ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้สอนในเวียดนาม

“ในกระบวนการปฏิรูปการศึกษาในเวียดนาม การเรียนการสอนในรูปแบบ STEM เป็นส่วนสำคัญที่จะขาดไม่ได้ ซึ่งครูอาจารย์จำเป็นจะต้องเพิ่มพูนความรู้ในส่วนนี้อย่างสม่ำเสมอ” นี่คือคำพูดของ ดร. ฮา แลม ซอน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์และเจ้าหน้าที่ในส่วนการศึกษาขั้นทุติยภูมิ ของสำนักงานการศึกษาและฝึกอบรมประจำฮานอย
ดร. ซอนเป็นรุ่นที่ 6 ในครอบครัวที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการศึกษา นับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตั้งแต่เขาจำความได้ ฉะนั้น งานด้านการศึกษาจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาชีพ มันคือชีวิตของเขาเลย็ก็ว่าได้ แต่จากการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในชวงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ทำให้การเพิ่มพูนความรู้ การรักษาความใฝ่รู้ รวมไปถึงการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานั้นตกอยู่ในภาวะวิกฤต
ตลอดระยะเวลาในการทำงาน ดร. ซอนมีความชำนาญเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไปและการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษา ก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งในสำนักงานการศึกษาและฝึกอบรมประจำฮานอย ซึ่งทำงานโดยตรงกับสถาบันกาศึกษาและครูผู้สอน ด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนไป เทคนิคใหม่ๆ ที่ต้องเรียนรู้ รวมไปถึงเครื่องมือและแนวทางในการสอนที่แตกต่างไปจากการสอนนักเรียนนักศึกษา ดร. ซอนเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ด้วยความอุตสาหะและอุทิศเวลาในการเรียนรู้เพิ่มเติม ทั้งยังทดลองลงมือปฏิบัติจริงในห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพือจะได้มองเห็นปัญหาที่ครูผู้สอนอาจจะพบเจอ ในจุดนี้เอง การเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางช่วยให้ดร. ซอนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบ STEM ได้อย่างรวดเร็ว
การเรียนการสอนแบบ STEM ในหลักสูตรการศึกษาทั่วไปของเวียดนามกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากความเข้าใจที่แตกต่างกันของ STEM การสร้างสรรค์หลักสูตรการสอนให้กับเหล่าครูอาจารย์ รวมถึงการนำเข้าไปใช้ประกอบหลักสูตรในการเรียนอีกด้วย

Read More

ทัวร์สายรุ้ง

ประเทศไทยยังไม่เปิดรับ LGBTQ+ อย่างเต็มรูปแบบ บางประเทศเองก็ไม่จริงจังกับปัญหาเหยียดเพศเท่าที่ควร จึงกลายเป็นว่ากลุ่มหลากหลายทางเพศสามารถมีตัวตนอยู่ได้ ตราบใตที่ไม่ล้ำเส้นสังคมจนเกินไปนัก คุณศกุณภัทร มโนกนกพานิช เป็นหนึ่งในกลุ่มหลากหลายทางเพศที่มีปณิธานจะขัดเกลาทัศนคติคนไทยที่มีต่อกลุ่ม LGBTQ+ ให้ดีขึ้น กระทั่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งทำให้คุณศกุณภัทรต้องเร่งลงมือทำตามฝัน

หลายคนต้องตกงานในช่วงล็อคดาวน์ แม้แต่คุณศกุณภัทรเองก็ไม่มีข้อยกเว้น ตอนนั้นคุณศกุณภัทรทำงานอยู่ในบริษัทนำเที่ยว ซึ่งเป็นสายงานที่ได้รับแรงกระแทกมากที่สุดทั้งในประเทศและทั่วทุกมุมโลก “ตอนแรกผมไปไม่ถูกเลย แล้วก็มองโลกในแง่ดียากมาก จนผมนึกถึงเรื่องที่ตัวเองอยากทำมาตลอดแต่ไม่มีโอกาสได้ทำสักที เลยเกิดเป็นบริษัท Thai LGBT Connect ทัวร์อารมณ์ดีเพื่อชาว LGBTQ+”
การเริ่มทำธุรกิจจากศูนย์ต้องอาศัยความชำนาญในหลายแขนง คุณศกุณภัทรจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ Meta Boost ซึ่งเขาได้เรียนรู้ด้านการตลาดดิจิทัล พร้อมกับทัศนคติใหม่ ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ ทักษะทางดิจิทัลกำลังมาแรงในปี พ.ศ. 2565 และเป็นทักษะจำเป็นไม่ว่าจะกับตัวบุคคลหรือธุรกิจ ดังนั้น การเรียนรู้ด้านดิจิทัลจะสามารถเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จากการอบรม Meta Boost คุณศกุณภัทรได้ยกระดับการสนับสนุนความเท่าเทียมและความชอบด้านท่องเที่ยวของเขาขึ้นไปอีกระดับ

