โครงการ Chevron Enjoy Science | อภิภพ สุวรรณรัตน์

Dec 22,2017

Enjoy Maker Space พื้นที่การเรียนรู้จากโครงการ “Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมนักประดิษฐ์ตัวน้อยให้ได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และจินตนา ก้าวสู่การเป็น “เมกเกอร์” หรือ “นักสร้างสรรค์นวัตกรรม” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Enjoy Maker Space ตั้งอยู่ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ และที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ปทุมธานี เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nsm.or.th และ http://www.enjoy-science.org

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary