ค่าย Innovation Camp ของคีนัน 🎒 🏫 👨👩🎓

Jan 24,2019

อนาคตของน้องๆ จะเป็นอย่างไร คุณเท่านั้นที่จะช่วยให้เด็กไทยก้าวไกลไปถึงฝัน
ร่วมบริจากกับ “คีนัน” วันนี้ เพื่อช่วยส่งเสริมโครงการพัฒนาการศึกษาไทยให้ดียิ่งกว่าเดิม

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary