สัมภาษณ์ตัวแทน รร เชียงดาว

Feb 25,2016

ความรู้สึกของตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม…
” STEM for TVET Camp 2016 “
ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

Share this article

Latest.

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently

WE Inspire: Mastering the Art of Captivating Content and Photography

Social media plays a significant role in promoting local businesses by creating engaging content and telling interesting stories about products and services. To support

Turning Waste into Wonder!

Embracing the Circular Economy for Sustainable Growth Kenan Foundation Asia and PTTGC are tapping into students' creative potential to drive community capacity projects. At King