โครงการ Chevron Enjoy Science สลิลทิพย์ พรมย่อง

Sep 16,2016

ครูสลิลทิพย์ พรมย่อง ครูผู้เข้าร่วมโครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต 2558 ค้นพบทางออกสำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่ชอบการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์ ความไม่เข้าใจในเนื้อหาของหนังสือที่ยากเกินไปสำหรับเด็ก และความไม่รู้ว่าเรียนวิทยาศาสตร์ไปแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง ได้อย่างไรค้นพบคำตอบได้ที่นี่…www.enjoy-science.org

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary