“ปากอ้าคาบขยะ” สิ่งประดิษฐ์ของน้องเดนิสา จากค่าย Innovation Camp ของคีนัน 🎒 🏫 👨👩‍🎓

Feb 4,2019

อนาคตของน้องๆ จะเป็นอย่างไร คุณเท่านั้นที่จะช่วยให้เด็กไทยก้าวไกลไปถึงฝัน
ร่วมบริจากกับ “คีนัน” วันนี้ เพื่อช่วยส่งเสริมโครงการพัฒนาการศึกษาไทยให้ดียิ่งกว่าเดิม

Share this article

Latest.

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently

WE Inspire: Mastering the Art of Captivating Content and Photography

Social media plays a significant role in promoting local businesses by creating engaging content and telling interesting stories about products and services. To support

Turning Waste into Wonder!

Embracing the Circular Economy for Sustainable Growth Kenan Foundation Asia and PTTGC are tapping into students' creative potential to drive community capacity projects. At King