Blog (TH)

พูดถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ…วางแผนการเงินนั้นสำคัญไฉน?

ม.ค. 26,2023

วางแผนการเงินนั้นสำคัญไฉน?

 โดยณัฏฐนี สถิตยาธิวัฒน์ที่ปรึกษา โปรแกรมการพัฒนาเศรษฐกิจ ธุรกิจ และผู้ประกอบการ และที่ปรึกษาโครงการผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้

 วางแผนการเงินนั้นสำคัญไฉน?

 สมัยก่อน คนส่วนใหญ่ทำงานหาเงินมาได้ก็ฝากธนาคาร   เวลาผ่านไปไม่ถึง 10 ปี เงินก็เติบโตขึ้นเป็น 2 เท่า แต่ปัจจุบันนี้เงินที่ฝากโตเป็นสองเท่าคงต้องรอกันเกือบครึ่งชีวิต แสดงให้เห็นว่าการบริหารเงินโดยการฝากธนาคารอย่างเดียวคงไม่เพียงพอแล้ว

สมัยนี้มีสินค้าการเงินใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ กองทุนรวมประเภทต่างๆ ประกันชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ ไปจนถึงการลงทุนในหุ้น หรือทองคำ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก และ อัตราเงินเฟ้อ

เพื่อให้แผนการลงทุนเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย ก่อนการลงทุน จึงควรสำรวจตัวเองและวางแผนการเงินให้พร้อมก่อน เริ่มต้นคงต้องมาดูที่รายได้ ภาระค่าใช้จ่าย หรือ หนี้สินก่อน แนะนำว่าเราควรจะ list ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนออกมาให้ครอบคลุม แล้วดูว่าเราต้องการให้เหลือไว้เงินออมเดือนละเท่าไหร่ ณ จุดนี้บางท่านอาจจะต้องตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกเพื่อให้เหลือเงินออมมากขึ้น

หลังจากนั้นเรามาเริ่มบริหารเงินออมกัน โดย แบ่งเงินออมเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 กันไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉิน อย่างน้อย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน จุดประสงค์ของเงินก้อนนี้ เผื่อกรณีตกงาน พักงาน หรือธุรกิจติดขัด เราก็ดึงเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้ โดยไม่เดือดร้อนหรือกระทบเงินก้อนอื่นๆ เนื่องจากเงินก้อนนี้เป็นเงินเพื่อรักษาสภาพคล่องจึงต้องเบิกง่าย ถอนง่าย จึงควรเก็บฝากไว้กับธนาคาร

ส่วนที่ 2 เงินที่เกินจากส่วนแรก ควรจะนำมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน ซึ่งก่อนลงทุนควรพิจารณาว่าเงินลงทุนก้อนนี้เรารับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายการใช้เงินก้อนนี้สำคัญแค่ไหน ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเมื่อไหร่ เช่น เป้าหมายจะดาว์นรถ แต่ต้องรอรถอีก 3 เดือนข้างหน้า ก็อาจจะนำเงินไปซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีอายุ 3 เดือนที่มีผลตอบแทนประมาณ 3% :ซึ่งให้ผลตอบแทนดีกว่าฝากออมทรัพย์ ถ้าเป้าหมายนั้นสำคัญมากก็ไม่ควรจะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมาก

ส่วนที่ 3 คือ ส่วนที่ใช้ปกป้องความมั่งคั่งของเรา จากความเสี่ยงซึ่งเราไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ อันได้แก่ โรคร้ายแรง อุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งก่อให้เกิดเสียหายต่อทรัพย์สินและฐานะการเงินเป็นอย่างมาก สินค้าทางการเงินเพียงตัวเดียวที่ใช้โอนย้ายหรือบรรเทาความเสี่ยงได้ คือ ประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันทรัพย์สิน เช่น ประกันอัคคีภัย อุทกภัย หรือ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เพราะเมื่อเกิดอะไรขึ้นบริษัทประกันก็จะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายแทนคุณ โดยไม่กระทบกับเป้าหมายทางการเงินส่วนอื่นๆของคุณเลย

การวางแผนการเงินและกระจายเงินเป็นส่วนๆจะช่วยให้เราบริหารการเงินได้อย่างสบายใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเปรียบเสมือนการจัดระเบียบการเงินรวมถึงการสร้างวินัยในการออมเงินด้วย หยิบก็ง่าย ใช้ก็คล่อง

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล