ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา (Lanna TVET Hub) รุกสร้างครูเพื่อสร้างเด็ก

Nov 9,2016

Lanna TVET Hub ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพประจำภาคเหนือ ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูและเยาวชนให้มีความรู้เปี่ยมด้วยทักษะฝีมือตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยศูนย์การฝึกอบรมนี้จะเป็นห้องเรียนจำลองเสมือนสถานที่ปฏิบัติงานจริงในโรงงาน

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary