ความเชื่อ 5 ประการ ต่อระบบการศึกษาของรัฐ

สิ่งหนึ่งที่นับเป็นความโชคดีจากงานที่ผมทำคือ ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน ไปจนถึงหารือร่วมกับรัฐมนตรีหลายๆท่าน เกี่ยวกับความจำเป็นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในประเทศไทย เพื่อสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมให้กับเด็กไทยก้าวเป็นแรงงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
อย่างไรก็ดี ก็มีหลายๆบทสนทนาที่มักกล่าวถึงระบบการศึกษาไทย และดูเหมือนว่าจะเป็นความเชื่อที่ฝังรากอยู่ในใจของใครหลายๆคน ผมจึงรวบรวมความเชื่อทั้ง 5 ประการที่ได้รับฟังมา รวมถึงข้อเท็จจริงที่จะเป็นกุญแจช่วยไขประเด็นต่างๆให้มีความกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น
อันดับที่ 5 รัฐบาลไทยไม่ได้ใช้งบประมาณมากพอในการพัฒนาระบบการศึกษาของรัฐ
ข้อเท็จจริงก็คือ รัฐบาลไทยใช้งบประมาณมากถึง 4 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีในประเทศ หรือประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณประจำปี ในการพัฒนาระบบการศึกษาของรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ลงทุนด้านการศึกษาสูงมาก หากแต่งบประมาณจะถูกนำไปใช้อย่างไร ก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

อันดับที่ 4 รัฐบาลไทยไม่ต้องการพัฒนาระบบการศึกษา เพราะไม่อยากให้ประชาชนไทยมีความรู้
ข้อเท็จจริงก็คือ รัฐบาลไทยมีความตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาแรงงานคนให้มีประสิทธิภาพภายใต้นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อสร้างเด็กไทยให้เป็น“ Smart Students” เพรียบพร้อมด้วยทักษะที่จำเป็น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง
อันดับที่

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิซิตี้จับมือคีนันและพอช. เดินหน้าต่อยอด“ชุมชนสมาร์ทมันนี่” จัดประกวดการนำเสนอโครงการทางด้านการเงินชุมชน มุ่งเน้นให้สมาชิกชุมชนมีเงินออม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

 
มูลนิธิซิตี้ ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จัดกิจกรรม “การนำเสนอโครงการทางด้านการเงินชุมชน” ภายใต้ “โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ปีที่ 3” โดยมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรมโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคลให้แก่สมาชิกชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 20 โครงการฯ ที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ด้านการเงินต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบโดยผู้นำและสมาชิกชุมชนให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละชุมชน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินของแต่ละชุมชนได้อย่างแท้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนในระยะยาว
นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ตัวแทนมูลนิธิซิตี้ เปิดเผยว่า มูลนิธิซิตี้ยังคงเดินหน้าสานต่อ “โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ปีที่ 3” ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และพอช. อย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวคิดโมเดล “ชุมชนสมาร์ทมันนี่” เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนลึกถึงระดับครอบครัว และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ ในปีนี้ คือ การมุ่งเน้นสร้างทักษะให้ผู้นำชุมชนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่สมาชิกในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

ผู้สูงอายุสามารถจุดประกายความคิดด้านนวัตกรรม เพื่อการเติบโตในประเทศไทยได้อย่างไร

ประเทศไทยกำลังแก่ขึ้นทุกวันๆ คำพูดนี้เป็นข้อเท็จจริงที่หลายๆคนรู้ดี เราต่างก็มองแนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศ เป็นเหมือนดัชนีชี้วัดสำคัญที่ฉุดรั้งการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ และยังก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงให้กับประชากรกลุ่มนี้ ในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ประเทศไทยเราจึงต้องสร้างความมั่นใจในด้านนโยบายการพัฒนาสังคม เพื่อก่อให้เกิดเสถียรภาพต่อระบบธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศ
งานวิจัยจากพันธมิตรของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย โดยมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลน่า ณ แชเปิลฮิลล์ค้นพบว่า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องที่เราต้องหวาดกลัว หากแต่ทุกฝ่ายต้องมองให้เห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาธุรกิจอันซึ่งผู้ประกอบการสามารถปรับกลยุทธ์ในการนำเสนอสินค้าและบริการ ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั้งประชากรกลุ่มก่อนสูงวัยและกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งถือว่าเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม หรือ (Niche Market) นอกจากนี้งานวิจัยฯยังพบอีกว่า ตลาดสินค้าและบริการสำหรับกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ทั่วโลก (บุคคลที่เกิดระหว่างปี 1946-1964) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นสูงถึง 15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าใกล้เคียงกับขนาดเศรษฐกิจประเทศจีนและเยอรมนีรวมกันเลยทีเดียว

