“คีนัน” เปิดโมเดลแก้หนี้ครัวเรือนไทย NOW26 – 27 ก.พ. 58

Feb 27,2015

คุณวิชัย ลิมปิติกรานนท์ ผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ให้สัมภาษณ์ในรายการ Morning News ช่วง Zoom in ช่อง NOW26 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยคุณวิชัยได้ กล่าวถึง ปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนไทยและผลการวิจัยโครงการ “คนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน” ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิซิตี้ และจะมีการแถลงผลการศึกษา รวมทั้งการเสวนาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน มหาวิทยาลัย และตัวแทนภาคประชาชน ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ในงาน “การเสวนาเชิงนโยบายเรื่องการให้ความรู้ทางการเงินในประเทศไทย” โดยวัตถุประสงค์หลักของงานนี้ คือ การเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนไทยใน 3 กลุ่ม คือ นักเรียนนักศึกษา แรงงานที่มีรายได้น้อย และเกษตรกร

Share this article

Latest.

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently

WE Inspire: Mastering the Art of Captivating Content and Photography

Social media plays a significant role in promoting local businesses by creating engaging content and telling interesting stories about products and services. To support

Turning Waste into Wonder!

Embracing the Circular Economy for Sustainable Growth Kenan Foundation Asia and PTTGC are tapping into students' creative potential to drive community capacity projects. At King