โครงการ Chevron Enjoy Science | รัชพล แขมภูเขียว

Dec 22,2017

เรื่องราวความประทับใจของเมกเกอร์รุ่นใหม่ ‘บอส’ รัชพล แขมภูเขียว นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ชักชวนรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยมาร่วมกันประดิษฐ์ระบบเตือนภัยสำหรับผู้สูงอายุล้ม เพื่อตอบรับและนำสิ่งประดิษฐ์นั้นมาต่อยอดโดยการนำไปติดตั้งจริงในบ้าน และให้กับคนที่สนใจ เพื่อตอบรับกับความต้องการของสังคมไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จนคว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers contest ปี 1’ การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ ‘เมกเกอร์’ รุ่นใหม่ ทำให้บอสมีโอกาสเดินทางไปดูงาน Maker Faire UK ได้เห็นผลงานของนักประดิษฐ์จากทั่วโลก เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary