ช่างเทคนิคยุคใหม่ รู้เท่าทันอุตสาหกรรม 4.0

Aug 20,2018

เสวนาพิเศษ จากงานสัมนาวิชาการ “อาชีวะ 4.0 ศักยภาพแห่งอนาคต”
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

โดยผู้แทนจาก4 กลุ่มอุตสาหกรรม S Curve

อุตสาหกรรมพลังงาน
คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการ กลุ่มไทยซัมมิท

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คุณนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการโรงงานซีเกท เทพารักษ์
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

อุตสาหกรรมอาหาร
คุณประวิทย์ ประกิตศรี
จากบริษัทมิตรผล

ดำเนินรายการโดย คุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล

Share this article

Latest.

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently

WE Inspire: Mastering the Art of Captivating Content and Photography

Social media plays a significant role in promoting local businesses by creating engaging content and telling interesting stories about products and services. To support

Turning Waste into Wonder!

Embracing the Circular Economy for Sustainable Growth Kenan Foundation Asia and PTTGC are tapping into students' creative potential to drive community capacity projects. At King