สร้างอาชีพ วางแผนการเงิน “นักโทษหญิง” ก่อนพ้นโทษ – รายการตู้ ปณ.ข่าว 3 (16.01.58)

Jan 19,2015

โครงการอบรมการบริหารการเงินสำหรับกลุ่มผู้หญิง ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้โครงการ “ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้” วันที่ 13-15 มกราคม 2558 ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์

ในปัจจุบัน ปัญหาการไม่ยอมรับผู้ต้องขังกลับเข้าสู่แรงงานและสังคมหลังจากพ้นโทษ ถือเป็นปัญหาสำคัญซึ่งนำไปสู่ปัญหาการว่างงานและการกระทำผิดซ้ำ ตลอดจนส่งผลไปสู่ปัญหาทางสังคมอื่นๆ

จากปัญหาดังกล่าว #มูลนิธิซิตี้ ซิตี้ (ประเทศไทย) และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย จึงจัดทำโครงการ ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้ เพื่ออบรมความรู้ทางด้านการเงินและการประกอบอาชีพขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่กำลังจะพ้นโทษ และปีนี้ได้ขยายการอบรมไปยังเรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขยายโอกาสไปสู่ผู้ต้องขังหญิงเหล่านั้นให้สามารถดำรงชีพได้เฉกเช่นคนปกติ

Share this article

Latest.

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently

WE Inspire: Mastering the Art of Captivating Content and Photography

Social media plays a significant role in promoting local businesses by creating engaging content and telling interesting stories about products and services. To support

Turning Waste into Wonder!

Embracing the Circular Economy for Sustainable Growth Kenan Foundation Asia and PTTGC are tapping into students' creative potential to drive community capacity projects. At King