โครงการ Chevron Enjoy Science | อภิภพ สุวรรณรัตน์

Dec 22,2017

Enjoy Maker Space พื้นที่การเรียนรู้จากโครงการ “Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมนักประดิษฐ์ตัวน้อยให้ได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และจินตนา ก้าวสู่การเป็น “เมกเกอร์” หรือ “นักสร้างสรรค์นวัตกรรม” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Enjoy Maker Space ตั้งอยู่ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ และที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ปทุมธานี เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nsm.or.th และ http://www.enjoy-science.org

Share this article

Latest.

BMC Planning for Long-Term Growth Business

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่งต่อความรู้ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ภายใต้กิจกรรม "แม่ญิ๋งฮู้จักตั๋วเก่า สร้างธุรกิจเฮาให้ปั๊วะปัง" เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังที่จะสร้างศักยภาพแก่กลุ่มสตรีที่สนใจทำการทำธุรกิจในจังหวัดเชียงรายกว่า 113 คน ให้สามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจ วิเคราะห์การตลาด รวมถึงวิเคราะห์สินค้าหรือบริการของตนเอง เพื่อการปรับกลยุทธ์ให้เติบโตได้ในระยะยาว อีกทั้ง ยังได้จัดให้มีการให้คำแนะนำเชิงลึกด้านการนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับ 21 กลุ่มบ่มเพาะธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปต่อยอดในอนาคต

Strengthen Vocational Education in Thailand

Kenan Foundation Asia and the Office of the Vocational Education Commission (OVEC) unite with leading partners in Bangkok to revolutionize Thailand's vocational education. Witness

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently