“คีนัน” เปิดโมเดลแก้หนี้ครัวเรือนไทย NOW26 – 27 ก.พ. 58

Feb 27,2015

คุณวิชัย ลิมปิติกรานนท์ ผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ให้สัมภาษณ์ในรายการ Morning News ช่วง Zoom in ช่อง NOW26 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยคุณวิชัยได้ กล่าวถึง ปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนไทยและผลการวิจัยโครงการ “คนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน” ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิซิตี้ และจะมีการแถลงผลการศึกษา รวมทั้งการเสวนาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน มหาวิทยาลัย และตัวแทนภาคประชาชน ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ในงาน “การเสวนาเชิงนโยบายเรื่องการให้ความรู้ทางการเงินในประเทศไทย” โดยวัตถุประสงค์หลักของงานนี้ คือ การเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนไทยใน 3 กลุ่ม คือ นักเรียนนักศึกษา แรงงานที่มีรายได้น้อย และเกษตรกร

Share this article

Latest.

She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ประกอบการหญิงไทยในโครงการ She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า 🌟ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ Mercy Corps มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการหญิงไทยกว่า 40 คน ผ่านการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ ทักษะด้านการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยี ไปจนถึงความรู้ด้านการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อขยายโอกาส ต่อยอดธุรกิจและการเติบโตของ MSMEs ไทยอย่างยั่งยืน .

Kenan’s 2024 Annual Reception “Partnering for Impact”

February 21, 2024 – Kenan Foundation Asia hosted its Annual Reception, commemorating achievements, outlining future goals, and fostering a robust community dedicated to advancing

Kenan Foundation Asia: 2023 IMPACT

In 2023, Kenan Foundation Asia reached 74,991 beneficiaries, spanning youths, women, educators, entrepreneurs, community members, and migrant workers; the foundation's impact resonates deeply, reflecting