Kenan

“แก้วน้ำมหัศจรรย์”

ม.ค. 26,2023

ได้เวลาเปลี่ยนน้อง ๆ หนู ๆ ให้กลายเป็นนักมายากลตัวน้อยแล้ว!! วันนี้เราจะมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุก ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำการทดลองไปพร้อมกับลูก ๆ ได้ และยังได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากการทดลอง สำหรับการทดลองในวันนี้เราจะมาทำ “แก้วน้ำมหัศจรรย์” ด้วยอุปกรณ์ง่าย ๆ เพียงไม่กีชิ้นที่สามารถหาได้ที่บ้าน เตรียมตัวให้พร้อมแล้วเราไปลุยกันเลย

อุปกรณ์

แก้วน้ำ

กระดาษแข็ง

น้ำเปล่า

จานหรือชามขนาดใหญ่

ถ้าเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปเริ่มทำการทำลองกันเลย!!

  1. เท่น้ำใส่แก้วให้เต็มจนปริ่มปากแก้ว (คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมเอาชามขนาดใหญ่ที่เตรียมไว้มารองใต้แก้วน้ำนะคะ เผื่อเกิดการผิดพลาดระหว่างการทดลองน้ำหกเลอะเทอะ)

2. นำกระดาษที่เตรียมไว้มาวางไว้บนขอบแก้วน้ำให้แนบสนิทไปกับขอบแก้ว

  1. จากนั้นเอามือปิดที่กระดาษแล้วค่อย ๆ คว่ำแก้วลงช้า ๆ ระหว่างการคว่ำแก้วระวังอย่าให้อากาศลอดเข้าไปในแก้วได้

  1. แล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น!! กระดาษที่ปิดขอบแก้วสามารถกันน้ำไม่ให้รั่วหกออกจากแก้วได้ เหมือนใช้เวทมนต์เลยละ!!

วิทยาศาสตร์กับการทดลอง

หลังจากการทดลอง น้อง ๆ อาจจะสงสัยว่าทำไมกระดาษที่เราวางบนขอบแก้วจึงกันไม่ให้น้ำรั่วออกมาและยังติดอยู่ที่ปากแก้ว สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากแรงดันอากาศที่มีแรงดันทุกทิศทาง ถึงแม้ว่าน้ำและอากาศภายในแก้วมีแรงดันอยู่ แต่แรงดันก็ยังมีน้อยกว่าแรงดันอากาศภายนอกแก้วที่ดันอยู่ใต้แผ่นกระดาษ กระดาษจึงสามารถปิดขอบแก้วและกันน้ำไม่ให้รั่วออกมาได้จนกว่ากระดาษจะชุ่มน้ำ หรือหากเราทำให้อากาศรั่วเข้าไปในแก้ว ก็จะทำให้กระดาษหลุดออกจากขอบแก้วและน้ำด้านในก็จะหกออกมาจนหมดนั้นเอง

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล