Education

เหตุใดบรรดา Smart Companies ถึงได้ร่วมสนับสนุน แผนการศึกษาของคีนัน

ม.ค. 26,2023

ท่านอาจเคยร่วมสนับสนุนโครงการ ทางการศึกษา แต่ก็ยังไม่เห็นประสิทธิผลที่เกิดขึ้นกับน้องๆนักเรียน บริษัทของท่าน อาจเคยร่วมสนับสนุนโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งมาเป็นระยะเวลานาน แต่ผลของการสนับสนุนนั้น กลับไม่สามารถประเมินเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจได้  ดังนั้นแล้วหากท่านกำลังมองหาวิธีการที่จะช่วยเหลือน้องๆ นักเรียนให้ได้มากกว่าการได้รับทุนการศึกษา เพื่อให้พวกเขาได้เรียนเรียนรู้ระบบการศึกษา ซึ่งสอนทักษะสำคัญอันจำเป็นยิ่งในศตวรรษที่21นี้ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ขอเชิญชวนให้ท่านพิจารณา แผนโครงการทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ สถาบันฯ ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่คาดหวังในการสร้างประสิทธิผลที่ถูกต้อง สำหรับอนาคตของน้องๆนักเรียนไทยในวันข้างหน้าทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของคีนัน ทุ่มเททำงานเพื่อถ่ายทอด แผนโครงการทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อช่วยให้น้องๆนักเรียนของเรา ได้เตรียมตัวเพื่อการทำงานในอนาคต  ดังนั้น จุดมุ่งหมายของเรา คือ การมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เพราะประเทศไทยก็กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนแบบท่องจำ ไปสู่รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ การเรียนรู้แบบกลุ่มและการเรียนรู้ที่ใช้คำถามเป็นศูนย์กลาง

Thai student using tablet learning education

ในขณะที่ท่านได้ร่วมสนับสนุนแผนงานของคีนัน ก็เปรียบเสมือนว่าท่านกำลังช่วยเหลือโรงเรียน ช่วยเหลือคุณครู ตัวอย่างเช่น และนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายของเรากว่า 700 โรงเรียนในประเทศไทย พวกเขาเหล่านั้น จะได้รับหลักสูตรการเรียนรู้มาตรฐานระดับนานาชาติสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สะเต็ม) โดยคุณครูจะได้รับการจัดอบรมพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ และนักเรียนจะได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ท้าทายและนักเรียนได้ทดลองทำด้วยตนเอง มีความชอบในวิชาสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ พร้อมก้าวสู่การทำงานในศตวรรษที่21 โดยที่พวกเราคอยเป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นก้าวเข้าสู่อาชีพในสายสะเต็มในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับองค์กรต่าง ๆ การให้การสนับสนุนกับเรา นั่นหมายความว่า ท่านกำลังให้การสนับสนุนการศึกษาไทยในทิศทางเดียวกันกับแผนการสนับสนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ให้ได้

โดยองค์กรของท่าน จะได้รับการรับเอกสารรับรอง ได้รับความน่าเชื่อถือ รวมถึงชื่อเสียง และการตระหนักรับรู้จากภาครัฐบาล และสังคมไทยเป็นอย่างมาก ต่อการสนับสนุนเพื่อการศึกษานี้ เพราะมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศไทย การร่วมสนับสนุนโครงการของท่าน จึงได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 100 เปอร์เซ็นต์เต็มของยอดบริจาค

สำหรับท่านที่สนใจ โปรดติดต่อเรา โดยกรอกรายละเอียดด้านล่างนี้ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทของท่านจะสามารถสนับสนุนโรงเรียน คุณครูและนักเรียน เช่นการสนับสนุน ค่ายสะเต็ม นี้ ตลอดจนการสนับสนุนการจัดอบรมวิชาชีพให้กับคุณครู และช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆนักเรียน เพิ่มเติมได้ต่อไป

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล