โครงการ Chevron Enjoy Science สลิลทิพย์ พรมย่อง

Sep 16,2016

ครูสลิลทิพย์ พรมย่อง ครูผู้เข้าร่วมโครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต 2558 ค้นพบทางออกสำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่ชอบการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์ ความไม่เข้าใจในเนื้อหาของหนังสือที่ยากเกินไปสำหรับเด็ก และความไม่รู้ว่าเรียนวิทยาศาสตร์ไปแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง ได้อย่างไรค้นพบคำตอบได้ที่นี่…www.enjoy-science.org

Share this article

Latest.

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently

WE Inspire: Mastering the Art of Captivating Content and Photography

Social media plays a significant role in promoting local businesses by creating engaging content and telling interesting stories about products and services. To support

Turning Waste into Wonder!

Embracing the Circular Economy for Sustainable Growth Kenan Foundation Asia and PTTGC are tapping into students' creative potential to drive community capacity projects. At King