Blog (TH), Small business

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธ.ค. 19,2023

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ร่วมกันดำเนินโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล” (Strengthening women-owned business to international supply chain)  เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการ Micro SMEs และสตรีทั่วประเทศไทย ให้เข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือที่จําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันทั้งในเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับสากล สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้

ไม่หยุดที่ความท้าทาย ต่อยอดแบรนด์อสังหาฯ โลคอลไปสู่อนาคตของคุณนิรินธน์ สอดศรี จาก เก้ามงคลกรุ๊ป

เพราะการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์แต่ละครั้งไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ แต่เกิดจาการไตร่ตรองมาแล้วอย่างดี การสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อเอาชนะใจลูกค้าให้ได้จึงถือเป็นความท้าทายที่คุณนิรินธน์ สอดศรี Chief Marketing Officer จาก บจก.เก้ามงคลกรุ๊ป ต้องเผชิญจากการอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 5 ปี 

แม้ธุรกิจของเธอจะเป็น Local Brand แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคในการเอาชนะคู่แข่ง จุดเปลี่ยนสำคัญคือเริ่มจากการตั้งเป้าหมายและเปลี่ยน Mindset ให้ทีมเห็นความสำเร็จร่วมกัน ก่อนจะวางกลยุทธ์เพื่อพิชิตใจลูกค้าโดยการคิดไปข้างหน้าอยู่เสมอ ไม่รอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยแก้ไข

คุณนิรินธน์ยังได้กล่าวอีกด้วยว่า องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล” ที่สนับสนุนโดย SME D Bank และดำเนินการโดย มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จะทำให้เธอสามารถนำไปต่อยอดแผนธุรกิจแบรนด์อสังหาโลคอลของเธอสู่การขยายแฟรนไชส์ในอนาคต

ติดตามเก้ามงคลกรุ๊ปได้ที่ : https://www.facebook.com/Kaomongkol26 

เรียนรู้ ปรับตัว เปลี่ยนแปลง บทเรียนที่ไม่เคยตายตัวของคุณอัจฉรินทร์ อิทธิศิลป จาก Chinese Expert เรียนจีน ให้ได้จีน

แม้จะอยู่ในวงการสอนภาษาจีนและการเขียนหนังสือสอนภาษาจีนมากว่า 10 ปี แต่คุณอัจฉรินทร์ อิทธิศิลป เล่าว่าเธอยังคงต้องปรับตัวอยู่เสมอ

เมื่อการเรียนภาษาจีนจากหนังสืออาจไม่เป็นที่นิยมเหมือนก่อน นอกจากการสำรวจความชอบของนักเรียนเพื่อพัฒนาเป็นหนังสือแบบเรียนให้ตอบโจทย์โลกยุคใหม่มากยิ่งขึ้นแล้ว เธอยังได้นำองค์ความรู้เข้าสู่สื่อออนไลน์อย่าง Facebook และ Tiktok เพราะการเรียนรู้สำหรับเธอไม่มีรูปแบบตายตัว แต่หัวใจสำคัญคือการรับฟังความต้องการของลูกค้าซึ่งก็คือนักเรียนของเธอ เพื่อพัฒนาคอร์สเรียน รวมถึงสื่อการเรียนการสอนให้ตอบสนองความต้องการอยู่เสมอ

ด้วยความอยากรู้ว่า โลกทุกวันนี้ไปถึงไหนแล้ว รวมถึงการอยากนำความรู้ใหม่ๆ ไปพัฒนาตัวเองและธุรกิจให้ดีขึ้น นำไปสู่การเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล” โดย SME D Bank และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ซึ่งจุดประกายให้เธอได้รับแนวคิดใหม่ ๆ ไปปรับใช้กับธุรกิจของเธอให้มีความเป็นเทคโนโลยีและเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น 

ติดตาม Chinese Expert เรียนจีน ให้ได้จีน  ได้ที่ : https://www.facebook.com/chinesexpert 

เรียนรู้เรื่องใหม่ เพื่อกลับมาเข้าใจเรื่องธุรกิจตัวเองของคุณสุคนธ์ อุทุมมาลา จากบริษัท ทริปเปิ้ล ทรี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด

“ทุกอย่างต้องลงทุนทั้งในเรื่องของเวลาและความรู้” คือสิ่งที่สุคนธ์ได้ค้นพบจากการเป็นผู้ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย และผลิตซอฟต์แวร์ ที่เขาตัดสินใจลงมือทำด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาในด้านวางแผนการตลาดและวางแผนการผลิตจนไปถึงการดูแลเรื่องการส่งออกต่างประเทศ

บริษัทของเขาให้บริการครบรอบด้านทั้งในเรื่อง CRM, KM, Social Tools Platform, COA (Create Online Academy) ซึ่งมีจุดเด่นคือการบริการที่รวดเร็ว ตอบโจทย์และตรงจุด

คุณสุคนธ์ เชื่อว่าในการทำธุรกิจไม่สามารถเดินคนเดียวแล้วประสบความสำเร็จได้ การได้มา Business Matching กับผู้ประกอบการท่านอื่นในโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล” จึงเป็นเรื่องที่เขาเห็นความสำคัญและยอมที่จะลงทุนเวลามา สิ่งที่เขาได้รับกลับไปคือความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์โดยตรงที่มาอบรมในโครงการ ซึ่งนอกจากจะทำให้เขาได้เข้าใจโลกธุรกิจมากยิ่งขึ้น ยังทำให้เขาได้กลับมาเข้าใจธุรกิจของตนเองมากกว่าเดิม

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และ SME D Bank ร่วมสนับสนุนการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ Micro SMEs และสตรีทั่วประเทศไทผ่านโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล” (Strengthening women-owned business to international supply chain) เพราะเราเชื่อว่าความรู้ จะช่วยจุดประกายไปสู่ความสำเร็จ 

Share this article

Latest.

ทีม Social Inclusion มูลนิธิคีนันฯ  กับการมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างระบบสุขภาพที่แข็งแกร่ง โดยเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ในชุมชนที่แข็งแรง  

เพราะในหนึ่งเมืองเต็มไปด้

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรร

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล