Education

ครูศิริญา บุญอารักษ์ ครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดตองปู จ.ลพบุรี

ม.ค. 26,2023

อุปกรณ์การทดลองและสารเคมีจำเป็นต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยเฉพาะการเรียนแบบเน้นลงมือปฏิบัติ คนมักคิดว่าอุปกรณ์และสารทดลองหาได้ง่าย ใครๆก็หาซื้อได้ทั่วไป ในฐานะของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสที่อยู่ห่างไกลอย่างเรา หากอยากได้ของเหล่านี้จะต้องใช้อย่างน้อยเป็นวันๆ เดินทางไปซื้อที่ศึกษาภัณฑ์ กรุงเทพ ปกติเวลาในการสอนก็ไม่พออยู่แล้ว การจัดหาก็ยิ่งเป็นไปได้ยาก ถ้าซื้อเพื่อเก็บไว้มากเกินไป สารเคมีอาจจะหมดอายุและทำให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อน

หลายปีก่อนเคยมีการสำรวจความต้องการพื้นฐานของโรงเรียน ในฐานะครูผู้สอนเราอยากให้เด็กของเรามีโอกาสทำการทดลองจริง แต่พอถึงเวลางบส่วนใหญ่ต้องไปลงในส่วนของความต้องการด้านอื่นๆ และอุปกรณ์ด้าน IT  หลังจากที่เข้าร่วมโครงการกับคีนันเรื่องการตั้งคำถามสู่การเรียนวิทย์ เรื่อง สมบัติของสสาร ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด ทำให้ได้รับสื่อ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ พอเปิดกล่องออกมาครูฝันรู้สึกปลาบปลื้มมาก เพราะตอนนี้ฝันของครูเป็นจริงเพราะเด็กของครูจะมีโอกาสสัมผัสหลอดทดลองจริง ฝึกเขย่าสารละลาย ดมกลิ่นของสสารที่ทำปฏิกิริยากันได้อย่างเหมาะสม แทนที่จะดูการทดลองวิทยาศาสตร์ผ่านยูทูป ครูเห็นเด็กตื่นเต้น สนุกและแย่งกันทำการทดลองนอกจากที่พวกเข้าจะเรียนรู้เนื้อหาแล้ว ครูยังรู้สึกว่าเด็กๆ ได้มีโอกาสเล่นบทบาทของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกิดแรงบันดาลใจต่อการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต

Share this article

Latest.

ทีม Social Inclusion มูลนิธิคีนันฯ  กับการมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างระบบสุขภาพที่แข็งแกร่ง โดยเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ในชุมชนที่แข็งแรง  

เพราะในหนึ่งเมืองเต็มไปด้

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรร

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล