โครงงานนักวิทย์คิดคีบขยะ โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ (Surao Baan Rai)

Dec 12,2018

เริ่มจาก เด็กๆ คิดวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน จนพบว่าปัญหาขยะคือเรื่องใหญ่ที่สุด แล้วเด็กๆในโรงเรียนเล็กๆนี้เค้าช่วยกันได้อย่างไร ?

วันนี้ “คีนัน” ขอนำเสนอ โครงงานนักวิทย์คิดคีบขยะ ของนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สมุทรปราการ

 เริ่มเเรกเริ่มต้นจาก การนำเตะเกียบมามัดด้ายหนังยางเป็นคู่ ใช้เป็นอุปกรณ์ ขนาดเล็กค้นหาขยะ
 เเละก็นำขาไม้ถูพื้นมาดัดแปลงประกอบกับท่อ พีวีซี ทำเป็นปากท่อ โดยมีเชือก ใช้ดึงปากท่อ เพื่อคีบขยะ ขึ้นมาจากแหล่งน้ำ หรือคลองตามที่ต่างๆใน โรงเรียน

พลังบวกของเยาวชนไทยทำให้โรงเรียนของเราน่าอยู่ มากยิ่งขึ้นเลย

“คีนันขอร่วมพัฒนาให้เด็กไทย ก้าวไกลด้วยทักษะ 4C ทักษะการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การสื่อสาร (Communication) และ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary