โครงการ Chevron : Enjoy Science | ครูเปี้ยว สุพรรณวดี ประสงค์

Jan 31,2018

เรื่องราวแสนประทับใจ ของ “ครูเปี้ยว สุพรรณวดี ประสงค์“ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้เข้าร่วมอบรมครูวิทย์-คณิต ในโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” แล้วนำความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้ในชั้นเรียนของตน โดยให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือทำโครงงาน เด็กจึงสนุกกับการเรียน เพราะได้ทดสอบทดลอง และมีคะแนนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มองเห็นแนวทางว่าการเรียน สามารถนำไปสู่โอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพมากมาย อาทิ “น้องมอส” นักเรียนของครูเปี้ยว ที่ต่อยอดความรู้จากการทำโครงงานในชั้นเรียน สู่การทำฟาร์มกุ้งเครย์ฟิช สร้างรายได้เสริม พร้อมความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กุ้งพันธุ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย

#ChevronEnjoyScience #STEM

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary