การเรียนการสอนแบบ STEM for TVET

Mar 9,2017

อาจารย์ดำรงศักดิ์ วงษ์สระน้อย จากวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวะในหลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส เมื่อเดือนตุลาคม 2559

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary