ช่างเทคนิคยุคใหม่ รู้เท่าทันอุตสาหกรรม 4.0

Aug 20,2018

เสวนาพิเศษ จากงานสัมนาวิชาการ “อาชีวะ 4.0 ศักยภาพแห่งอนาคต”
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

โดยผู้แทนจาก4 กลุ่มอุตสาหกรรม S Curve

อุตสาหกรรมพลังงาน
คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการ กลุ่มไทยซัมมิท

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คุณนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการโรงงานซีเกท เทพารักษ์
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

อุตสาหกรรมอาหาร
คุณประวิทย์ ประกิตศรี
จากบริษัทมิตรผล

ดำเนินรายการโดย คุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary