บุตรหลานสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

Aug 4,2015

บุตรหลานสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science หรือ สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากการเล่นเกม ได้ทั้งความสนุกและความรู้
โครงการนี้สนับสนุนโดย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน 7 องค์กร โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นผู้ดูแลโครงการฯ

ขอขอบคุณรายการ Energy Update จากช่อง NBT Channel
#ChevronEnjoyScience #เชฟรอนสนุกวิทย์

Share this article

Latest.

She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ประกอบการหญิงไทยในโครงการ She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า 🌟ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ Mercy Corps มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการหญิงไทยกว่า 40 คน ผ่านการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ ทักษะด้านการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยี ไปจนถึงความรู้ด้านการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อขยายโอกาส ต่อยอดธุรกิจและการเติบโตของ MSMEs ไทยอย่างยั่งยืน .

Kenan’s 2024 Annual Reception “Partnering for Impact”

February 21, 2024 – Kenan Foundation Asia hosted its Annual Reception, commemorating achievements, outlining future goals, and fostering a robust community dedicated to advancing

Kenan Foundation Asia: 2023 IMPACT

In 2023, Kenan Foundation Asia reached 74,991 beneficiaries, spanning youths, women, educators, entrepreneurs, community members, and migrant workers; the foundation's impact resonates deeply, reflecting