บุตรหลานสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

Aug 4,2015

บุตรหลานสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science หรือ สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากการเล่นเกม ได้ทั้งความสนุกและความรู้
โครงการนี้สนับสนุนโดย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน 7 องค์กร โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นผู้ดูแลโครงการฯ

ขอขอบคุณรายการ Energy Update จากช่อง NBT Channel
#ChevronEnjoyScience #เชฟรอนสนุกวิทย์

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary