สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

Jan 23,2015

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวถึงการพัฒนาผู้ประกอบการโดยการร่วมกันก่อตั้งกองทุนเอสเอ็มอีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ

ทั้งนี้ยังย้ำถึงการมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการพัฒนาในสี่ด้านของสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ซึ่งได้แก่ ด้านนวัตกรรมการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจและธุรกิจ และ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ หรือซีเอสอาร์

Share this article

Latest.

She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ประกอบการหญิงไทยในโครงการ She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า 🌟ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ Mercy Corps มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการหญิงไทยกว่า 40 คน ผ่านการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ ทักษะด้านการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยี ไปจนถึงความรู้ด้านการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อขยายโอกาส ต่อยอดธุรกิจและการเติบโตของ MSMEs ไทยอย่างยั่งยืน .

Kenan’s 2024 Annual Reception “Partnering for Impact”

February 21, 2024 – Kenan Foundation Asia hosted its Annual Reception, commemorating achievements, outlining future goals, and fostering a robust community dedicated to advancing

Kenan Foundation Asia: 2023 IMPACT

In 2023, Kenan Foundation Asia reached 74,991 beneficiaries, spanning youths, women, educators, entrepreneurs, community members, and migrant workers; the foundation's impact resonates deeply, reflecting