สัมภาษณ์ตัวแทน รร เชียงดาว

Feb 25,2016

ความรู้สึกของตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม…
” STEM for TVET Camp 2016 “
ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary