โครงการต้นแบบการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียในพื้นที่ จ.ตราด (Teaser)

Nov 24,2016

เชิญรับชม วิดีทัศน์รวบรวมความสำเร็จและรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันโรคมาลาเรีย โดยสถาบันคีนันแห่งเอเซีย สนับสนุนทุนโดยกองทุนโลกด้านมาลาเรีย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2555-2559

ชุด“ความสำเร็จจากการดำเนินโครงการต้นแบบการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียในพื้นที่ จ.ตราด” ฉบับเต็ม :
https://www.youtube.com/watch?v=OggaxrjJ3ZQ

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary