ค่าย Innovation Camp ของคีนัน 🎒 🏫 👨👩🎓

Jan 24,2019

อนาคตของน้องๆ จะเป็นอย่างไร คุณเท่านั้นที่จะช่วยให้เด็กไทยก้าวไกลไปถึงฝัน
ร่วมบริจากกับ “คีนัน” วันนี้ เพื่อช่วยส่งเสริมโครงการพัฒนาการศึกษาไทยให้ดียิ่งกว่าเดิม

Share this article

Latest.

Kenan’s 2024 Annual Reception “Partnering for Impact”

February 21, 2024 – Kenan Foundation Asia hosted its Annual Reception, commemorating achievements, outlining future goals, and fostering a robust community dedicated to advancing

Kenan Foundation Asia: 2023 IMPACT

In 2023, Kenan Foundation Asia reached 74,991 beneficiaries, spanning youths, women, educators, entrepreneurs, community members, and migrant workers; the foundation's impact resonates deeply, reflecting

Youth Employability Skills and Pathways

💪 Given the highly competitive nature of the current job market, particularly for vocational students, Kenan Foundation Asia and Citi Foundation present 💼 "Youth