25 years kenan infographic

25 ปีแห่งการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ผู้รับผลประโยชน์กว่า 3 ล้านคน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียได้เสริมพลังให้แก่ผู้คนกว่าสามล้านคนเพื่อฝันที่เป็นจริง อาทิ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก สมาชิกชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ นักการศึกษา และนักเรียน ผ่านโครงการนับพันโครงการ ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเงินสนับสนุนกว่าร้อยล้านเหรียญสหรัฐ จากพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพหุภาคี

ติดตามเรื่องราวของคีนัน

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี ฉบับครบรอบ 25 ปี มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

 

ริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด กรรมการอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เล่าความสำเร็จของมูลนิธิคีนันฯ ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา

ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ และรองประธานกรรมการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เล่าถึงการก่อตั้งมูลนิธิคีนันฯ ความสำเร็จและความสำคัญของเหล่าผู้สนับสนุน

ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน – ประธานผู้ก่อตั้ง

25 Years of Kenan Foundation Asia 1

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ผมภูมิใจที่องค์กรเติบโตขึ้นเป็นพันธมิตรสำคัญของงานพัฒนาทั้งในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 ผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เท่าเทียมกัน จากการที่เศรษฐกิจของประเทศเติบโตในระดับเลขสองหลักระหว่างช่วงทศวรรษที่ 1980-1990 ซึ่งขับเคลื่อนประเทศก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ในขณะเดียวกัน นายแฟรงก์ คีนัน ประธานกองทุนทรัสต์คีนันเพื่อการกุศล ก็มีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาในระยะยาวจะทำได้ดีที่สุดผ่านกลไกตลาดเสรี ด้วยหลักการดังกล่าว กองทุนทรัสต์คีนันเพื่อการกุศล โดยสถาบันวิสาหกิจคีนันแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา ชาร์ปเปิล ฮิลล์ ร่วมกับรัฐบาลไทย และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จึงได้จัดตั้งมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (คีนัน) ขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดยจดทะเบียนในประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรและดำเนินงานเป็นอิสระ

ทันทีที่คีนันก่อตั้งขึ้นได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาคเอเชีย คีนันโดยการสนับสนุนจาก ฯพณฯ ดร. เฮนรี คิสซิงเจอร์ จึงได้เปิดตัวโครงการธุรกิจอเมริกันเพื่อประเทศไทย (American Corporations for Thailand - ACT) โดยระดมทุนจากบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อเสริมสร้างความสามารถของแรงงานที่ว่างงานกว่า 27,000 คน และต่อมาคีนันได้รับมอบหมายจากหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ (USAID) ให้ดำเนินโครงการเร่งรัดการฟื้นฟูเศรษฐกิจในเอเชีย (Accelerating Economic Recovery in Asia - AERA) มูลค่า 23 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ให้คำแนะนำแก่องค์กรที่สนับสนุนผู้ประกอบการ และฝึกอบรมธนาคารไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคีนันได้ร่วมแก้วิกฤตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสึนามิในเอเชีย ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ และการควบคุมโรคไข้หวัดนกและโรคมาลาเรีย ไม่เพียงเท่านั้น คีนันยังเติบโตขึ้นเป็นองค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคในการปรับเปลี่ยนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) ให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมยุค 4.0 โครงการเด่นของเรา ได้แก่ โครงการ Chevron Enjoy Science ซึ่งมีมูลค่ากว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ

ยิ่งไปกว่านั้น คีนันบรรลุความมุ่งหมายที่จะทำงานพัฒนาในระดับภูมิภาค เราดำเนินโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของการพัฒนาในระดับชาติและอาเซียน ตัวอย่างเช่น คีนันมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กของประเทศในอาเซียน สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียดื้อยาและไข้หวัดนก ในประเทศลุ่มน้ำโขง และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 คีนันได้จัดตั้งสำนักงานถาวรในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมุ่งเน้นภารกิจด้านการศึกษาและโครงการภาคประชาสังคมต่าง ๆ
ในปี พ.ศ. 2564 นี้ เมื่อคีนันก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 เราได้ประสบความสำเร็จในการช่วยผลักดันเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก สมาชิกในชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการศึกษา และนักเรียนรวมกว่า 3,000,000 คน ให้บรรลุความฝันของพวกเขา ผ่านโครงการกว่า 1,000 โครงการในประเทศไทย เวียดนาม และประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเงินสนับสนุนรวมเกือบ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่มาจากพันธมิตรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ เราสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนอันสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของผู้รับประโยชน์ รวมไปถึงชุมชนที่พวกเขาอาศัยและทำงานด้วย ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นด้วยความเชี่ยวชาญ คีนันทำงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของผมในการเป็นองค์กรพัฒนาโดยประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของพันธมิตรก็สำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้เราได้ดำเนินโครงการที่มีคุณภาพ

เราประสบความสำเร็จอย่างมากมายร่วมกันในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา และได้ช่วยให้ผู้คนจำนวนมากตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเอง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ สิ่งที่เราจะทำต่อไปในวันข้างหน้า ผมขอขอบคุณที่เราทุกคนช่วยกันทำให้มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเติบโตเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรชั้นนำระดับภูมิภาคในปัจจุบัน และจะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอีกหลายทศวรรษ