โครงการ Chevron Enjoy Science | รัชพล แขมภูเขียว

Dec 22,2017

เรื่องราวความประทับใจของเมกเกอร์รุ่นใหม่ ‘บอส’ รัชพล แขมภูเขียว นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ชักชวนรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยมาร่วมกันประดิษฐ์ระบบเตือนภัยสำหรับผู้สูงอายุล้ม เพื่อตอบรับและนำสิ่งประดิษฐ์นั้นมาต่อยอดโดยการนำไปติดตั้งจริงในบ้าน และให้กับคนที่สนใจ เพื่อตอบรับกับความต้องการของสังคมไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จนคว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers contest ปี 1’ การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ ‘เมกเกอร์’ รุ่นใหม่ ทำให้บอสมีโอกาสเดินทางไปดูงาน Maker Faire UK ได้เห็นผลงานของนักประดิษฐ์จากทั่วโลก เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต

Share this article

Latest.

She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ประกอบการหญิงไทยในโครงการ She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า 🌟ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ Mercy Corps มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการหญิงไทยกว่า 40 คน ผ่านการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ ทักษะด้านการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยี ไปจนถึงความรู้ด้านการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อขยายโอกาส ต่อยอดธุรกิจและการเติบโตของ MSMEs ไทยอย่างยั่งยืน .

Kenan’s 2024 Annual Reception “Partnering for Impact”

February 21, 2024 – Kenan Foundation Asia hosted its Annual Reception, commemorating achievements, outlining future goals, and fostering a robust community dedicated to advancing

Kenan Foundation Asia: 2023 IMPACT

In 2023, Kenan Foundation Asia reached 74,991 beneficiaries, spanning youths, women, educators, entrepreneurs, community members, and migrant workers; the foundation's impact resonates deeply, reflecting