สถาบันคีนันแห่งเอเชีย สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ผู้ให้บริการชั้นนำของบริการสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเอเชีย

คีนันทำอะไร

ข่าวสารล่าสุด

บทความ และโพสต์บล็อกล่าสุด

สิ่งประดิษฐ์นักเรียนกับการแก้ไขปัญหาขยะให้หมดสิ้น

สิ่งประดิษฐ์นักเรียนกับการแก้ไขปัญหาขยะให้หมดสิ้น

น้องเดนิสา ก้าวขึ้นสู่เวทีพร้อมไมโครโฟนที่ถือไว้ในมืออย่างมั่นใจ โดยเริ่มต้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของเธอ สิ่งนั้นคือท่อ ...

สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

คุณสมพงษ์ พรายแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้านของชุมชนหมู่ที่ 12 ซึ่งในอดีตเคยถูกกล่าวขานว่า เป็นพื้นที่ทุรกันดารที่สุดของตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวั ...

ธุรกิจปลากัดไทย

ธุรกิจปลากัดไทย

ผู้คนที่ก้าวเข้าสู่วงการปลากัดไทยนั้น มักมีเหตุผลที่แตกต่างกันไป สำหรับคุณทรงพล มะลิซ้อน และภรรยา คุณพิสมัย ลิ้มเจริญ พวกเขาเป็นชาวนครปฐมที่ ...

สูตรลับสมุนไพรไทย ก้าวไกลระดับโลก

สูตรลับสมุนไพรไทย ก้าวไกลระดับโลก

คุณฐานิกา บุญวัฒนาภรณ์ เจ้าของแบรนด์โรบีก้า (ROBECA) ผู้เริ่มต้นการผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรไทยในจังหวัดนครปฐม มานานกว่า 5 ปี โดยผลิตภัณฑ์ท ...

ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชน

“จรินทร์ เฉยเชยชม” นอกจากจะทำอาชีพประมงอยู่ที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว เขายังอาสาทำหน้าที่ประธานกลุ่มดูแลการท่องเที่ยว ...

สร้างความเข้มแข็งสู่ธุรกิจชุมชนด้วยความรู้เรื่องทางการเงิน

สร้างความเข้มแข็งสู่ธุรกิจชุมชนด้วยความรู้เรื่องทางการเงิน

ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสหกรณ์เคหสถานคลองลัดภาชีร่วมพัฒนา จำกัด คุณธรรมศักดิ์ มากนคร มีหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการกระบวนการทำน้ำพริกแ ...

เกษตรกรสตรีกับแนวคิด “พอเพียง” และ “เพียงพอ”

เกษตรกรสตรีกับแนวคิด “พอเพียง” และ “เพียงพอ”

ณัฐวรรณ ทองเกล็ด หรือ แหม่ม เป็นคนรุ่นใหม่ที่รักในอาชีพเกษตรกร เธอดูแลกิจการไร่อ้อยราว 100 ไร่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในอดีตเธอเคยประสบปัญหาต้นทุ ...

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

ติดตามเราได้ที่ @KENAN_ASIA