โครงการ Chevron: Enjoy Science | วีระพล บุญจันทร์ และ เตมีย์ เนตรพุกกณะ

Feb 8,2019

เมกเกอร์รุ่นใหม่ วีระพล บุญจันทร์ และ เตมีย์ เนตรพุกกณะ 2 นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ที่ร่วมกันประดิษฐ์ทุ่นเตือนภัยร่องน้ำและแนวปะการัง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนของตนเองและคว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers contest ปี 2’

Share this article

Latest.

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently

WE Inspire: Mastering the Art of Captivating Content and Photography

Social media plays a significant role in promoting local businesses by creating engaging content and telling interesting stories about products and services. To support

Turning Waste into Wonder!

Embracing the Circular Economy for Sustainable Growth Kenan Foundation Asia and PTTGC are tapping into students' creative potential to drive community capacity projects. At King