โครงการ Chevron Enjoy Science ครูวรรณา เฟื่องฟู

Sep 16,2016

ถึงตัวจะเกษียณ แต่ใจยังไม่หมดไฟ อ. วรรณา เฟื่องฟู เข้าร่วมเป็นครูพี่เลี้ยงในโครงการ Chevron Enjoy Science เพื่อจะได้ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการเป็นโค็ชให้คำแนะนำแก่คุณครูรุ่นใหม่ๆให้ รู้จักการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เห็นได้อย่างชัดเจน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ…www.enjoy-science.org

Share this article

Latest.

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently

WE Inspire: Mastering the Art of Captivating Content and Photography

Social media plays a significant role in promoting local businesses by creating engaging content and telling interesting stories about products and services. To support

Turning Waste into Wonder!

Embracing the Circular Economy for Sustainable Growth Kenan Foundation Asia and PTTGC are tapping into students' creative potential to drive community capacity projects. At King