สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

Jan 23,2015

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวถึงการพัฒนาผู้ประกอบการโดยการร่วมกันก่อตั้งกองทุนเอสเอ็มอีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ

ทั้งนี้ยังย้ำถึงการมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการพัฒนาในสี่ด้านของสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ซึ่งได้แก่ ด้านนวัตกรรมการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจและธุรกิจ และ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ หรือซีเอสอาร์

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary