โครงการต้นแบบการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียในพื้นที่ จ.ตราด (Teaser)

Nov 24,2016

เชิญรับชม วิดีทัศน์รวบรวมความสำเร็จและรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันโรคมาลาเรีย โดยสถาบันคีนันแห่งเอเซีย สนับสนุนทุนโดยกองทุนโลกด้านมาลาเรีย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2555-2559

ชุด“ความสำเร็จจากการดำเนินโครงการต้นแบบการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียในพื้นที่ จ.ตราด” ฉบับเต็ม :
https://www.youtube.com/watch?v=OggaxrjJ3ZQ

Share this article

Latest.

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently

WE Inspire: Mastering the Art of Captivating Content and Photography

Social media plays a significant role in promoting local businesses by creating engaging content and telling interesting stories about products and services. To support

Turning Waste into Wonder!

Embracing the Circular Economy for Sustainable Growth Kenan Foundation Asia and PTTGC are tapping into students' creative potential to drive community capacity projects. At King