สำหรับรายงานเรื่อง “Aging as an Engine of Innovation, Business Development, and Employment Growth,” โดย Jim Johnson  Allan Parnell และ Huan Lian  ได้อธิบายถึงโอกาสสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม

“คีนัน” มุ่งเป้ายกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการด้าน Medical and Health Tourism ในอาเซียน ให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ

ท่านทราบหรือไม่ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (Medical and Health Tourism) ในประเทศไทยเรากำลังเติบโตเป็นอย่างมาก ทุกปีๆ จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในประเทศของเรา เพื่อรับบริการด้านสุขภาพ และการแพทย์ ซึ่งอุตสาหกรรมฯนี้ คิดเป็นมูลค่าถึง 21.2 % ของ GDP ทั้งประเทศ นับว่าเป็นมูลค่าที่สูงมาก
และเมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ สสว.จัดงานสัมนาภายใต้โครงการ Enhancing Competitiveness of ASEAN SMEs through Cluster Development and International Standard Adherence ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ ในอาเซียนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ  ซึ่งงานสัมนาครั้งนี้จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย และจะหมุนเวียนจัดในหลายๆประเทศในภูมิภาคอาเซียน

และวันนี้ “คีนัน” ก็ได้รวบรวมข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์จากงานสัมนาฯ มาฝากผู้ประกอบการฯทุกๆท่านนะคะ
ท่านจะได้รับทราบข้อมูล

ความหมาย และ

อ่านเพิ่มเติม

สถานที่ท่องเที่ยว 3 แห่งในประเทศไทยที่คุณไม่อยากพลาด

การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งสามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากกว่า 35 ล้านคนต่อปี และยังติดอันดับ 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของโลก จึงนับว่าป็นภาคธุรกิจที่ได้สร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน
ด้วยประเทศไทย ก็ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าตื่นตาตื่นใจ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายๆแห่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยวิถีชีวิตและชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน   บทความนี้ “คีนัน” จึงได้รวบรวมรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำมาฝากกับท่านผู้อ่าน มีที่ไหนบ้างเราไปดูกันเลย

เกาะหมาก
หาดทรายสีขาว เป็นหาดที่เพรียบพร้อมด้วยน้ำทะเลสีเขียว และเราก็ยังได้เห็นวิถีชีวิตคนท้องถิ่นที่ยังคงมีความดั้งเดิมเป็นธรรมชาติ   เกาะหมากนั้นตั้งอยู่อย่างสงบสุขระหว่างเกาะช้างและเกาะกูด ซึ่งเป็นเกาะที่มีเป็นที่รู้จักอย่างดีทางตอนใต้ของจังหวัดตราด นอกจากนี้เกาะหมากก็ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทย มีภูมิทัศน์ที่งดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะสำหรับพาครอบครัวมาพักผ่อน เกาะหมากยังเป็นสถานที่ที่มีอากาศสดชื่นเพราะมีคาร์บอนไดออกไซด์น้อย ถ้าหากนักท่องเที่ยวท่านใดต้องการหลีกหนีจากชายหาดแออัดหรือรีสอร์ทขนาดใหญ่ “คีนัน” ก็อยากแนะนำให้มาพักผ่อนบนเกาะหมาก ซึ่งเราสามารถนอนเอนกายผ่อนคลายตามริมหาดทะเล  และยังได้เรียนดำน้ำและล่องเรือบนเกาะ รวมถึงปั่นจักรยานออกกำลังกายได้อย่างมีความสุขอีกด้วย
บางกระเจ้า
นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนประเทศไทยเกือบทุกคน ต่างก็ใช้เวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพฯ โดยส่วนใหญ่ ก็ออกไปเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมถึงอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของเมืองหลวง แต่ก็ยังมีเพียงไม่กี่คน ที่จะรับทราบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่บางกระเจ้า ซึ่งมีขนาดพื้นที่เท่ากับ 6.2 ตารางไมล์มีชื่อเรียกเก๋ๆว่า เป็นโอเอซิสของกรุงเทพเลยทีเดียว ซึ่งเมื่อได้อยู่บนเกาะ นักท่องเที่ยวจะได้เช่าจักรยานและขี่ไปตามเส้นทางต่าง ๆในเกาะ

