โครงการ Chevron : Enjoy Science | ครูเปี้ยว สุพรรณวดี ประสงค์

Jan 31,2018

เรื่องราวแสนประทับใจ ของ “ครูเปี้ยว สุพรรณวดี ประสงค์“ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้เข้าร่วมอบรมครูวิทย์-คณิต ในโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” แล้วนำความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้ในชั้นเรียนของตน โดยให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือทำโครงงาน เด็กจึงสนุกกับการเรียน เพราะได้ทดสอบทดลอง และมีคะแนนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มองเห็นแนวทางว่าการเรียน สามารถนำไปสู่โอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพมากมาย อาทิ “น้องมอส” นักเรียนของครูเปี้ยว ที่ต่อยอดความรู้จากการทำโครงงานในชั้นเรียน สู่การทำฟาร์มกุ้งเครย์ฟิช สร้างรายได้เสริม พร้อมความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กุ้งพันธุ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย

#ChevronEnjoyScience #STEM

Share this article

Latest.

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently

WE Inspire: Mastering the Art of Captivating Content and Photography

Social media plays a significant role in promoting local businesses by creating engaging content and telling interesting stories about products and services. To support

Turning Waste into Wonder!

Embracing the Circular Economy for Sustainable Growth Kenan Foundation Asia and PTTGC are tapping into students' creative potential to drive community capacity projects. At King