สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

Jan 23,2015

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวถึงการพัฒนาผู้ประกอบการโดยการร่วมกันก่อตั้งกองทุนเอสเอ็มอีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ

ทั้งนี้ยังย้ำถึงการมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการพัฒนาในสี่ด้านของสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ซึ่งได้แก่ ด้านนวัตกรรมการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจและธุรกิจ และ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ หรือซีเอสอาร์

Share this article

Latest.

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently

WE Inspire: Mastering the Art of Captivating Content and Photography

Social media plays a significant role in promoting local businesses by creating engaging content and telling interesting stories about products and services. To support

Turning Waste into Wonder!

Embracing the Circular Economy for Sustainable Growth Kenan Foundation Asia and PTTGC are tapping into students' creative potential to drive community capacity projects. At King