โครงการ Chevron Enjoy Science ครูวรรณา เฟื่องฟู

Sep 16,2016

ถึงตัวจะเกษียณ แต่ใจยังไม่หมดไฟ อ. วรรณา เฟื่องฟู เข้าร่วมเป็นครูพี่เลี้ยงในโครงการ Chevron Enjoy Science เพื่อจะได้ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการเป็นโค็ชให้คำแนะนำแก่คุณครูรุ่นใหม่ๆให้ รู้จักการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เห็นได้อย่างชัดเจน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ…www.enjoy-science.org

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary