มากกว่า 25 ปีกับการเปลี่ยนแปลงสังคม

ตั้งแต่มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียก่อตั้งขึ้นได้ยกระดับชีวิตของผู้คนจำนวนกว่า 3,500,000 คน อาทิ นักเรียน ครู สมาชิกชุมชน และเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ เป็นต้น ท่านสามารถติดตามความสำเร็จของเราและเรื่องราวจากผู้ได้รับผลประโยชน์จากคีนันได้ในรายงานประจำปี

ในรายงานประจำปีของคีนันมีรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก เพื่อเปิดเผยให้เห็นถึงการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าคีนันจะใช้เงินทุนที่ได้รับจากผู้บริจาคอย่างคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ท่านจะสนับสนุนการทำงานของคีนันได้อย่างไร

ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงวันนี้ ด้วยการสนับสนุนการทำงานของคีนันในการเพิ่มขีดความสามารถของประชากร ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน