ข่าวเที่ยง ช่วง 9 เศรษฐกิจ พบไทยกำลังขาดแคลนแรงงานวิชาชีพอย่างหนัก

Jul 8,2015

ข่าวเที่ยง (ในประเทศ) ช่วงที่ 3 วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย จัดการประชุมร่วมระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการฝึกอบรมของประเทศ ในงาน “Special STEM Thailand Forum” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างภาครัฐและเอกชนในการช่วยกันยกระดับการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Technical Vocational Education & Training : TVET) ของประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับด้านสะเต็ม (Science, Technology, Engineering and Math: STEM) และเพื่อร่วมกำหนดแนวทางยกระดับการศึกษาและการฝึกอบรมที่จะช่วยแก้วิกฤติการขาดแคลนแรงงานวิชาชีพให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

Share this article

Latest.

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently

WE Inspire: Mastering the Art of Captivating Content and Photography

Social media plays a significant role in promoting local businesses by creating engaging content and telling interesting stories about products and services. To support

Turning Waste into Wonder!

Embracing the Circular Economy for Sustainable Growth Kenan Foundation Asia and PTTGC are tapping into students' creative potential to drive community capacity projects. At King