“การอบรม

Read More

เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารในห้องเรียนวิทย์

โลกของเราหมุนเร็วกว่าที่เคย นำไปสู่การก่อตัวของการปฎิวัติทางอาชีพ (Career Disruption) ซึ่งชี้ให้เห็นแล้วว่า โรคระบาดและการเติบโตของเทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมการทำงานของผู้คน การอาศัยทักษะพื้นฐานเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอในโลกปัจจุบันหรืออนาคตอีกต่อไป สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum; WEF) ประมาณการว่า ภายในปี ค.ศ. 2025 ลูกจ้างถึง 50% อาจต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ทักษะการคิดวิเคราะห์และการสื่อสาร อันเป็น 2 ทักษะจาก 4C ที่สำคัญในการทำงานและการดำเนินชีวิต อันได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความร่วมมือ (Collaboration) ทักษะการสื่อสาร (Communication)
การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะสำคัญในที่ทำงาน เพราะจะช่วยให้ลูกจ้างสามารถแก้ปัญหา และพัฒนากระบวนการต่าง ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพการทำงานให้สูงขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น เวลามีข่าวพาร์ทเนอร์ที่อาจกระทบธุรกิจของเรา การรู้จักคิดวิเคราะห์จะช่วยอำนวยขั้นตอนการระดมสมองและหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจได้ ซึ่งทักษะนี้สามารถใช้ได้กับกิจวัตรทั่วไปได้เช่นกัน เช่น การกรองข่าวปลอมจากโซเชียลมีเดียหรือมิจฉาชีพ ซึ่งคนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์มีแนวโน้มที่จะถูกหลอกน้อยกว่าคนที่ขาดทักษะนี้

Read More

เมื่อผู้หญิงขึ้นบริหารธุรกิจ

ผู้หญิง คือรากฐานของการกระตุ้นเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะยุคหลังโควิด ถึงเวลาที่ผู้หญิงที่มีคุณสมบัติครบและมากความสามารถจะก้าวขึ้นตำแหน่งสำคัญ ๆ กันมากขึ้น และขับเคลื่อนทั้งองค์กรและบธุรกิจสู่ยูค new normal ที่ให้ความสำคัญกับพรสวรรค์ มากกว่าเพศสภาพหรือเงื่อนไขส่วนตัวอื่น ๆ
คุณไพลินเป็นหนึ่งในนักธุรกิจหญิงที่ได้รับโอกาสให้ขึ้นมาบริหารกิจการของครอบครัว เรื่องราวของเธอเริ่มต้นเมื่อโควิดระบาด เป็นเหตุให้โรงเรียนปิด และการเรียนเปลี่ยนเป็นออนไลน์ ทำให้ธุรกิจเครื่องเขียนของที่บ้านไม่สามารถไปต่อได้ “ข้อห้ามและกฎของรัฐทำให้ความต้องการเครื่องเขียนลดฮวบ มองง่าย ๆ คือพอทุกคนเรียนจากที่บ้าน ครูและนักเรียนก็ไม่ต้องใช้เครื่องเขียนเท่าเมื่อก่อน เราเลยขึ้นมาดูแลธุรกิจที่บ้านและสร้างโมเดลธุรกิจขึ้นมาใหม่เพื่อฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้”
คุณไพลินถามตัวเองและครอบครัวว่า แพชชั่นของพวกเขาคืออะไรกันแน่ เพราะเธอเชื่อว่าการทำในสิ่งที่ถนัดและชื่นชอบจะช่วยให้พวกเขาสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาได้ ตั้งแต่เธอยังเด็ก ครอบครัวเธอชอบทานปลาเค็มมาก จนกลายเป็นเมนูประจำบ้าน
แต่เวลาทำปลาเค็ม ควันและกลิ่นจะแรงมาก อาจไปรบกวนเพื่อนบ้านเอาได้ บริษัทริน อินเตอร์ฟู้ด จำกัดจึงก่อตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ “เรานำปัญหาตรงนี้มาทำเป็นปลาเค็มพร้อมทาน ทำง่าย เหมาะกับคนที่ชอบเมนูนี้เหมือนกับเรา ตอนนี้เราไม่ได้ขายแค่ในประเทศ แต่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่น ๆ ทั้งในอาเซียน ยุโรป และจีนด้วย กลุ่มเป้าหมายของเราคือคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศแล้วคิดถึงรสชาติแบบไทย ๆ”
“การสร้างธุรกิจขึ้นใหม่ทั้งยากและมีอุปสรรคเยอะมาก โดยเฉพาะกับคนที่ไม่เคยจับธุรกิจมาก่อน ต้องขอบคุณโครงการ

Read More

ประโยชน์และอุปสรรคของผู้ประกอบการรายย่อมบนแพลตฟอร์มออนไลน์

โควิด-19 ได้เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปตลอดกาล โดยพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดที่สุดคือความคุ้นเคยกับการจับจ่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ที่มากขึ้น อีกทั้ง การช้อปออนไลน์ได้กลายเป็นการช้อปแบบไร้การวางแผนมากกว่าเดิม โดยผู้บริโภคมักกดสั่งของจากแบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ค้นพบระหว่างเล่นอินเทอร์เน็ต การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับการมีตัวตนบนโลกออนไลน์กันมากขึ้น
‘การมุ่งสู่ตลาดออนไลน์’ จะรุ่งหรือร่วง?
การผันตัวมาทำธุรกิจออนไลน์ ไม่ใช่แค่การได้เกาะติดเทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเท่านั้น แต่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) จะได้รับประโยชน์อีกมากมายเมื่อเทียบกับการเปิดหน้าร้านแบบเดิม ๆ ยกตัวอย่างเช่น ต้นทุนที่ลดลง ประหยัดเวลาเดินทางหรือตั้งร้าน ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นขึ้น และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างกว่าที่เคย เพราะไร้ข้อจำกัดด้านสถานที่ นอกจากนี้ ความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจออนไลน์จากบ้านของตัวเองยังสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจไปสู่คนจำนวนมากขึ้น เช่น ผู้พิการที่อาจมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ และผู้หญิงที่ต้องรับผิดชอบภาระในครัวเรือน
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการต้องพึงระลึกไว้ว่าการมีแต่ร้านออนไลน์ ไม่มีหน้าร้านจริงเลย อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงเงินทุนและสร้างความน่าเชื่อถือในกลุ่มลูกค้า เดิมทีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ MSMEs ก็นับว่าเป็นความท้าทายที่ทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้ว และ MSMEs ที่มีแต่ธุรกิจออนไลน์ก็อาจมีความลำบากยิ่งขึ้นไปอีกในการโน้มน้าวให้สถาบันการเงินอนุมัติเงินกู้ให้กิจการ หรือสถาบันการเงินอาจมีเงื่อนไขการชำระคืนสินเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจออนไลน์นัก ในขณะเดียวกัน ลูกค้าอาจมีความระแวงสินค้าปลอมหรือสินค้าคุณภาพต่ำ อีกทั้งอาจต้องการจับต้องสินค้าจริง หรืออยากที่จะรับสินค้าที่ซื้อกลับไปใช้ทันทีโดยไม่ต้องรอของมาส่ง จริงอยู่ว่า ผู้ประกอบการ MSMEs สามารถมีทั้งหน้าร้านออฟไลน์และออนไลน์

Read More

สืบสานวัฒนธรรมสู่อนาคต

ศิลปะ คือหนึ่งในภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันมาช้านาน และบางครั้งยังสามารถถ่ายทอดสิ่งที่คำพูดไม่อาจนิยามออกมาได้ นอกจากนั้น ศิลปะยังช่วยประสานแนวคิดจากหลากหลายวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ณัชรัตน์  ชุมพานิชวศุตม์ ได้นำแรงบันดาลใจจากงานศิลป์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตล้านนาที่สืบทอดกันมานานกว่า 2,000 ปีมาถักทอลงบนผืนผ้าในชื่อแบรนด์ “รักษ์บาติก (Rukbatik)” ที่มุ่งเชื่อมประสานวัฒนธรรมล้านนาเข้ากับศิลปะสมัยใหม่ด้วยฝีเข็มและการย้อมมือจากวัสดุธรรมชาติ รักษ์บาติกเปิดกิจการมานานถึง 5 ปี แต่ไม่ใช่ในฐานธุรกิจหนึ่ง ๆ แต่เป็นสะพานแห่งวัฒนธรรม โดยทางร้านได้ส่งออกผ้าทอของไทยกระจายไปทั่วโลก กระทั่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ทางร้านต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดครั้งใหญ่
“ก่อนที่จะเจอโควิด ทางร้านส่งสินค้าไปขายที่ประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น รวมไปถึงเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้านานาชาติมากมาย แต่พอโควิดเข้ามารายได้ก็ตกฮวบไป 80-90%” คุณณัชรัตน์กล่าว “เราต้องปรับตัวเยอะมาก ไม่ใช่แค่ตัวสินค้า แต่รวมไปถึงวิธีการขายด้วย ตอนนี้ก็กำลังคิดค้นสินค้าที่สามารถป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ เพราะเราต้องตามเทรนด์และปรับตัวให้ทันไม่งั้นก็ตกขบวน เราหันมาจริงจังกับการตลาดออนไลน์มากขึ้นด้วย เพราะต้องดูแลลูกค้าประจำและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ การตลาดออนไลน์เลยไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป”

สำหรับสินค้าที่เน้นขายเอกลักษณ์และมรดกประจำถิ่น การก้าวสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ถือว่าเป็นการเชื่อมประวัติศาสตร์กับโลกอนาคต ให้ผู้คนมาแบ่งปันและชื่นชมคุณค่าของมรดกในท้องถิ่นกันมากขึ้น “การอบรมของมูลนิธิคีนันฯ และ Meta ทำให้เราเข้าใจโลกธุรกิจบน Facebook และ

Read More

เปิดการเรียนรู้ให้หมุนตามกระแสโลก

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ที่ต้องการทักษะเฉพาะ (Hard skills) และทักษะที่จำเป็น (Soft skills) ส่งผลให้บทบาทของครูเปลี่ยนไป การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมที่ครูเป็นผู้ป้อนข้อมูลความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ และไม่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ได้ อีกทั้งความเหลื่อมหล้ำทางการศึกษาที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นในช่วงโควิด-19 ที่นักเรียนมีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีนำไปสู่การสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้ (Learning loss) ดังนั้นโจทย์สำคัญต่อการพัฒนาระบบการศึกษาจากนี้คือการเร่งเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นให้ตอบสนองต่อโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมมือกับบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์  ภายใต้โครงการ 100Seed: Light up ด้วยแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) โดยการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ผ่านกิจกรรมการอบรมครูเชิงปฎิบัติการยกระดับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในรูปแบบ Active Math ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเสริมทักษะครูผู้เข้าร่วมอบรมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เชื่อมโยงรูปธรรมสู่นามธรรม (Concrete to Abstract) เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจในบทเรียนอย่างมีระบบ และกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community)

Read More

โอกาสของผู้ประกอบการสตรีในการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทใหญ่

ภายใต้สภาวะการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งยืดเยื้อกว่า 2 ปีแล้ว และเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อธุรกิจในทุกระดับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ซึ่งมีพันธกิจที่จะพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล จึงได้ดำเนินโครงการร่วมกับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ภายใต้โครงการ Promoting Economic Empowerment of Women at Work in Asia ‐ WeEmpowerAsia Thailand’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันความเท่าเทียมทางเพศอันส่งผลต่อการเติบโตทางธุรกิจ
ตลอดการดำเนินโครงการ 20 เดือนที่ผ่านมา มูลนิธิคีนันฯได้พัฒนาหลักสูตรเสริมแกร่งพลังสตรี (Women’s Empowerment Principles – WEPs) จากองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ  มาพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่กว่า 400 องค์กร และทำการฝึกอบรมผู้ประกอบการสตรี (women-owned business) ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เกือบ 200

Read More

ปั้นฝันผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

ณัฐวุฒิ สุดเกษร (ไอซ์) นักเรียน ปวช.3 วิทยาลัยพาณิชยการบางนา สายการตลาด น้องไอซ์เริ่มจากการทดลองขายคุกกี้ร่วมกับเพื่อนเมื่อชั้นปีที่ 2 ในวิชาการขายออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัย ไอซ์มีความตั้งใจว่าอยากเข้าร่วม “โครงการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน” เพื่อต่อยอดความรู้ของตัวเอง และอยากแบ่งเบาภาระของครอบครัว โดยไอซ์เล่าว่าในช่วงสถานการณ์โควิดทางบ้านได้รับผลกระทบอย่างหนัก ช่วงแรกๆ แม่ต้องไปทำงานข้างนอก เป็นลูกจ้าง กทม. ฝ่ายกวาดถนน ซึ่งบรรจุได้ยังไม่ถึงปี แต่แล้วคุณแม่ซึ่งเป็นผู้หารายได้หลักในครอบครัวเกิดติดโควิด และยังมีหนี้สินกับทางราชการอยู่ด้วย เมื่อเห็นสถานการณ์ทางบ้านเช่นนี้แล้ว น้องไอซ์ ในฐานะพี่คนโตของบ้าน เลยตัดสินใจทำธุรกิจออนไลน์ขายคุกกี้นิ่มกับเพื่อนต่อจาก ปวช. ปี 2 ซึ่งส่วนตัวการทำขนมก็เป็นสิ่งที่ไอซ์รักอยู่ด้วย ไอซ์อธิบายว่าคุกกี้ของทางร้านจะมีอยู่ 8-10 ไส้ ซึ่งมีความโดดเด่นตรงที่เป็นคุกกี้ไส้เยิ้มไส้ทะลัก และทางร้านมีจุดขายที่เน้นความสะดวก ความสะอาด และความอร่อย
“โครงการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน” โดยมูลนิธิซิตี้ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานาน มีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ได้รับการจ้างงานที่มีคุณภาพ ภายใต้ Kenan Micro and SME

Read More

พลังฝัน พลังคนยุคใหม่

กนกพร เรือนอิ่น หรือ น้องตอง นักศึกษา ปวช. ปี 3 สาขาการตลาด วิทยาลัยพาณิชยการบางนา น้องคนสุดท้องของบ้าน ปัจจุบันตองช่วยคุณป้าและทางบ้านดูแลกิจการจำหน่ายหิน ดิน ทราย ใช้เป็นวัสดุสำหรับก่อสร้าง อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ตองได้เริ่มช่วยกิจการของคุณป้าตั้งแต่อยู่ชั้น ป.6 จวบจนปัจจุบัน โดยเธอมีหน้าที่ทำรายรับ-รายจ่าย ในเวลาที่ว่าง โดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เธอจะเข้าออฟฟิศจริงจัง น้องตองได้เล่าว่าครั้งแรกของการอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน” อาจารย์ที่วิทยาลัยฯ ส่งลิงค์มาให้ และบังคับให้เข้าร่วม แต่แล้วเมื่อตองได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ เธอเกิดติดใจในความรู้ที่ได้รับจากโครงการ เลยสมัครครั้งที่สองด้วยตัวเอง
มูลนิธิซิตี้ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำโครงการฯ ฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แก่เยาวชน โดยเน้นทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการเป็นผู้นำ รวมทั้งทักษะด้านการทำงานอื่นๆ ที่จำเป็น และความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook และ Line Official

Read More