ADDRESS

16th Floor, CTI Tower, 191/64 Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

email: [email protected]


FOLLOW US ON

ABOUT US

Kenan Foundation Asia believes in a world where everyone has the right to build a better life for themselves, their family, and their community.

ลงทะเบียนร่วมการสัมมนาตอนนี้ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด !

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่: [email protected]

 • ไม่พลาดเทรนด์สำคัญ พร้อมทันทุกความเปลี่ยนแปลง
 • ถอดบทเรียนจากองค์กร และธุรกิจชั้นนำเพื่อหาโอกาสในวิกฤต
 • ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการสัมมนา

3 เหตุผลที่ห้ามพลาดการสัมมนาออนไลน์นี้

4 หัวข้อ ตอบโจทย์ธุรกิจ SME

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 

เวลา 8.30 – 16.30 น.


- สิ้นสุดการลงทะเบียน -

สมัครเข้าร่วมสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

มีล่ามแปลตลอดงาน สามารถเลือกฟังการสัมมนาผ่านระบบแปลภาษาได้

งานสัมมนาออนไลน์ยุค Next Normal ถอดบทเรียนเทรนด์ใหม่ที่จะช่วย SME ไทยให้โตได้อย่างยั่งยืน 

พบกับ 4 หัวข้อพิเศษ จากตัวจริงในธุรกิจ 

บริษัทที่ปรึกษาและองค์กรชั้นนำ อาทิ 

Banpu, Facebook, LINE, SCG และ Ngern Tid Lor 

ที่จะจุดประกาย SME ยุค Next Normal ด้วยแนวคิดและวิธีการ

เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

Digital Transformation

พลิกองค์กรด้วยวิถีดิจิทัล

กำหนดการ

09.00 – 09.45 น.

การเปิดงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ

พบกับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

09.45 - 10:30 น.

การนำเสนอ Next Normal trends

รายงานการศึกษาแนวโน้ม Next Normal สำคัญจากทั่วโลก พร้อมมาตรการและแนวปฎิบัติที่น่าสนใจ

พบกับ ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์ ผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

10:30 - 11:45 น.

การเสวนา Digital Transformation: พลิกองค์กรด้วยวิถีดิจิทัล 

เข้าใจผลกระทบของดิจิทัลต่อโลกหลังโควิด-19 พร้อมเสวนาถอดบทเรียนการปรับใช้ดิจิทัลสู่โอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน

พบกับ

 • จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ (Marketing Tech Thailand)
 • ทราย จารุเสน (LINE Thailand)
 • ภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย (Ngern Tid Lor PCL) 
 • อภิรัตน์ หวานชะเอม (SCG-CBM)
 • Mihir Trivedi (PwC Thailand)

13:00 - 14:00 น.

การนำเสนอ Sustainability: ความยั่งยืนและโอกาสทางธุรกิจ

เมื่อความยั่งยืนคือความปกติใหม่ เรียนรู้เทรนด์โลกและหลักการความยั่งยืนเพื่อเปิดโอกาสธุรกิจสู่สากล

พบกับ 

14:00 - 15:00 น.

การนำเสนอ Future of Work: เทรนด์งานแห่งโลกอนาคต

เมื่อ 'โรค' เปลี่ยนโลก ทำความรู้จักกับเทรนด์รูปแบบการทำงานและอาชีพใหม่ เข้าใจแรงงานแห่งอนาคต เพื่อก้าวให้ทันวิถีการทำงานแห่งโลกอนาคต

พบกับ 

15:00 - 16:20 น.

การเสวนา Next Normal Consumers: โลกปรับ ผู้บริโภคเปลี่ยน

ตามทันและเข้าใจเทรนด์ใหม่ของผู้บริโภคจากกูรูข้อมูลการตลาด เพื่อไม่พลาดโอกาสพัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป

พบกับ

 • ก่อลาภ สุวัชรังกูร (JD Central) 
 • แพร ดํารงค์มงคลกุล (Facebook Thailand)
 • ศิริพร กิตติชัชวาล (YouGov Thailand)
 • Koen C. Kruijtbosch (Organon  Thailand)

ปลดล็อค SME ไทย ปรับตัวอย่างไรในยุค Next Normal

UNLOCKING SME POTENTIAL 

Next Normal Consumers

โลกปรับ ผู้บริโภคเปลี่ยน

Future of Work

เทรนด์งานแห่งโลกอนาคต

Sustainability

ความยั่งยืนและโอกาสทางธุรกิจ

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 

เวลา 08.30 – 16.30 น.

Please click here for English agenda

08.30 – 09.00 น.

เปิดระบบ Zoom Webinar

ดำเนินรายการโดย วารินทร์ สัจเดว

รายชื่อวิทยากร

JAREEYA CHIRDKIATISAK

จรียา เชิดเกียรติศักดิ์

Head of Digital Center 

of Excellence 

Banpu

PRAE 

DUMRONGMONGCOLGUL 

แพร ดํารงค์มงคลกุล 

Country Director 

Facebook Thailand

APIRUT VANCHAAM

อภิรัตน์ หวานชะเอม

Chief Digital Officer

SCG-CBM

PAKAMON TULYAPIZITCHAI 

ภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย  

Head of Digital Transformation

 Ngern Tid Lor PCL

ANONTAWONG MARUKPITAK 

อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์

Head of People

LINE MAN Wongnai

SAI JARUSEAN 

ทราย จารุเสน  

Head of SME Business

 Development Team, 

SME Business 

LINE Thailand

JEONGMIN SEONG 

Partner 

McKinsey Global Institute

TAREEF JAFFERI 

Founder

Happily.AI  


KORLARP 

SUWACHARANGKUL 

ก่อลาภ สุวัชรังกูร

Chief Marketing Officer

JD Central

JITTIPONG LOESPRADIT

 จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์

Founder

Marketing Tech Thailand

SIRIPORN 

KITTICHUTCHAWARL

ศิริพร กิตติชัชวาล

General Manager

YouGov (Thailand)

16.20 - 16:30 น.

กล่าวปิดงาน


พักเที่ยง

GRAEME BUCKLEY 

Director of Office for

 Thailand, Cambodia and Lao

 PDR International Labour

 Organization

KOEN C. KRUIJTBOSCH

Managing Director

Organon (Thailand)

ANNA MOORE 

Sustainability Consultant 

Eco-Business, Singapore 


MIHIR TRIVEDI

 Chief Digital Officer

PwC

WICHAI LIMPITIKRANON 

วิชัย ลิมปิติกรานนท์

Senior Manager 

Kenan Foundation Asia 


เหมาะกับใคร ?

ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กและขนาดย่อม สตาร์ทอัพ

ผู้บริหาร พนักงาน

หน่วยงานรัฐบาล

นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป

รายชื่อแขกกิตติมศักดิ์

DR. KITIPONG PROMWONG

ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์

President

Office of National Higher

 Education Science Research

 and Innovation Policy Council

 (NXPO)

DR. VIMOLKARN KOSUMAS

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ

Deputy Director-General 

Office of SMEs Promotion

 (OSMEP)

KHUNYING JADA 

WATTANASIRITHAM

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

Chairperson

 Kenan Foundation Asia