โครงการ Chevron Enjoy Science ครูวรรณา เฟื่องฟู

Sep 16,2016

ถึงตัวจะเกษียณ แต่ใจยังไม่หมดไฟ อ. วรรณา เฟื่องฟู เข้าร่วมเป็นครูพี่เลี้ยงในโครงการ Chevron Enjoy Science เพื่อจะได้ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการเป็นโค็ชให้คำแนะนำแก่คุณครูรุ่นใหม่ๆให้ รู้จักการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เห็นได้อย่างชัดเจน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ…www.enjoy-science.org

Share this article

Latest.

She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ประกอบการหญิงไทยในโครงการ She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า 🌟ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ Mercy Corps มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการหญิงไทยกว่า 40 คน ผ่านการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ ทักษะด้านการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยี ไปจนถึงความรู้ด้านการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อขยายโอกาส ต่อยอดธุรกิจและการเติบโตของ MSMEs ไทยอย่างยั่งยืน .

Kenan’s 2024 Annual Reception “Partnering for Impact”

February 21, 2024 – Kenan Foundation Asia hosted its Annual Reception, commemorating achievements, outlining future goals, and fostering a robust community dedicated to advancing

Kenan Foundation Asia: 2023 IMPACT

In 2023, Kenan Foundation Asia reached 74,991 beneficiaries, spanning youths, women, educators, entrepreneurs, community members, and migrant workers; the foundation's impact resonates deeply, reflecting