สร้างอาชีพ วางแผนการเงิน “นักโทษหญิง” ก่อนพ้นโทษ – รายการตู้ ปณ.ข่าว 3 (16.01.58)

Jan 19,2015

โครงการอบรมการบริหารการเงินสำหรับกลุ่มผู้หญิง ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้โครงการ “ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้” วันที่ 13-15 มกราคม 2558 ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์

ในปัจจุบัน ปัญหาการไม่ยอมรับผู้ต้องขังกลับเข้าสู่แรงงานและสังคมหลังจากพ้นโทษ ถือเป็นปัญหาสำคัญซึ่งนำไปสู่ปัญหาการว่างงานและการกระทำผิดซ้ำ ตลอดจนส่งผลไปสู่ปัญหาทางสังคมอื่นๆ

จากปัญหาดังกล่าว #มูลนิธิซิตี้ ซิตี้ (ประเทศไทย) และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย จึงจัดทำโครงการ ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้ เพื่ออบรมความรู้ทางด้านการเงินและการประกอบอาชีพขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่กำลังจะพ้นโทษ และปีนี้ได้ขยายการอบรมไปยังเรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขยายโอกาสไปสู่ผู้ต้องขังหญิงเหล่านั้นให้สามารถดำรงชีพได้เฉกเช่นคนปกติ

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary