โครงการ Chevron : Enjoy Science | ครูเปี้ยว สุพรรณวดี ประสงค์

Jan 31,2018

เรื่องราวแสนประทับใจ ของ “ครูเปี้ยว สุพรรณวดี ประสงค์“ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้เข้าร่วมอบรมครูวิทย์-คณิต ในโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” แล้วนำความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้ในชั้นเรียนของตน โดยให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือทำโครงงาน เด็กจึงสนุกกับการเรียน เพราะได้ทดสอบทดลอง และมีคะแนนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มองเห็นแนวทางว่าการเรียน สามารถนำไปสู่โอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพมากมาย อาทิ “น้องมอส” นักเรียนของครูเปี้ยว ที่ต่อยอดความรู้จากการทำโครงงานในชั้นเรียน สู่การทำฟาร์มกุ้งเครย์ฟิช สร้างรายได้เสริม พร้อมความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กุ้งพันธุ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย

#ChevronEnjoyScience #STEM

Share this article

Latest.

She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ประกอบการหญิงไทยในโครงการ She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า 🌟ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ Mercy Corps มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการหญิงไทยกว่า 40 คน ผ่านการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ ทักษะด้านการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยี ไปจนถึงความรู้ด้านการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อขยายโอกาส ต่อยอดธุรกิจและการเติบโตของ MSMEs ไทยอย่างยั่งยืน .

Kenan’s 2024 Annual Reception “Partnering for Impact”

February 21, 2024 – Kenan Foundation Asia hosted its Annual Reception, commemorating achievements, outlining future goals, and fostering a robust community dedicated to advancing

Kenan Foundation Asia: 2023 IMPACT

In 2023, Kenan Foundation Asia reached 74,991 beneficiaries, spanning youths, women, educators, entrepreneurs, community members, and migrant workers; the foundation's impact resonates deeply, reflecting