โครงการ Chevron Enjoy Science | ครูเฟิร์น สุชาดา เค้าโคน

Dec 22,2017

เรื่องราวความประทับใจของ “ครูเฟิร์น สุชาดา เค้าโคน” ผู้เข้าร่วมอบรมครูอาชีวะ “STEM for TVET” ในโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต“ ที่แนะนำแนวทางการสอนที่ประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ เข้ากับกิจกรรมโครงงานที่ให้เด็กลงมือทำจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และความสนุกในการเรียนรู้ ติดอาวุธเด็กช่างให้มีทั้งทักษะและความรู้ ตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary