การติดตามผลโครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคมาลาเรีย #2

Aug 4,2016

การติดตามผลโครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคมาลาเรีย ในโรงเรียนบ้านด่าน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
เพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการฯ https://www.kenan-asia.org/th/discover/ph-current-projects/item/318-global-fund-for-malaria

Share this article

Latest.

Deep South Thailand: Building Social Harmony Through Youth Empowerment

Thailand’s Deep South (Pattani, Yala, Narathiwas) has a history of social tension. Chumchon Harapan (Community of Hope) projects, funded by USAID and led by

She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ประกอบการหญิงไทยในโครงการ She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า 🌟ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ Mercy Corps มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการหญิงไทยกว่า 40 คน ผ่านการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ ทักษะด้านการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยี ไปจนถึงความรู้ด้านการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อขยายโอกาส ต่อยอดธุรกิจและการเติบโตของ MSMEs ไทยอย่างยั่งยืน .

Kenan’s 2024 Annual Reception “Partnering for Impact”

February 21, 2024 – Kenan Foundation Asia hosted its Annual Reception, commemorating achievements, outlining future goals, and fostering a robust community dedicated to advancing