Education

นักการศึกษาผู้มีส่วนช่วยยกระดับการเรียนรู้แห่งยุคศตวรรษที่ 21 ให้เกิดประโยชน์กับประเทศเวียดนาม

ม.ค. 26,2023

กลุ่มสตรีทั้งสี่ท่าน ยืนพิงโต๊ะกลมพร้อมกับมี สายไฟ แบตเตอรี่ เทปกาว และกรรไกรในมือ ทุกๆคนกำลังเริ่มทำการทดลอง ทำซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายครั้ง จนท้ายที่สุดก็ค้นพบวิธีต่อสายไฟเข้ากับหลอดไฟได้ ทำให้แสงสว่างก็ได้กลับมา ทำให้ทุกคนดีใจในการเรียนรู้ ลองผิดลองถูกในครั้งนี้

คุณ Nguyen Thi Thuan  มองดูด้วยรอยยิ้มอันสงบ ซึ่งผู้หญิงทั้งสี่คนก็คือนักเรียนของเธอเอง และทุกๆคนก็เริ่มต้นเข้าสู่บทเรียนของวันนั้น

การเรียนครั้งนี้เป็นเหมือนการเปลี่ยนรูปแบบจากการเรียนแบบท่องจำ ไปสู่การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำและเน้นการปฎิบัติจริง คุณ Nguyen Thi Thuan  ซึ่งเป็นครูต้นแบบจากโครงการโบอิ้งยกระดับการเรียนรู้ และเป็นครูสอนวิชาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยฮานอยในประเทศเวียดนาม ก็มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่อยากเห็นประเทศเวียดนามได้รับการพัฒนาการศึกษาอย่างเหมาะสมในศตวรรษที่ 21

ไม่ว่า คุณ Nguyen Thi Thuan จะเคยทราบมาก่อนหรือไม่ก็ตาม ว่าในประเทศเวียดนามบุคลากรจากภาคการศึกษา เหล่าบรรดานักธุรกิจ  บุคลการผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสาขาอาชีพ รวมถึงผู้กำหนดนโยบายให้กับภาครัฐถือเป็นผู้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงให้กับเวียดนามก้าวเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งในขณะที่เทคโนโลยีได้ฝังตัวอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงระบบการทำงานในด้านต่างๆ ซึ่งแม้แต่นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ที่มีจินตนาการล้ำลึก ก็ยังไม่สามารถทำนายลักษณะออกมาได้ ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีได้เกิดขึ้นแล้ว การมอบการศึกษาที่เท่าทันยุคปัจจุบันจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนรุ่นต่อไป

คุณ Nguyen Thi Thuan กล่าวว่า “ในประเทศเวียดนาม เช่นเดียวกับอีกหลาย ๆ ประเทศ หนึ่งในข้อกำหนดสำหรับการเตรียมการเพื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ก็คือการพัฒนาต้นทุนมนุษย์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ได้ ดังนั้นภาคการศึกษาและส่วนการฝึกอบรมจึงมีภารกิจสำคัญ ในการเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรมนุษย์ของเรา เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการพัฒนาของประเทศให้ได้”

ปัจจุบันประเทศเวียดนามยังถือว่าไม่มีความพร้อม สำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรมนุษย์และรากฐานด้านนวัตกรรม ตัวอย่างเช่นการประชุม World Economic Forum ที่ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ 100 ประเทศ และได้รับตีพิมพ์ลงใน รายงานความพร้อมสำหรับอนาคตของการผลิตประจำปี 2018 ซึ่งผลลัพธ์ได้พบว่า ประเทศเวียดนามยังได้รับการจัดอันดับอยู่เพียงครึ่งล่าง ของดัชนีชี้วัดสำคัญหลายๆประการ ซึ่งประกอบไปด้วย คุณภาพของการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( 68) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการสอน (63) และความพร้อมของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรในประเทศ (70) ซึ่งในภาพรวม ประเทศเวียดนามถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 70 ในด้านต้นทุนมนุษย์ และอันดับที่ 90 ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในฐานะที่เป็นนักการศึกษาที่รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อม ให้กับกลุ่มครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้จำเป็นการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั่วประเทศเวียดนาม คุณ Nguyen Thi Thuan ก็พบว่า ตัวเธอเองถือเป็นแนวหน้า ในการช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่า  โดยความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียน ก็คือการมอบการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโครงงานเป็นฐาน และการเน้นทักษะด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษา (STEM)  ซึ่งก่อนหน้านี้ คุณ Nguyen Thi Thuan ได้เข้าร่วมโครงการ Boeing TEL เมื่อเดือนมกราคม 2561  โดยโครงการนี้ฯ คุณ Nguyen Thi Thuan ก็ได้รับการฝึกอบรมวิชาสะเต็มศึกษาจากคีนัน และนำไปถ่ายทอดให้กับครูท่านอื่นๆในกรุงฮานอยเพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

“ด้วยรูปแบบการศึกษาลักษณะนี้  จะถือเป็นส่วนช่วยให้สามารถเพิ่มทักษะการคิดขั้นสูง ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังกระตุ้นให้นักเรียนได้เข้าใจความรู้ผ่านแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งถือเป็นความท้าทายของการเรียนสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21”

สุภาพสตรีทั้งสี่ท่าน ที่ช่วยกันสร้างวงจรไฟฟ้า ก็คือกลุ่มครู ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกับโบอิ้ง เทล ซึ่งต่างก็มีคุณ Nguyen Thi Thuan เป็นครูพี่เลี้ยงในโครงการ  โดยทุกๆคนต่างได้รับประสบการณ์ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ที่นักเรียนได้ทำอยู่ทุกวันในห้องเรียน ซึ่งเมื่อคุณ Nguyen Thi Thuan ได้เฝ้าดูครูทั้งสี่คนนี้ เริ่มใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และบูรณาการไปกับความรู้ด้านสะเต็มศึกษา เพื่อทำให้แผงวงจรไฟฟ้านี้เสร็จสมบูรณ์ คุณ Nguyen Thi Thuan ก็มองเห็นแสงสว่างที่เกิดขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนความได้กับ ความรู้ที่ฝังแน่นกลายเป็นความชำนาญติดตัวผู้เข้าอบรมทุกคน

นับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ   คุณ Nguyen Thi Thuan กล่าวว่า เธอมีความสุขมากที่ได้เห็นว่ากลุ่มอาจารย์เหล่านี้ ตื่นเต้นไปกับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ๆจากการฝึกอบรม”

และตอนนี้นักเรียนอีกหลายร้อยคน ก็กำลังตื่นเต้นที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์รูปแบบการเรียน ที่มุ่งเน้นไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 ต้องขอบคุณโครงการ Boeing TEL และคุณ Nguyen Thi Thuan ที่ได้ร่วมเป็นผู้สร้างเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของบุคลากรและเยาวชนนักเรียนในประเทศเวียดนาม

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล