โครงการ Chevron Enjoy Science | รัชพล แขมภูเขียว

Dec 22,2017

เรื่องราวความประทับใจของเมกเกอร์รุ่นใหม่ ‘บอส’ รัชพล แขมภูเขียว นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ชักชวนรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยมาร่วมกันประดิษฐ์ระบบเตือนภัยสำหรับผู้สูงอายุล้ม เพื่อตอบรับและนำสิ่งประดิษฐ์นั้นมาต่อยอดโดยการนำไปติดตั้งจริงในบ้าน และให้กับคนที่สนใจ เพื่อตอบรับกับความต้องการของสังคมไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จนคว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers contest ปี 1’ การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ ‘เมกเกอร์’ รุ่นใหม่ ทำให้บอสมีโอกาสเดินทางไปดูงาน Maker Faire UK ได้เห็นผลงานของนักประดิษฐ์จากทั่วโลก เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต

Share this article

Latest.

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently

WE Inspire: Mastering the Art of Captivating Content and Photography

Social media plays a significant role in promoting local businesses by creating engaging content and telling interesting stories about products and services. To support

Turning Waste into Wonder!

Embracing the Circular Economy for Sustainable Growth Kenan Foundation Asia and PTTGC are tapping into students' creative potential to drive community capacity projects. At King