่อมีประกาศจากรัฐบาล โรงเรียน ร้านค้า และสถานที่ทำงาน จึงจำเป็นต้องปิดชั่วคราว  ส่งผลให้ ครู ผู้นำชุมชน และ ผู้นำศาสนา ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงานโครงการ ต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้าน และหยุดกิจกรรมทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม อุปสรรคจากโรคระบาดดังกล่าวก็ไม่ได้ทำให้โครงการชุมชนฮาราปันต้องปิดตัวถาวรแต่อย่างใด เพราะทีมงานทั้งหมดได้ร่วมกันคิดหาวิธีปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้โครงการ ยังสามารถดำเนินต่อได้ และได้นำโปรแกรมการเรียนรู้แบบออนไลน์มาใช้

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมพร้อมทักษะเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

แสงแห่งความหวังของการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
กว่า 7 ปีที่ผ่านมา คุณมัตติกา วงษ์งาม อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็ก ๆ ริมฝั่งคลองสายหนึ่งจากทั้งหมดกว่า 1,682  คลองที่แตกแขนงออกมาตามเส้นแม่น้ำเจ้าพระยา คุณมัตติกามีที่อยู่อาศัยตามแนวริมฝั่งคลอง เช่นเดียวกับคนกรุงเทพฯอีกหลายๆคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของคนไทยเมื่อครั้งในอดีตที่กรุงเทพ ฯ เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นเมือง ‘เวนิสแห่งตะวันออก’
สมาชิกในชุมชนเดียวกันกับคุณมัตติกาอาศัยอยู่อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ชุมชนนี้มีชื่อว่าบ่อฝรั่งริมน้ำ อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ ทางชุมชนต้องเผชิญกับข้อพิพาททางข้อกฏหมายและปัญหาสิ่งแวดล้อม ประการแรกคือที่ตั้งของชุมชนเกิดปัญหาในการรุกล้ำพื้นที่ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และประการที่สองคือบ้านหลายหลังถูกสร้างขึ้นสำหรับอยู่อาศัยเพียงชั่วคราว บางหลังตั้งอยู่ริมชายฝั่ง และบางหลังยื่นออกไปในน้ำ โดยมีเพียงไม้ค้ำยันโครงสร้างบ้านไว้ ซึ่งไม่มั่นคงและมีความเสี่ยงจากการถูกน้ำท่วมเป็นอย่างมาก
ด้วยเหตุผลด้านความความปลอดภัยและข้อพิพาททางกฏหมาย สมาชิกชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำกว่าพันคนจึงต้องรวมตัวกันเพื่อเปลี่ยนแปลงปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังถือว่ามีโชคดีอยู่บ้าง เพราะภาครัฐได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเจรจากับบริษัทผู้เป็นเจ้าของที่ดิน และช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้คนในพื้นที่ด้วยราคาที่สามารถเอื้อมถึงได้
ภายใต้ข้อตกลงก็คือ บริษัทฯจะสร้างโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียมให้ใหม่บนพื้นดินที่ยกสูงขึ้นและปลอดภัยจากการกัดเซาะของระดับน้ำในคลอง สมาชิกชุมชนจะได้รับโอกาสกู้ยืมเงินจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเพื่อสนับสนุนเงินกู้ยืมซื้ออสังหาริมทรัพย์ เป็นจำนวน 150,000 – 300,000 บาท โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี โดยปกติแล้วราคาซื้อขายบ้านจะอยู่ที่ 700,000 บาท แต่ทางรัฐบาลและบริษัทเจ้าของที่ดิน มีการทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายกว่าครึ่งให้แก่คุณมัตติกาและสมาชิกคนอื่น

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางสู่ร้านกาแฟในฝัน

เมื่อวันอาทิตย์ วันสุดท้ายของสัปดาห์วนกลับมาอีกครั้ง เป็นวันที่คุณณัฐพร หรือ กีต้าร์ เหน็ดเหนื่อยจากการใช้ชีวิตอย่างหนักมาทั้งสัปดาห์ เพราะนอกจากที่เธอเรียนควบคู่ไปกับการทำงานแล้ว กีต้าร์ ยังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงดูน้องนาวา เด็กชายวัย 3 ขวบอีกด้วย จนบางครั้งแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อน
“ฉันเรียน ทำงาน และเลี้ยงลูกไปด้วย ฉันทำทุกอย่างด้วยตัวเอง” กีต้าร์ หญิงสาววัย 19 ปีกล่าว
ขณะนี้ กีต้าร์กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตกรุงเทพ ฯ.
กีต้าร์กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้ฉันไม่มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาในโรงเรียนดี ๆ ดังนั้น ฉันจึงอยากพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร เพราะว่าฉันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองในอนาคต”
เมื่อถึงวันอาทิตย์ วันที่เธอสามารถหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านกับน้องนาวา แม่ และยายของเธอ แต่เธอกลับเลือกที่จะใช้เวลามาเข้าร่วมอบรมกับโครงการฯ เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ แทน
กีตาร์เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 1 จากทั้งหมด 37 คน ภายใต้โครงการ

อ่านเพิ่มเติม