การติดตามผลโครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคมาลาเรีย #2

Aug 4,2016

การติดตามผลโครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคมาลาเรีย ในโรงเรียนบ้านด่าน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
เพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการฯ https://www.kenan-asia.org/th/discover/ph-current-projects/item/318-global-fund-for-malaria

Share this article

Latest.

Kenan’s 2024 Annual Reception “Partnering for Impact”

February 22, 2024 – Kenan Foundation Asia hosted its Annual Reception, commemorating achievements, outlining future goals, and fostering a robust community dedicated to advancing

Kenan Foundation Asia: 2023 IMPACT

In 2023, Kenan Foundation Asia reached 74,991 beneficiaries, spanning youths, women, educators, entrepreneurs, community members, and migrant workers; the foundation's impact resonates deeply, reflecting

Youth Employability Skills and Pathways

💪 Given the highly competitive nature of the current job market, particularly for vocational students, Kenan Foundation Asia and Citi Foundation present 💼 "Youth