เราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นแก่ตนเอง เราจึงพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนการศึกษา พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างสังคมที่เสมอภาค

การรับมือกับความท้าทายต่างๆ

ข่าวล่าสุด

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการของคีนัน

caret-down caret-up caret-left caret-right
ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ

คีนันเป็นองค์กรที่ดำเนินงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาก เรารู้ว่าเราสามารถพึ่งพาคีนันได้ จากความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญ

คุณพัฒนพงศ์ บุญศิลป์

โครงการฯ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องเรียน ตัวโครงการมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมใส่ใจรายละเอียดปลีกย่อย และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม

คุณสุจิรา เจริญจิตร์

ต้องขอขอบคุณมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียที่ได้มอบความรู้ เปิดโลกทัศน์ และพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ให้กับเรา

คุณพงศ์สุริเยร ชูแช่ม

การฝึกอบรม Boost with Facebook ของคีนันช่วยให้ธุรกิจของเราเพิ่มช่องทางการขายและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า