เราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นแก่ตนเอง

ในทุก ๆ วัน พวกเราที่คีนันได้ทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษา สร้างธุรกิจรายย่อยให้เข้มแข็ง หนุนสังคมผู้สูงอายุ และสร้างสังคมที่ยั่งยืน

เสียงตอบรับถึงคีนัน