โครงการ Chevron Enjoy Science | อภิภพ สุวรรณรัตน์

Dec 22,2017

Enjoy Maker Space พื้นที่การเรียนรู้จากโครงการ “Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมนักประดิษฐ์ตัวน้อยให้ได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และจินตนา ก้าวสู่การเป็น “เมกเกอร์” หรือ “นักสร้างสรรค์นวัตกรรม” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Enjoy Maker Space ตั้งอยู่ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ และที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ปทุมธานี เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nsm.or.th และ http://www.enjoy-science.org

Share this article

Latest.

She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ประกอบการหญิงไทยในโครงการ She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า 🌟ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ Mercy Corps มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการหญิงไทยกว่า 40 คน ผ่านการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ ทักษะด้านการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยี ไปจนถึงความรู้ด้านการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อขยายโอกาส ต่อยอดธุรกิจและการเติบโตของ MSMEs ไทยอย่างยั่งยืน .

Kenan’s 2024 Annual Reception “Partnering for Impact”

February 21, 2024 – Kenan Foundation Asia hosted its Annual Reception, commemorating achievements, outlining future goals, and fostering a robust community dedicated to advancing

Kenan Foundation Asia: 2023 IMPACT

In 2023, Kenan Foundation Asia reached 74,991 beneficiaries, spanning youths, women, educators, entrepreneurs, community members, and migrant workers; the foundation's impact resonates deeply, reflecting