Blog (TH), Small business

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธ.ค. 19,2023

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียได้ร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการเงิน การตลาด และเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการสตรี และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการสตรีในการ เข้าสู่ตลาดการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เกิดเป็นโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล” (Strengthening women-owned business to international supply chain) โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องการส่งเสริมทักษะหลากหลายด้านเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ Micro SMEs และสตรีทั่วประเทศไทย ให้ได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการไปสู่ตลาดโลก ของคุณภัทรกาญจน์ ศรีวฤทธิกุล จาก แบรนด์บีนเฮ้าส์ ถั่วทอดปรุงรส

วิกฤตโควิดคือจุดพลิกผันของหลาย ๆ ธุรกิจ เช่นเดียวกับธุรกิจของคุณภัทรกาญจน์ ศรีวฤทธิกุล เมื่อหน้าร้านของแบรนด์ที่เคยทำอยู่ต้องปิดตัวลง จึงได้ถือกำเนิดแบรนด์ ‘บีนเฮ้าส์ ถั่วทอดปรุงรส’ จากใจรักในการทานถั่วและความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าคุณภาพไปสู่ตลาดโลก

ปัจจุบันบีนเฮาส์ มีตลาดทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว กัมพูชา พม่า รวมถึงในประเทศตะวันออกกลางอย่าง บาห์เรน ดูไบ โดยตลาดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ประเทศจีนและมาเลเซีย

คุณภัทรกาญจน์มองว่าจากผลกระทบจากโควิดทำให้เธอได้นำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาปรับใช้ในธุรกิจของเธอ รวมถึงการได้เข้าอบรมภายใต้โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล” ในหัวข้อ “ก้าวสู่ตลาดโลกอย่างมืออาชีพโดย คุณธเธียร อนุจรพันธ์ จาก Amazon” ยังช่วยเปิดมุมมองของเธอในเรื่องการคิดคำนวนต้นทุนเพื่อนำพาให้สินค้าของเธอไปปรากฎอยู่บนสายตาโลกได้ไกลยิ่งขึ้น

ติดตามบีนเฮ้าส์ ถั่วทอดปรุงรส ได้ที่ : https://www.facebook.com/BeanhouseTH 

สบู่น้ำมันธรรมชาติ ความสำเร็จที่เริ่มต้นจากการลงมือทำอย่างตั้งใจของคุณสมบูรณ์ ชั่งโตจาก Fala Natural Soap โดยสมาคมสายใยครอบครัว

“ความสำเร็จของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน แต่สำหรับเราการได้ลงมือทำถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ” 

คือข้อความจากเพจ Fala Natural Soap ที่สะท้อนสิ่งที่คุณสมบูรณ์ ชั่งโต กำลังทำอยู่ได้ดี จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการหารายได้ที่ยั่งยืนมาสู่สมาคมสายใยครอบครัวหลังเผชิญวิกฤตโควิด สู่ผลิตภัณฑ์สบู่น้ำมันธรรมชาติที่ทำมาจากความตั้งใจของกลุ่มผู้มีประสบการณ์ตรงจากโรคจิตเวช

ตลอดระยะเวลา 1 ปีในการดำเนินการ Fala Natural Soap ได้รับผลตอบรับในเชิงบวก ผ่านรีวิวจากหลากหลายช่องทางออนไลน์ อย่างใน TikTok, Facebook ส่งผลให้มีกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล” โดยการสนับสนุนจาก SME D Bank และดำเนินงานโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ทั้งในเรื่องการขายของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Amazon การขายแฟรนไชส์ การกลับมาค้นหาอัตลักษณ์ของแบรนด์ จึงมีส่วนช่วยสำคัญที่ทำให้สมบูรณ์ได้นำไปต่อยอดให้แบรนด์ไปได้ไกลได้มากกว่าเดิม

ติดตาม Fala Natural Soap ได้ที่ : https://www.facebook.com/falanaturalsoap 

จากเรื่องราวของลูกสาว สู่การส่งออกแชมพูสมุนไพรสำหรับเด็กเป็นเหาไปทั่วประเทศ ของคุณวาสนา แซ่ฉั่ว จากแชมพูสมุนไพรผิงอัน

เมื่อลูกสาวเป็นเหา คนเป็นแม่อย่างคุณวาสนาจึงได้หาวิธีแก้ไข จากความรู้ที่ได้เรียนมาทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งโอกาสที่ได้เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นจุดกำเนิดของแชมพูสมุนไพรผิงอันสำหรับเด็กเป็นเหา ที่มีจุดเด่นคือส่วนผสมจากธรรมชาติปลอดภัยโดยใช้ระยะเวลาไม่เกินสิบนาที ปัจจุบันแชมพูผ่านการใช้ในเด็ก 3-12 ขวบได้ผลมาแล้วมากกว่า 2,000 คน

คุณวาสนา มีแผนที่จะกระจายสินค้าไปทั่วประเทศไทย รวมถึงทั้งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต การได้เข้าร่วมรับคำปรึกษาจากโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล” จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะนำพาเธอไปอย่างถูกทาง

ติดตาม แชมพูสมุนไพรผิงอัน ได้ที่ : https://www.facebook.com/PhinganHerbal 

เพราะโลกทุกวันนี้มีความเป็นไปได้ไม่จำกัด มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียโดยการสนับสนุนจาก SME D Bank จึงมุ่งมั่นที่จะจัดทำโครงการเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดย่อย (MSMEs) ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อต่อยอดไปสู่โอกาสใหม่ ๆ ในอนาคต

Share this article

Latest.

ทีม Social Inclusion มูลนิธิคีนันฯ  กับการมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างระบบสุขภาพที่แข็งแกร่ง โดยเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ในชุมชนที่แข็งแรง  

เพราะในหนึ่งเมืองเต็มไปด้

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรร

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล