ช่างเทคนิคยุคใหม่ รู้เท่าทันอุตสาหกรรม 4.0

Aug 20,2018

เสวนาพิเศษ จากงานสัมนาวิชาการ “อาชีวะ 4.0 ศักยภาพแห่งอนาคต”
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

โดยผู้แทนจาก4 กลุ่มอุตสาหกรรม S Curve

อุตสาหกรรมพลังงาน
คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการ กลุ่มไทยซัมมิท

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คุณนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการโรงงานซีเกท เทพารักษ์
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

อุตสาหกรรมอาหาร
คุณประวิทย์ ประกิตศรี
จากบริษัทมิตรผล

ดำเนินรายการโดย คุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล

Share this article

Latest.

She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ประกอบการหญิงไทยในโครงการ She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า 🌟ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ Mercy Corps มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการหญิงไทยกว่า 40 คน ผ่านการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ ทักษะด้านการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยี ไปจนถึงความรู้ด้านการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อขยายโอกาส ต่อยอดธุรกิจและการเติบโตของ MSMEs ไทยอย่างยั่งยืน .

Kenan’s 2024 Annual Reception “Partnering for Impact”

February 21, 2024 – Kenan Foundation Asia hosted its Annual Reception, commemorating achievements, outlining future goals, and fostering a robust community dedicated to advancing

Kenan Foundation Asia: 2023 IMPACT

In 2023, Kenan Foundation Asia reached 74,991 beneficiaries, spanning youths, women, educators, entrepreneurs, community members, and migrant workers; the foundation's impact resonates deeply, reflecting