โครงการ Chevron: Enjoy Science | วีระพล บุญจันทร์ และ เตมีย์ เนตรพุกกณะ

Feb 8,2019

เมกเกอร์รุ่นใหม่ วีระพล บุญจันทร์ และ เตมีย์ เนตรพุกกณะ 2 นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ที่ร่วมกันประดิษฐ์ทุ่นเตือนภัยร่องน้ำและแนวปะการัง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนของตนเองและคว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers contest ปี 2’

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary