การเรียนการสอน STEM for TVET

Apr 3,2017

บทสัมภาษณ์ อาจารย์สุชาดา เค้าโคน จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวะในหลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส์ เมื่อเดือนตุลาคม 2559

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary