โครงงานนักวิทย์คิดคีบขยะ โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ (Surao Baan Rai)

Dec 12,2018

เริ่มจาก เด็กๆ คิดวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน จนพบว่าปัญหาขยะคือเรื่องใหญ่ที่สุด แล้วเด็กๆในโรงเรียนเล็กๆนี้เค้าช่วยกันได้อย่างไร ?

วันนี้ “คีนัน” ขอนำเสนอ โครงงานนักวิทย์คิดคีบขยะ ของนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สมุทรปราการ

 เริ่มเเรกเริ่มต้นจาก การนำเตะเกียบมามัดด้ายหนังยางเป็นคู่ ใช้เป็นอุปกรณ์ ขนาดเล็กค้นหาขยะ
 เเละก็นำขาไม้ถูพื้นมาดัดแปลงประกอบกับท่อ พีวีซี ทำเป็นปากท่อ โดยมีเชือก ใช้ดึงปากท่อ เพื่อคีบขยะ ขึ้นมาจากแหล่งน้ำ หรือคลองตามที่ต่างๆใน โรงเรียน

พลังบวกของเยาวชนไทยทำให้โรงเรียนของเราน่าอยู่ มากยิ่งขึ้นเลย

“คีนันขอร่วมพัฒนาให้เด็กไทย ก้าวไกลด้วยทักษะ 4C ทักษะการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การสื่อสาร (Communication) และ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)

Share this article

Latest.

She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ประกอบการหญิงไทยในโครงการ She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า 🌟ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ Mercy Corps มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการหญิงไทยกว่า 40 คน ผ่านการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ ทักษะด้านการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยี ไปจนถึงความรู้ด้านการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อขยายโอกาส ต่อยอดธุรกิจและการเติบโตของ MSMEs ไทยอย่างยั่งยืน .

Kenan’s 2024 Annual Reception “Partnering for Impact”

February 21, 2024 – Kenan Foundation Asia hosted its Annual Reception, commemorating achievements, outlining future goals, and fostering a robust community dedicated to advancing

Kenan Foundation Asia: 2023 IMPACT

In 2023, Kenan Foundation Asia reached 74,991 beneficiaries, spanning youths, women, educators, entrepreneurs, community members, and migrant workers; the foundation's impact resonates deeply, reflecting