บุตรหลานสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

Aug 4,2015

บุตรหลานสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science หรือ สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากการเล่นเกม ได้ทั้งความสนุกและความรู้
โครงการนี้สนับสนุนโดย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน 7 องค์กร โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นผู้ดูแลโครงการฯ

ขอขอบคุณรายการ Energy Update จากช่อง NBT Channel
#ChevronEnjoyScience #เชฟรอนสนุกวิทย์

Share this article

Latest.

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently

WE Inspire: Mastering the Art of Captivating Content and Photography

Social media plays a significant role in promoting local businesses by creating engaging content and telling interesting stories about products and services. To support

Turning Waste into Wonder!

Embracing the Circular Economy for Sustainable Growth Kenan Foundation Asia and PTTGC are tapping into students' creative potential to drive community capacity projects. At King