อ่านเพิ่มเติม

8 สถานที่เที่ยววันเด็กแห่งชาติ

ใกล้วันเด็กแล้ว น้องๆไปเที่ยวไหนกันบ้างเอ่ย? ถ้ายังนึกไม่ออกว่าจะไปตะลุยงานวันเด็กที่ไหน วันนี้เรามี “8 สถานที่เที่ยววันเด็กแห่งชาติ” มาฝากค่ะ รับรองว่าสนุก และได้ความรู้แน่นอน หรือถ้ามีที่ไหนที่น่าไปนอกจากนี้มาบอกกันบ้างนะคะ

Museum Siam พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ท่าเตียน
มิวเซียมสยาม ขอเชิญคุณหนู ๆ และครอบครัว มาร่วมสนุกถอดรหัสความเป็นไทยผ่านเมนูอาหารไทยยอดนิยม ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตอน “ผจญภัยในห้องครัว” ภายในงานจะพบกับเกมสนุก ๆ มากมาย อาทิ
เกมจาก 5 เมนูอาหารไทยในห้องไทยชิม ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องอาหารไทยเมนูต่าง ๆ ประกอบด้วยเมนู ต้มยำกุ้ง ส้มตำ แกงเขียวหวาน บัวลอย และไข่เจียว โดยกุ๊กตัวน้อยจะต้องช่วยกันออกตามหาวัตถุดิบจากทั้ง 5 เมนู ซึ่งจะจำลองพื้นที่ด้านหน้าอาคารนิทรรศการให้เป็นแหล่งรวมวัตถุดิบ ในรูปแบบฐานดังนี้
1. ฐานฟาร์ม
2. ฐานตลาด
3. ฐานสวนผัก
4.

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ “Big Rock” เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดตั้งงบประมาณกว่า 3.29 พันล้านบาท สำหรับเบิกร่อง 14 โครงการหลัก ในปีนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขจัดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ในประเทศ ด้วยการสนับสนุนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการ “Big Rock” คลิ้กอ่านเนื้อหาเต็มได้บนลิงค์ของแบนเนอร์นี้
สำหรับ 14 โครงการเบิกร่อง แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลักด้วยกันคือ การนำวิทยาศาสตร์มาพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การนำวิทยาศาสตร์มาช่วยขจัดปัญหาความยากจน และ การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ โดยโครงการเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้เยาวชนไทย สามารถก้าวสู่เส้นทางอาชีพในอนาคตที่ต้องอาศัยทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ (สะเต็มศึกษา) ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนวัฒนธรรมสตาร์ตอัพให้เกิดกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ก็เพื่อเตรียมประเทศไทยให้มีความพร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21 ขณะเดียวกันก็เพื่อกำจัดความเหลื่อมล้ำ และสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความคิดสร้างสรรค์อันเกิดจากงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสามารถใช้เทคนิคจากงานด้านนวัตกรรมต่างๆได้เป็น
มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียมีความยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรโครงการฯ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้การสนับสนุนด้านเทคนิค ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ ต่อความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท่านสามารถอ่านรายละอียดเกี่ยวกับงานสร้างความตระหนักของเราร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ Chevron

อ่านเพิ่มเติม