การติดตามผลโครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคมาลาเรีย #2

Aug 4,2016

การติดตามผลโครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคมาลาเรีย ในโรงเรียนบ้านด่าน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
เพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการฯ https://www.kenan-asia.org/th/discover/ph-current-projects/item/318-global-fund-for-malaria

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary