เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมการอบรม WEPs Awareness Training I 17 ธันวา

Feb 11,2021

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ร่วมกับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และสหภาพยุโรป (European Union) ดำเนินโครงการ “WeEmpower Asia” เพื่อส่งเสริมกลุ่มสตรีในด้านความเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วม และการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจในภาคเอกชนอย่างยั่งยืน

โครงการ “WeEmpower Asia” มุ่งผลักดันแนวคิด Women’s Empowerment Principles (WEPs) เพื่อความเท่าเทียมทางเพศและส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการสตรี พร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ WEPs Awareness Training ค้นหาจุดแข็ง ช่องว่าง และโอกาสในการริเริ่มนโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศภายในองค์กร ผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเพศ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ

สำหรับท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINK ด้านล่าง
http://www.weempowerasia.kenan-asia.org/register-th

Share this article

Latest.

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently

WE Inspire: Mastering the Art of Captivating Content and Photography

Social media plays a significant role in promoting local businesses by creating engaging content and telling interesting stories about products and services. To support

Turning Waste into Wonder!

Embracing the Circular Economy for Sustainable Growth Kenan Foundation Asia and PTTGC are tapping into students' creative potential to drive community capacity projects. At King